श्री प्रत्यंगिरा देवी अष्टोत्तरा  शतनामावळि

field_imag_alt

श्री प्रत्यंगिरा देवी अष्टोत्तरा  शतनामावळि

 1. ॐ श्री प्रत्यंगिरायै नमः
 2. ओंओंकाररूपिन्यै नमः
 3. ॐ क्षं ह्रां बीजप्रेरितायै नमः
 4. ॐ विश्वरूपायै नमः
 5. ॐ विरूपाक्षप्रियायै नमः
 6. ॐ ऋज्मंत्र पारायण प्रीतायै नमः
 7. ॐ कपालमाला लंकृतायै नमः
 8. ॐ नागेंद्र भूषणायै नमः
 9. ॐ नाग यज्ञोपवीत धारिन्यै नमः
 10. ॐ कुंचितकेशिन्यै नमः ||10||
 11. ॐ कपालखट्वांग दारिन्यै नमः
 12. ॐ शूलिन्यै नमः
 13. ॐ रक्त नेत्र ज्वालिन्यै नमः
 14. ॐ चतुर्भुजा यै नमः
 15. ॐ डमरुक धारिन्यै नमः
 16. ॐ ज्वाला कराळ वदनायै नमः
 17. ॐ ज्वाला जिह्वायै नमः
 18. ॐ कराळ दंष्ट्रा यै नमः
 19. ॐ अभिचार होमाग्नि समुत्थितायै नमः
 20. ॐ सिंहमुखायै नमः ||20||
 21. ॐ महिषासुर मर्दिन्यै नमः
 22. ॐ धूम्रलोचनायै नमः
 23. ॐ कृष्णांगायै नमः
 24. ॐ प्रेतवाहनायै नमः
 25. ॐ प्रेतासनायै नमः
 26. ॐ प्रेत भोजिन्यै नमः
 27. ॐ रक्तप्रियायै नमः
 28. ॐ शाक मांस प्रियायै नमः
 29. ॐ अष्टभैरव सेवितायै नमः
 30. ॐ डाकिनी परिसेवितायै नमः ||30||
 31. ॐ मधुपान प्रियायै नमः
 32. ॐ बलि प्रियायै नमः
 33. ॐ सिंहावाहनायै नमः
 34. ॐ सिंह गर्जिन्यै नमः
 35. ॐ परमंत्र विदारिन्यै नमः
 36. ॐ परयंत्र विनासिन्यै नमः
 37. ॐ परकृत्या विध्वंसिन्यै नमः
 38. ॐ गुह्य विद्यायै नमः
 39. ॐ योनि रूपिन्यै नमः
 40. ॐ नवयोनि चक्रात्मि कायै नमः ||40||
 41. ॐ वीर रूपायै नमः
 42. ॐ दुर्गा रूपायै नमः
 43. ॐ सिद्ध विद्यायै नमः
 44. ॐ महा भीषनायै नमः
 45. ॐ घोर रूपिन्यै नमः
 46. ॐ महा क्रूरायै नमः
 47. ॐ हिमाचल निवासिन्यै नमः
 48. ॐ वराभय प्रदायै नमः
 49. ॐ विषु रूपायै नमः
 50. ॐ शत्रु भयंकर्यै नमः ||50||
 51. ॐ विद्युद्गातायै नमः
 52. ॐ शत्रुमूर्ध स्पोटनायै नमः
 53. ॐ विदूमाग्नि समप्रभा यै नमः
 54. ॐ महा मायायै नमः
 55. ॐ महेश्वर प्रियायै नमः
 56. ॐ शत्रुकार्य हानि कर्यै नमः
 57. ॐ मम कार्य सिद्धि कर्ये नमः
 58. ॐ शात्रूनां उद्योग विघ्न कर्यै नमः
 59. ॐ शत्रु पशुपुत्र विनासिन्यै नमः
 60. ॐ त्रिनेत्रायै नमः ||60||
 61. ॐ सुरासुर निषेवि तायै नमः
 62. ॐ तीव्रसाधक पूजितायै नमः
 63. ॐ मम सर्वोद्योग वश्य कर्यै नमः
 64. ॐ नवग्रह शाशिन्यै नमः
 65. ॐ आश्रित कल्प वृक्षायै नमः
 66. ॐ भक्तप्रसन्न रूपिन्यै नमः
 67. ॐ अनंतकळ्याण गुणाभि रामायै नमः
 68. ॐ काम रूपिन्यै नमः
 69. ॐ क्रोध रूपिन्यै नमः
 70. ॐ मोह रूपिन्यै नमः ||70||
 71. ॐ मध रूपिन्यै नमः
 72. ॐ उग्रायै नमः
 73. ॐ नारसिंह्यै नमः
 74. ॐ मृत्यु मृत्यु स्वरूपिन्यै नमः
 75. ॐ अणिमादि सिद्धि प्रदायै नमः
 76. ॐ अंत शत्रु विधारिन्यै नमः
 77. ॐ सकल दुरित विनासिन्यै नमः
 78. ॐ सर्वोपद्रव निवारिन्यै नमः
 79. ॐ दुर्जन काळरात्र्यै नमः
 80. ॐ महाप्रज्ञायै नमः ||80||
 81. ॐ महाबलायै नमः
 82. ॐ काळीरूपिन्यै नमः
 83. ॐ वज्रांगायै नमः
 84. ॐ दुष्ट प्रयोग निवारिन्यै नमः
 85. ॐ सर्व शाप विमोचन्यै नमः
 86. ॐ निग्रहानुग्रह क्रियानिपुनायै नमः
 87. ॐ इच्चा ज्ञान क्रिया शक्ति रूपिन्यै नमः
 88. ॐ ब्रह्म विष्णु शिवात्मि कायै नमः
 89. ॐ हिरण्य सटा च्चटायै नमः
 90. ॐ इंद्रादि दिक्पालक सेवितायै नमः ||90||
 91. ॐ परप्रयोग प्रत्यक् प्रचोदिन्यै नमः
 92. ॐ इच्चाज्ञान क्रिया शक्ति रूपिन्यै नमः
 93. ॐ खड्गमाला रूपिन्यै नमः
 94. ॐ नृसिंह सालग्राम निवासिन्यै नमः
 95. ॐ भक्त शत्रु भक्षिन्यै नमः
 96. ॐ ब्राह्मास्त्र स्वरूपायै नमः
 97. ॐ सहस्रार शक्यै नमः
 98. ॐ सिद्देश्वर्यै नमः
 99. ॐ योगेश्वर्यै नमः
 100. ॐ आत्म रक्षण शक्तिदायिन्यै नमः ||100||
 101. ॐ सर्व विघ्न विनासिन्यै नमः
 102. ॐ सर्वांतक निवारिन्यै नमः
 103. ॐ सर्व दुष्ट प्रदुष्ट शिरच्चॆदिन्यै नमः
 104. ॐ अधर्वण वेद भासितायै नमः
 105. ॐ स्मशान वासिन्यै नमः
 106. ॐ भूत भेताळ सेवितायै नमः
 107. ॐ सिद्ध मंडल पूजितायै नमः

ॐ प्रत्यंगिरा भद्रकाळी देवतायै नमः ||108||