श्री धर्मशास्ता (हरिहरपुत्र) सहस्रनामावळिः

field_imag_alt

श्री धर्मशास्ता (हरिहरपुत्र) सहस्रनामावळिः

ॐ नमो भगवते भूतनाथाय

 1. ॐ शिवपुत्राय नमः
 2. ॐ महातेजसे नमः
 3. ॐ शिवकार्यधुरंधराय नमः
 4. ॐ शिवप्रदाय नमः
 5. ॐ शिवज्ञानिने नमः
 6. ॐ शैवधर्मसुरक्षकाय नमः
 7. ॐ शंखधारिणे नमः
 8. ॐ सुराध्यक्षाय नमः
 9. ॐ चंद्रमौलये नमः
 10. ॐ सुरोत्तमाय नमः
 11. ॐ कामेशाय नमः
 12. ॐ कामतेजस्विने नमः
 13. ॐ कामादि फलसंयुताय नमः
 14. ॐ कल्याणाय नमः
 15. ॐ कोमलांगाय नमः
 16. ॐ कल्याणफलदायकाय नमः
 17. ॐ करुणाब्धये नमः
 18. ॐ कर्मदक्षाय नमः
 19. ॐ करुणारससागराय नमः
 20. ॐ जगत्प्रियाय नमः
 21. ॐ जगद्रक्षकाय नमः
 22. ॐ जगदानंददायकाय नमः
 23. ॐ जयादिशक्तिसंसेव्याय नमः
 24. ॐ जनाह्लादाय नमः
 25. ॐ जिगीषुकाय नमः
 26. ॐ जितेंद्रियाय नमः
 27. ॐ जितक्रोधाय नमः
 28. ॐ जितसेवारिसंघकाय नमः
 29. ॐ जैमिन्यादि ॠषिसंसेव्याय नमः
 30. ॐ जरामरणनाशकाय नमः
 31. ॐ जनार्दनसुताय नमः
 32. ॐ ज्येष्ठाय नमः
 33. ॐ ज्येष्ठादिगणसेविताय नमः
 34. ॐ जन्महीनाय नमः
 35. ॐ जितामित्राय नमः
 36. ॐ जनकेनाभिपूजिताय नमः
 37. ॐ परमेष्ठिने नमः
 38. ॐ पशुपतये नमः
 39. ॐ पंकजासनपूजिताय नमः
 40. ॐ पुरहंत्रे नमः
 41. ॐ पुरत्रात्रे नमः
 42. ॐ परमैश्वर्यदायकाय नमः
 43. ॐ पवनादिसुरैः सेव्याय नमः
 44. ॐ पंचब्रह्मपरायणाय नमः
 45. ॐ पार्वतीतनयाय नमः
 46. ॐ ब्रह्मणे नमः
 47. ॐ परानंदाय नमः
 48. ॐ परात्पराय नमः
 49. ॐ ब्रह्मिष्ठाय नमः
 50. ॐ ज्ञाननिरताय नमः
 51. ॐ गुणागुणनिरूपकाय नमः
 52. ॐ गुणाध्यक्षाय नमः
 53. ॐ गुणनिधये नमः
 54. ॐ गोपालेनाभिपूजिताय नमः
 55. ॐ गोरक्षकाय नमः
 56. ॐ गोधनाय नमः
 57. ॐ गजारूढाय नमः
 58. ॐ गजप्रियाय नमः
 59. ॐ गजग्रीवाय नमः
 60. ॐ गजस्कंधाय नमः
 61. ॐ गभस्तये नमः
 62. ॐ गोपतये नमः
 63. ॐ प्रभवे नमः
 64. ॐ ग्रामपालाय नमः
 65. ॐ गजाध्यक्षाय नमः
 66. ॐ दिग्गजेनाभिपूजिताय नमः
 67. ॐ गणाध्यक्षाय नमः
 68. ॐ गणपतये नमः
 69. ॐ गवांपतये नमः
 70. ॐ अहर्पतये नमः
 71. ॐ जटाधराय नमः
 72. ॐ जलनिभाय नमः
 73. ॐ जैमिन्यादि ऋषिपूजिताय नमः
 74. ॐ जलंधरनिहंत्रे नमः
 75. ॐ शोणाक्षाय नमः
 76. ॐ शोणवासकाय नमः
 77. ॐ सुराधिपाय नमः
 78. ॐ शोकहंत्रे नमः
 79. ॐ शोभाक्षाय नमः
 80. ॐ सूर्यतैजसाय नमः
 81. ॐ सुरार्चिताय नमः
 82. ॐ सुरैर्वंद्याय नमः
 83. ॐ शोणांगाय नमः
 84. ॐ शाल्मलीपतये नमः
 85. ॐ सुज्योतिषे नमः
 86. ॐ शरवीरघ्नाय नमः
 87. ॐ शरच्चंद्रनिभाननाय नमः
 88. ॐ सनकादिमुनिध्येयाय नमः
 89. ॐ सर्वज्ञानप्रदायकाय नमः
 90. ॐ विभवे नमः
 91. ॐ हलायुधाय नमः
 92. ॐ हंसनिभाय नमः
 93. ॐ हाहा हूहूमुखस्तुताय नमः
 94. ॐ हरिप्रियाय नमः
 95. ॐ हरप्रियाय नमः
 96. ॐ हंसाय नमः
 97. ॐ हर्यक्षासनतत्पराय नमः
 98. ॐ पावनाय नमः
 99. ॐ पावकनिभाय नमः
 100. ॐ भक्तपापविनाशनाय नमः
 101. ॐ भसितांगाय नमः
 102. ॐ भयत्रात्रे नमः
 103. ॐ भानुमते नमः
 104. ॐ भयनाशनाय नमः
 105. ॐ त्रिपुंड्रकाय नमः
 106. ॐ त्रिनयनाय नमः
 107. ॐ त्रिपुंड्रांकितमस्तकाय नमः
 108. ॐ त्रिपुरघ्नाय नमः
 109. ॐ देववराय नमः
 110. ॐ देवारिकुलनाशकाय नमः
 111. ॐ देवसेनाधिपाय नमः
 112. ॐ तेजसे नमः
 113. ॐ तेजोराशये नमः
 114. ॐ दशाननाय नमः
 115. ॐ दारुणाय नमः
 116. ॐ दोषहंत्रे नमः
 117. ॐ दोर्दंडाय नमः
 118. ॐ दंडनायकाय नमः
 119. ॐ धनुष्पाणये नमः
 120. ॐ धराध्यक्षाय नमः
 121. ॐ धनिकाय नमः
 122. ॐ धर्मवत्सलाय नमः
 123. ॐ धर्मज्ञाय नमः
 124. ॐ धर्मनिरताय नमः
 125. ॐ धनुःशास्त्रपरायणाय नमः
 126. ॐ स्थूलकर्णाय नमः
 127. ॐ स्थूलतनवे नमः
 128. ॐ स्थूलाक्षाय नमः
 129. ॐ स्थूलबाहुकाय नमः
 130. ॐ तनूत्तमाय नमः
 131. ॐ तनुत्राणाय नमः
 132. ॐ तारकाय नमः
 133. ॐ तेजसांपतये नमः
 134. ॐ योगीश्वराय नमः
 135. ॐ योगनिधये नमः
 136. ॐ योगीनाय नमः
 137. ॐ योगसंस्थिताय नमः
 138. ॐ मंदारवाटिकाय नमः
 139. ॐ मत्ताय नमः
 140. ॐ मलयालचलवासभुवे नमः
 141. ॐ मंदारकुसुमप्रख्याय नमः
 142. ॐ मंदमारुतसेविताय नमः
 143. ॐ महाभासाय नमः
 144. ॐ महावक्षसे नमः
 145. ॐ मनोहरमदार्चिताय नमः
 146. ॐ महोन्नताय नमः
 147. ॐ महाकायाय नमः
 148. ॐ महानेत्राय नमः
 149. ॐ महाहनवे नमः
 150. ॐ मरुत्पूज्याय नमः
 151. ॐ मानधनाय नमः
 152. ॐ मोहनाय नमः
 153. ॐ मोक्षदायकाय नमः
 154. ॐ मित्राय नमः
 155. ॐ मेधायै नमः
 156. ॐ महौजस्विने नमः
 157. ॐ महावर्षप्रदायकाय नमः
 158. ॐ भाषकाय नमः
 159. ॐ भाष्यशास्त्रज्ञाय नमः
 160. ॐ भानुमते नमः
 161. ॐ भानुतैजसे नमः
 162. ॐ भिषजे नमः
 163. ॐ भवानीपुत्राय नमः
 164. ॐ भवतारणकारणाय नमः
 165. ॐ नीलांबराय नमः
 166. ॐ नीलनिभाय नमः
 167. ॐ नीलग्रीवाय नमः
 168. ॐ निरंजनाय नमः
 169. ॐ नेत्रत्रयाय नमः
 170. ॐ निषादज्ञाय नमः
 171. ॐ नानारत्नोपशोभिताय नमः
 172. ॐ रत्नप्रभाय नमः
 173. ॐ रमापुत्राय नमः
 174. ॐ रमया परितोषिताय नमः
 175. ॐ राजसेव्वाय नमः
 176. ॐ राजधनाय नमः
 177. ॐ रणदोर्दंडमंडिताय नमः
 178. ॐ रमणाय नमः
 179. ॐ रेणुकासेव्याय नमः
 180. ॐ रजनीचरदारणाय नमः
 181. ॐ ईशानाय नमः
 182. ॐ इभराट्सेव्याय नमः
 183. ॐ ईषणात्रयनाशनाय नमः
 184. ॐ इडावासाय नमः
 185. ॐ हेमनिभाय नमः
 186. ॐ हैमप्राकारशोभिताय नमः
 187. ॐ हयप्रियाय नमः
 188. ॐ हयग्रीवाय नमः
 189. ॐ हंसाय नमः
 190. ॐ हरिहरात्मजाय नमः
 191. ॐ हाटकस्फटिकप्रख्याय नमः
 192. ॐ हंसारूढेनसेविताय नमः
 193. ॐ वनवासाय नमः
 194. ॐ वनाध्यक्षाय नमः
 195. ॐ वामदेवाय नमः
 196. ॐ वाराननाय नमः
 197. ॐ वैवस्वतपतये नमः
 198. ॐ विष्णवे नमः
 199. ॐ विराड्रूपाय नमः
 200. ॐ विशांपतिये नमः
 201. ॐ वेणुनादाय नमः
 202. ॐ वरग्रीवाय नमः
 203. ॐ वराभयकरान्विताय नमः
 204. ॐ वर्चस्विने नमः
 205. ॐ विपुलग्रीवाय नमः
 206. ॐ विपुलाक्षाय नमः
 207. ॐ विनोदवते नमः
 208. ॐ वैणवारण्यवासाय नमः
 209. ॐ वामदेवेनसेविताय नमः
 210. ॐ वेत्रहस्ताय नमः
 211. ॐ वेदनिधये नमः
 212. ॐ वंशदेवाय नमः
 213. ॐ वरांगाय नमः
 214. ॐ ह्रींकाराय नमः
 215. ॐ ह्रिम्मनसे नमः
 216. ॐ हृष्टाया नमः
 217. ॐ हिरण्याय नमः
 218. ॐ हेमसंभवाय नमः
 219. ॐ हुताशाय नमः
 220. ॐ हुतनिष्पन्नाय नमः
 221. ॐ हुंकाराकृतिसुप्रभवे नमः
 222. ॐ हव्यवाहाय नमः
 223. ॐ हव्यकराय नमः
 224. ॐ अट्टहासाय नमः
 225. ॐ अपराहताय नमः
 226. ॐ अणुरूपाय नमः
 227. ॐ रूपकराय नमः
 228. ॐ अचराय नमः
 229. ॐ अतनुरूपकाय नमः
 230. ॐ हंसमंत्राय नमः
 231. ॐ हुतभुगे नमः
 232. ॐ हेमांबराय नमः
 233. ॐ सुलक्षणाय नमः
 234. ॐ नीपप्रियाय नमः
 235. ॐ नीलवाससे नमः
 236. ॐ निधिपालाय नमः
 237. ॐ निरातपाय नमः
 238. ॐ क्रोडहस्ताय नमः
 239. ॐ तपस्त्रात्रे नमः
 240. ॐ तपोरक्षकाय नमः
 241. ॐ तपाह्वयाय नमः
 242. ॐ मूर्धाभिषिक्ताय नमः
 243. ॐ मानिने नमः
 244. ॐ मंत्ररूपाय नमः
 245. ॐ मृडाय नमः
 246. ॐ मनवे नमः
 247. ॐ मेधाविने नमः
 248. ॐ मेधसे नमः
 249. ॐ मुष्णवे नमः
 250. ॐ मकराय नमः
 251. ॐ मकरालयाय नमः
 252. ॐ मार्तांडाय नमः
 253. ॐ मंजुकेशाय नमः
 254. ॐ मासपालाय वनमः
 255. ॐ महौषधये नमः
 256. ॐ श्रोत्रियाय नमः
 257. ॐ शोभमानाय नमः
 258. ॐ सवित्रे नमः
 259. ॐ सर्वदेशिकाय नमः
 260. ॐ चंद्रहासाय नमः
 261. ॐ शमाय नमः
 262. ॐ शक्ताय नमः
 263. ॐ शशिभासाय नमः
 264. ॐ शमाधिकाय नमः
 265. ॐ सुदंताय नमः
 266. ॐ सुकपोलाय नमः
 267. ॐ षड्वर्णाय नमः
 268. ॐ संपदोऽधिपाय नमः
 269. ॐ गरळाय नमः
 270. ॐ कालकंठाय नमः
 271. ॐ गोनेत्रे नमः
 272. ॐ गोमुखप्रभवे नमः
 273. ॐ कौशिकाय नमः
 274. ॐ कालदेवाय नमः
 275. ॐ क्रोशकाय नमः
 276. ॐ क्रौंचभेदकाय नमः
 277. ॐ क्रियाकराय नमः
 278. ॐ कृपालवे नमः
 279. ॐ करवीरकरेरुहाय नमः
 280. ॐ कंदर्पदर्पहारिणे नमः
 281. ॐ कामदात्रे नमः
 282. ॐ कपालकाय नमः
 283. ॐ कैलासवासाय नमः
 284. ॐ वरदाय नमः
 285. ॐ विरोचनाय नमः
 286. ॐ विभावसवे नमः
 287. ॐ बभ्रुवाहाय नमः
 288. ॐ बलाध्यक्षाय नमः
 289. ॐ फणामणिविभूषणाय नमः
 290. ॐ सुंदराय नमः
 291. ॐ सुमुखाय नमः
 292. ॐ स्वच्छाय नमः
 293. ॐ सभासदे नमः
 294. ॐ सभाकराय नमः
 295. ॐ शरानिवृत्ताय नमः
 296. ॐ शक्राप्ताय नमः
 297. ॐ शरणागतपालकाय नमः
 298. ॐ तीक्ष्णदंष्ट्राय नमः
 299. ॐ दीर्घजिह्वाय नमः
 300. ॐ पिंगलाक्षाय नमः
 301. ॐ पिशाचघ्ने नमः
 302. ॐ अभेद्याय नमः
 303. ॐ अंगदाढ्याय नमः
 304. ॐ भोजपालाय नमः
 305. ॐ भूपतये नमः
 306. ॐ गृध्रनासाय नमः
 307. ॐ अविषह्याय नमः
 308. ॐ दिग्देहाय नमः
 309. ॐ दैन्यदाहकाय नमः
 310. ॐ बाडवपूरितमुखाय नमः
 311. ॐ व्यापकाय नमः
 312. ॐ विषमोचकाय नमः
 313. ॐ वसंताय नमः
 314. ॐ समरक्रुद्धाय नमः
 315. ॐ पुंगवाय नमः
 316. ॐ पंकजासनाय नमः
 317. ॐ विश्वदर्पाय नमः
 318. ॐ निश्चितज्ञाय नमः
 319. ॐ नागाभरणभूषिताय नमः
 320. ॐ भरताय नमः
 321. ॐ भैरवाकाराय नमः
 322. ॐ भरणाय नमः
 323. ॐ वामनक्रियाय नमः
 324. ॐ सिंहास्याय नमः
 325. ॐ सिंहरूपाय नमः
 326. ॐ सेनापतये नमः
 327. ॐ सकारकाय नमः
 328. ॐ सनातनाय नमः
 329. ॐ सिद्धरूपिणे नमः
 330. ॐ सिद्धधर्मपरायणाय नमः
 331. ॐ आदित्यरूपाय नमः
 332. ॐ आपद्घ्नाय नमः
 333. ॐ अमृताब्धिनिवासभुवे नमः
 334. ॐ युवराजाय नमः
 335. ॐ योगिवर्याय नमः
 336. ॐ उषस्तेजसे नमः
 337. ॐ उडुप्रभाय नमः
 338. ॐ देवादिदेवाय नमः
 339. ॐ दैवज्ञाय नमः
 340. ॐ ताम्रोष्ठाय नमः
 341. ॐ ताम्रलोचनाय नमः
 342. ॐ पिंगलाक्षाया नमः
 343. ॐ पिंछचूडाय नमः
 344. ॐ फणामणिविभूषिताय नमः
 345. ॐ भुजंगभूषणाय नमः
 346. ॐ भोगाय नमः
 347. ॐ भोगानंदकराय नमः
 348. ॐ अव्ययाय नमः
 349. ॐ पंचहस्तेनसंपूज्याय नमः
 350. ॐ पंचबाणेन सेविताय नमः
 351. ॐ भवाय नमः
 352. ॐ शर्वाय नमः
 353. ॐ भानुमयाय नमः
 354. ॐ प्राजापत्यस्वरूपकाय नमः
 355. ॐ स्वच्छंदाय नमः
 356. ॐ छंदःशास्त्रज्ञाय नमः
 357. ॐ दांताय नमः
 358. ॐ देवमनुप्रभवे नमः
 359. ॐ दशभुजाय नमः
 360. ॐ दशाध्यक्षाय नमः
 361. ॐ दानवानां विनाशनाय नमः
 362. ॐ सहस्राक्षाय नमः
 363. ॐ शरोत्पन्नाय नमः
 364. ॐ शतानंदसमागमाय नमः
 365. ॐ गृध्राद्रिवासाय नमः
 366. ॐ गंभीराय नमः
 367. ॐ गंधग्राहाय नमः
 368. ॐ गणेश्वराय नमः
 369. ॐ गोमेधाय नमः
 370. ॐ गंडकावासाय नमः
 371. ॐ गोकुलैः परिवारिताय नमः
 372. ॐ परिवेषाय नमः
 373. ॐ पदज्ञानिने नमः
 374. ॐ प्रियंगुद्रुमवासकाय नमः
 375. ॐ गुहावासाय नमः
 376. ॐ गुरुवराय नमः
 377. ॐ वंदनीयाय नमः
 378. ॐ वदान्यकाय नमः
 379. ॐ वृत्ताकाराय नमः
 380. ॐ वेणुपाणये नमः
 381. ॐ वीणादंडधराय नमः
 382. ॐ हराय नमः
 383. ॐ हैमीड्याय नमः
 384. ॐ होतृसुभगाय नमः
 385. ॐ हौत्रज्ञाय नमः
 386. ॐ ओजसांपतये नमः
 387. ॐ पवमानाय नमः
 388. ॐ प्रजातंतुप्रदाय नमः
 389. ॐ दंडविनाशनाय नमः
 390. ॐ निमीड्याय नमः
 391. ॐ निमिषार्धज्ञाय नमः
 392. ॐ निमिषाकारकारणाय नमः
 393. ॐ लिगुडाभाय नमः
 394. ॐ लिडाकाराय नमः
 395. ॐ लक्ष्मीवंद्याय नमः
 396. ॐ वरप्रभवे नमः
 397. ॐ इडाज्ञाय नमः
 398. ॐ पिंगलावासाय नमः
 399. ॐ सुषुम्नामध्यसंभवाय नमः
 400. ॐ भिक्षाटनाय नमः
 401. ॐ भीमवर्चसे नमः
 402. ॐ वरकीर्तये नमः
 403. ॐ सभेश्वराय नमः
 404. ॐ वाचाऽतीताय नमः
 405. ॐ वरनिधये नमः
 406. ॐ परिवेत्रे नमः
 407. ॐ प्रमाणकाय नमः
 408. ॐ अप्रमेयाय नमः
 409. ॐ अनिरुद्धाय नमः
 410. ॐ अनंतादित्यसुप्रभाय नमः
 411. ॐ वेषप्रियाय नमः
 412. ॐ विषग्राहाय नमः
 413. ॐ वरदानकरोत्तमाय नमः
 414. ॐ विपिनाय नमः
 415. ॐ वेदसाराय नमः
 416. ॐ वेदांतैःपरितोषिताय नमः
 417. ॐ वक्रागमाय नमः
 418. ॐ वर्चवाचाय नमः
 419. ॐ बलदात्रे नमः
 420. ॐ विमानवते नमः
 421. ॐ वज्रकांताय नमः
 422. ॐ वंशकराय नमः
 423. ॐ वटुरक्षाविशारदाय नमः
 424. ॐ वप्रक्रीडाय नमः
 425. ॐ विप्रपूज्याय नमः
 426. ॐ वेलाराशये नमः
 427. ॐ चलाळकाय नमः
 428. ॐ कोलाहलाय नमः
 429. ॐ क्रोडनेत्राय नमः
 430. ॐ क्रोडास्याय नमः
 431. ॐ कपालभृते नमः
 432. ॐ कुंजरेड्याय नमः
 433. ॐ मंजुवाससे नमः
 434. ॐ क्रियमाणाय नमः
 435. ॐ क्रियाप्रदाय नमः
 436. ॐ क्रीडानाथाय नमः
 437. ॐ कीलहस्ताय नमः
 438. ॐ क्रोशमानाय नमः
 439. ॐ बलाधिकाय नमः
 440. ॐ कनकाय नमः
 441. ॐ होतृभागिने नमः
 442. ॐ खवासाय नमः
 443. ॐ खचराय नमः
 444. ॐ खगाय नमः
 445. ॐ गणकाय नमः
 446. ॐ गुणनिर्दिष्टाय नमः
 447. ॐ गुणत्यागिने नमः
 448. ॐ कुशाधिपाय नमः
 449. ॐ पाटलाय नमः
 450. ॐ पत्रधारिणे नमः
 451. ॐ पलाशाय नमः
 452. ॐ पुत्रवर्धनाय नमः
 453. ॐ पितृसच्चरिताय नमः
 454. ॐ प्रेष्टाय नमः
 455. ॐ पापभस्मपुनश्शुचये नमः
 456. ॐ फालनेत्राय नमः
 457. ॐ फुल्लकेशाय नमः
 458. ॐ फुल्लकल्हारभूषिताय नमः
 459. ॐ फणिसेव्याय नमः
 460. ॐ पट्टभद्राय नमः
 461. ॐ पटवे नमः
 462. ॐ वाग्मिने नमः
 463. ॐ वयोऽधिकाय नमः
 464. ॐ चोरनाट्याय नमः
 465. ॐ चोरवेषाय नमः
 466. ॐ चोरघ्नाय नमः
 467. ॐ शौर्यवर्धनाय नमः
 468. ॐ चंचलाक्षाय नमः
 469. ॐ अमरकाय नमः
 470. ॐ मरीचये नमः
 471. ॐ मदगामिकाय नमः
 472. ॐ मृडाभाय नमः
 473. ॐ मेषवाहाय नमः
 474. ॐ मैथिल्याय नमः
 475. ॐ मोचकाय नमः
 476. ॐ मनसे नमः
 477. ॐ मनुरूपाय नमः
 478. ॐ मंत्रदेवाय नमः
 479. ॐ मंत्रराशये नमः
 480. ॐ महादृढाय नमः
 481. ॐ स्तूपिज्ञाय नमः
 482. ॐ धनदात्रे नमः
 483. ॐ देववंद्याय नमः
 484. ॐ तारणाय नमः
 485. ॐ यज्ञप्रियाय नमः
 486. ॐ यमाध्यक्षाय नमः
 487. ॐ इभक्रीडाय नमः
 488. ॐ इभेक्षणाय नमः
 489. ॐ दधिप्रियाय नमः
 490. ॐ दुराधर्षाय नमः
 491. ॐ दारुपालाय नमः
 492. ॐ दनूजहने नमः
 493. ॐ दामोदराय नमः
 494. ॐ दामधराय नमः
 495. ॐ दक्षिणामूर्तिरूपकाय नमः
 496. ॐ शचीपूज्याय नमः
 497. ॐ शंखकर्णाय नमः
 498. ॐ चंद्रचूडाय नमः
 499. ॐ मनुप्रियाय नमः
 500. ॐ गुडरुपाय नमः
 501. ॐ गुडाकेशाय नमः
 502. ॐ कुलधर्मपरायणाय नमः
 503. ॐ कालकंठाय नमः
 504. ॐ गाढगात्राय नमः
 505. ॐ गोत्ररूपाय नमः
 506. ॐ कुलेश्वराय नमः
 507. ॐ आनंदभैरवाराध्याय नमः
 508. ॐ हयमेधफलप्रदाय नमः
 509. ॐ दध्यन्नासक्तहृदयाय नमः
 510. ॐ गुडान्नप्रीतमानसाय नमः
 511. ॐ घृतान्नासक्तहृदयाय नमः
 512. ॐ गौरांगाय नमः
 513. ॐ गर्वभंजकाय नमः
 514. ॐ गणेशपूज्याय नमः
 515. ॐ गगनाय नमः
 516. ॐ गणानांपतये नमः
 517. ॐ ऊर्जिताय नमः
 518. ॐ छद्महीनाय नमः
 519. ॐ शशिरदाय नमः
 520. ॐ शत्रूणांपतये नमः
 521. ॐ अंगिरसे नमः
 522. ॐ चराचरमयाय नमः
 523. ॐ शांताय नमः
 524. ॐ शरभेशाय नमः
 525. ॐ शतातपाय नमः
 526. ॐ वीराराध्याय नमः
 527. ॐ वक्रागमाय नमः
 528. ॐ वेदांगाय नमः
 529. ॐ वेदपारगाय नमः
 530. ॐ पर्वतारोहणाय नमः
 531. ॐ पूष्णे नमः
 532. ॐ परमेशाय नमः
 533. ॐ प्रजापतये नमः
 534. ॐ भावज्ञाय नमः
 535. ॐ भवरोगघ्नाय नमः
 536. ॐ भवसागरतारणाय नमः
 537. ॐ चिदग्निदेहाय नमः
 538. ॐ चिद्रूपाय नमः
 539. ॐ चिदानंदाय नमः
 540. ॐ चिदाकृतये नमः
 541. ॐ नाट्यप्रियाय नमः
 542. ॐ नरपतये नमः
 543. ॐ नरनारायणार्चिताय नमः
 544. ॐ निषादराजाय नमः
 545. ॐ नीहाराय नमः
 546. ॐ नेष्ट्रे नमः
 547. ॐ निष्टुरभाषणाय नमः
 548. ॐ निम्नप्रियाय नमः
 549. ॐ नीलनेत्राय नमः
 550. ॐ नीलांगाय नमः
 551. ॐ नीलकेशकाय नमः
 552. ॐ सिंहाक्षाय नमः
 553. ॐ सर्वविघ्नेशाय नमः
 554. ॐ सामवेदपरायाणाय नमः
 555. ॐ सनकादिमुनिध्येयाय नमः
 556. ॐ शर्वरीशाय नमः
 557. ॐ षडाननाय नमः
 558. ॐ सुरूपाय नमः
 559. ॐ सुलभाय नमः
 560. ॐ स्वर्गाय नमः
 561. ॐ शचीनाथेनपूजिताय नमः
 562. ॐ काकीनाय नमः
 563. ॐ कामदहनाय नमः
 564. ॐ दग्धपापाय नमः
 565. ॐ धराधिपाय नमः
 566. ॐ दामग्रंधिने नमः
 567. ॐ शतस्त्रीशाय नमः
 568. ॐ तंत्रीपालाय नमः
 569. ॐ तारकाय नमः
 570. ॐ ताम्राक्षाय नमः
 571. ॐ तीक्ष्णदंष्ट्राय नमः
 572. ॐ तिलभोज्याय नमः
 573. ॐ तिलोदराय नमः
 574. ॐ मांडुकर्णाय नमः
 575. ॐ मृडाधीशाय नमः
 576. ॐ मेरुवर्णाय नमः
 577. ॐ महोदराय नमः
 578. ॐ मार्त्तांडभैरवाराध्याय नमः
 579. ॐ मणिरूपाय नमः
 580. ॐ मरुद्वहाय नमः
 581. ॐ माषप्रियाय नमः
 582. ॐ मधुपानाय नमः
 583. ॐ मृणालाय नमः
 584. ॐ मोहिनीपतये नमः
 585. ॐ महाकामेशतनयाय नमः
 586. ॐ माधवाय नमः
 587. ॐ मदगर्विताय नमः
 588. ॐ मूलाधारांबुजावासाय नमः
 589. ॐ मूलविद्यास्वरूपकाय नमः
 590. ॐ स्वाधिष्ठानमयाय नमः
 591. ॐ स्वस्थाय नमः
 592. ॐ स्वस्तिवाक्याय नमः
 593. ॐ स्रुवायुधाय नमः
 594. ॐ मणिपूराब्जनिलयाय नमः
 595. ॐ महाभैरवपूजिताय नमः
 596. ॐ अनाहताब्जरसिकाय नमः
 597. ॐ ह्रींकाररसपेशलाय नमः
 598. ॐ भूमध्यवासाय नमः
 599. ॐ भूकांताय नमः
 600. ॐ भरद्वाजप्रपूजिताय नमः
 601. ॐ सहस्रारांबुजावासाय नमः
 602. ॐ सवित्रे नमः
 603. ॐ सामवाचकाय नमः
 604. ॐ मुकुंदाय नमः
 605. ॐ गुणातीताय नमः
 606. ॐ गुणपूज्याय नमः
 607. ॐ गुणाश्रयाय नमः
 608. ॐ धन्याय नमः
 609. ॐ धनभृते नमः
 610. ॐ दाहाय नमः
 611. ॐ धनदानकरांबुजाय नमः
 612. ॐ महाशयाय नमः
 613. ॐ महातीताय नमः
 614. ॐ मायाहीनाय नमः
 615. ॐ मदार्चिताय नमः
 616. ॐ माठराय नमः
 617. ॐ मोक्षफलदाय नमः
 618. ॐ सद्वैरिकुलनाशनाय नमः
 619. ॐ पिंगलाय नमः
 620. ॐ पिंछचूडाय नमः
 621. ॐ पिशिताशपवित्रकाय नमः
 622. ॐ पायसान्नप्रियाय नमः
 623. ॐ पर्वपक्षमासविभाजकाय नमः
 624. ॐ वज्रभूषाय नमः
 625. ॐ वज्रकायाय नमः
 626. ॐ विरिंचाय नमः
 627. ॐ वरवक्षणाय नमः
 628. ॐ विज्ञानकलिकावृंदाय नमः
 629. ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः
 630. ॐ डंभघ्नाय नमः
 631. ॐ दामघोषघ्नाय नमः
 632. ॐ दासपालाय नमः
 633. ॐ तपौजसाय नमः
 634. ॐ द्रोणकुंभाभिषिक्ताय नमः
 635. ॐ द्रोहिनाशाय नमः
 636. ॐ तपातुराय नमः
 637. ॐ महावीरेंद्रवरदाय नमः
 638. ॐ महासंसारनाशनाय नमः
 639. ॐ लाकिनीहाकिनीलब्धाय नमः
 640. ॐ लवणांभोधितारणाय नमः
 641. ॐ काकिलाय नमः
 642. ॐ कालपाशघ्नाय नमः
 643. ॐ कर्मबंधविमोचकाय नमः
 644. ॐ मोचकाय नमः
 645. ॐ मोहनिर्भिन्नाय नमः
 646. ॐ भगाराध्याय नमः
 647. ॐ बृहत्तनवे नमः
 648. ॐ अक्षयाय नमः
 649. ॐ अक्रूरवरदाय नमः
 650. ॐ वक्रागमविनाशनाय नमः
 651. ॐ डाकीनाय नमः
 652. ॐ सूर्यतेजस्विने नमः
 653. ॐ सर्पभूषाय नमः
 654. ॐ सद्गुरवे नमः
 655. ॐ स्वतंत्राय नमः
 656. ॐ सर्वतंत्रेशाय नमः
 657. ॐ दक्षिणादिगधीश्वराय नमः
 658. ॐ सच्चिदानंदकलिकाय नमः
 659. ॐ प्रेमरूपाय नमः
 660. ॐ प्रियंकराय नमः
 661. ॐ मिथ्याजगदधिष्टानाय नमः
 662. ॐ मुक्तिदाय नमः
 663. ॐ मुक्तिरूपकाय नमः
 664. ॐ मुमुक्षवे नमः
 665. ॐ कर्मफलदाय नमः
 666. ॐ मार्गदक्षाय नमः
 667. ॐ कर्मणाय नमः
 668. ॐ महाबुद्धाय नमः
 669. ॐ महाशुद्धाय नमः
 670. ॐ शुकवर्णाय नमः
 671. ॐ शुकप्रियाय नमः
 672. ॐ सोमप्रियाय नमः
 673. ॐ सुरप्रियाय नमः
 674. ॐ पर्वाराधनतत्पराय नमः
 675. ॐ अजपाय नमः
 676. ॐ जनहंसाय नमः
 677. ॐ फलपाणिप्रपूजिताय नमः
 678. ॐ अर्चिताय नमः
 679. ॐ वर्धनाय नमः
 680. ॐ वाग्मिने नमः
 681. ॐ वीरवेषाय नमः
 682. ॐ विधुप्रियाय नमः
 683. ॐ लास्यप्रियाय नमः
 684. ॐ लयकराय नमः
 685. ॐ लाभालाभविवर्जिताय नमः
 686. ॐ पंचाननाय नमः
 687. ॐ पंचगूडाय नमः
 688. ॐ पंचयज्ञफलप्रदाय नमः
 689. ॐ पाशहस्ताय नमः
 690. ॐ पावकेशाय नमः
 691. ॐ पर्जन्यसमगर्जनाय नमः
 692. ॐ पापारये नमः
 693. ॐ परमोदाराय नमः
 694. ॐ प्रजेशाय नमः
 695. ॐ पंकनाशनाय नमः
 696. ॐ नष्टकर्मणे नमः
 697. ॐ नष्टवैराय नमः
 698. ॐ इष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः
 699. ॐ नागाधीशाय नमः
 700. ॐ नष्टपापाय नमः
 701. ॐ इष्टनामविधायकाय नमः
 702. ॐ सामरस्याय नमः
 703. ॐ अप्रमेयाय नमः
 704. ॐ पाषंडिने नमः
 705. ॐ पर्वतप्रियाय नमः
 706. ॐ पंचकृत्यपराय नमः
 707. ॐ पात्रे नमः
 708. ॐ पंचपंचातिशायिकाय नमः
 709. ॐ पद्माक्षाय नमः
 710. ॐ पद्मवदनाय नमः
 711. ॐ पावकाभाय नमः
 712. ॐ प्रियंकराय नमः
 713. ॐ कार्तस्वरांगाय नमः
 714. ॐ गौरांगाय नमः
 715. ॐ गौरीपुत्राय नमः
 716. ॐ धनेश्वराय नमः
 717. ॐ गणेशाश्लिष्टदेहाय नमः
 718. ॐ शितांशवे नमः
 719. ॐ शुभदीधितये नमः
 720. ॐ दक्षध्वंसाय नमः
 721. ॐ दक्षकराय नमः
 722. ॐ वराय नमः
 723. ॐ कात्यायनीसुताय नमः
 724. ॐ सुमुखाय नमः
 725. ॐ मार्गणाय नमः
 726. ॐ गर्भाय नमः
 727. ॐ गर्वभंगाय नमः
 728. ॐ कुशासनाय नमः
 729. ॐ कुलपालपतये नमः
 730. ॐ श्रेष्ठाय नमः
 731. ॐ पवमानाय नमः
 732. ॐ प्रजाधिपाय नमः
 733. ॐ दर्शप्रियाय नमः
 734. ॐ निर्विकाराय नमः
 735. ॐ दीर्घकायाय नमः
 736. ॐ दिवाकराय नमः
 737. ॐ भेरिनादप्रियाय नमः
 738. ॐ वृंदाय नमः
 739. ॐ बृहत्सेनाय नमः
 740. ॐ सुपालकाय नमः
 741. ॐ सुब्रह्मणे नमः
 742. ॐ ब्रह्मरसिकाय नमः
 743. ॐ रसज्ञाय नमः
 744. ॐ रजताद्रिभासे नमः
 745. ॐ तिमिरघ्नाय नमः
 746. ॐ मिहिराभाय नमः
 747. ॐ महानीलसमप्रभाय नमः
 748. ॐ श्रीचंदनविलिप्तांगाय नमः
 749. ॐ श्रीपुत्राय नमः
 750. ॐ श्रीतरुप्रियाय नमः
 751. ॐ लाक्षावर्णाय नमः
 752. ॐ लसत्कर्णाय नमः
 753. ॐ रजनीध्वंसिसन्निभाय नमः
 754. ॐ बिंदुप्रियाय नमः
 755. ॐ अंबिकापुत्राय नमः
 756. ॐ बैंदवाय नमः
 757. ॐ बलनायकाय नमः
 758. ॐ आपन्नतारकाय नमः
 759. ॐ तप्ताय नमः
 760. ॐ तप्तकृछ्रफलप्रदाय नमः
 761. ॐ मरुद्वृधाय नमः
 762. ॐ महाखर्वाय नमः
 763. ॐ चिरावासय नमः
 764. ॐ शिखिप्रियाय नमः
 765. ॐ आयुष्मते नमः
 766. ॐ अनघाय नमः
 767. ॐ दूताय नमः
 768. ॐ आयुर्वेदपरायणाय नमः
 769. ॐ हंसाय नमः
 770. ॐ परमहंसाय नमः
 771. ॐ अवधूताश्रमप्रियाय नमः
 772. ॐ अश्ववेगाय नमः
 773. ॐ अश्वहृदयाय नमः
 774. ॐ हयधैर्याय फलप्रदाय नमः
 775. ॐ सुमुखाय नमः
 776. ॐ दुर्मुखाय नमः
 777. ॐ विघ्नाय नमः
 778. ॐ निर्विघ्नाय नमः
 779. ॐ विघ्ननाशनाय नमः
 780. ॐ आर्याय नमः
 781. ॐ नाथाय नमः
 782. ॐ अर्यमाभासाय नमः
 783. ॐ फाल्गुनाय नमः
 784. ॐ फाललोचनाय नमः
 785. ॐ अरातिघ्नाय नमः
 786. ॐ घनग्रीवाय नमः
 787. ॐ ग्रीष्मसूर्यसमप्रभाय नमः
 788. ॐ किरीटिने नमः
 789. ॐ कल्पशास्त्रज्ञाय नमः
 790. ॐ कल्पानलविधायकाय नमः
 791. ॐ ज्ञानविज्ञानफलदाय नमः
 792. ॐ विरिंचारिविनाशनाय नमः
 793. ॐ वीरमार्तांडवरदाय नमः
 794. ॐ वीरबाहवे नमः
 795. ॐ पूर्वजाय नमः
 796. ॐ वीरसिंहासनाय नमः
 797. ॐ विज्ञाय नमः
 798. ॐ वीरकार्याय नमः
 799. ॐ अस्तदानवाय नमः
 800. ॐ नरवीरसुहृद्भ्रात्रे नमः
 801. ॐ नागरत्नविभूषिताय नमः
 802. ॐ वाचस्पतये नमः
 803. ॐ पुरारातये नमः
 804. ॐ संवर्त्ताय नमः
 805. ॐ समरेश्वराय नमः
 806. ॐ उरुवाग्मिने नमः
 807. ॐ उमापुत्राय नमः
 808. ॐ उडुलोकसुरक्षकाय नमः
 809. ॐ शृंगाररससंपूर्णाय नमः
 810. ॐ सिंदूरतिलकांगिताय नमः
 811. ॐ कुंकुमांकित सर्वांगाय नमः
 812. ॐ कालकेयविनाशाय नमः
 813. ॐ मत्तनागप्रियाय नमः
 814. ॐ नेत्रे नमः
 815. ॐ नागगंधर्वपूजिताय नमः
 816. ॐ सुस्वप्नबोधकाय नमः
 817. ॐ बोधाय नमः
 818. ॐ गौरीदुःस्वप्ननाशनाय नमः
 819. ॐ चिंताराशिपरिध्वंसिने नमः
 820. ॐ चिंतामणिविभूषिताय नमः
 821. ॐ चराचरजगत्स्रष्टे नमः
 822. ॐ चलत्कुंडलकर्णयुगे नमः
 823. ॐ मुकुरास्याय नमः
 824. ॐ मूलनिधये नमः
 825. ॐ निधिद्वयनिषेविताय नमः
 826. ॐ नीराजनप्रीतमनसे नमः
 827. ॐ नीलनेत्राय नमः
 828. ॐ नयप्रदाय नमः
 829. ॐ केदारेशाय नमः
 830. ॐ किराताय नमः
 831. ॐ कालात्मने नमः
 832. ॐ कल्पविग्रहाय नमः
 833. ॐ कल्पांतभैरवाराध्याय नमः
 834. ॐ कंकपत्रशरायुधाय नमः
 835. ॐ कलाकाष्ठास्वरूपाय नमः
 836. ॐ ऋतुवर्षादिमासवते नमः
 837. ॐ दिनेशमंडलावासाय नमः
 838. ॐ वासवाभिप्रपूजिताय नमः
 839. ॐ बहूलास्तंबकर्मज्ञाय नमः
 840. ॐ पंचाशद्वर्णरूपकाय नमः
 841. ॐ चिंताहीनाय नमः
 842. ॐ चिदाक्रांताय नमः
 843. ॐ चारुपालाय नमः
 844. ॐ हलायुधाय नमः
 845. ॐ बंधूककुसुमप्रख्याय नमः
 846. ॐ परगर्वविभंजनाय नमः
 847. ॐ विद्वत्तमाय नमः
 848. ॐ विराधघ्नाय नमः
 849. ॐ सचित्राय नमः
 850. ॐ चित्रकर्मकाय नमः
 851. ॐ संगीतलोलुपमनसे नमः
 852. ॐ स्निग्धगंभीरगर्जिताय नमः
 853. ॐ तुंगवक्त्राय नमः
 854. ॐ स्तवरसाय नमः
 855. ॐ अभ्राभाय नमः
 856. ॐ भ्रमरेक्षणाय नमः
 857. ॐ लीलाकमलहस्ताब्जाय नमः
 858. ॐ बालकुंदविभूषिताय नमः
 859. ॐ लोध्रप्रसवशुद्धाभाय नमः
 860. ॐ शिरीषकुसुमप्रियाय नमः
 861. ॐ त्रस्तत्राणकराय नमः
 862. ॐ तत्त्वाय नमः
 863. ॐ तत्त्ववाक्यार्धबोधकाय नमः
 864. ॐ वर्षीयसे नमः
 865. ॐ विधिस्तुत्याय नमः
 866. ॐ वेदांतप्रतिपादकाय नमः
 867. ॐ मूलभुताय नमः
 868. ॐ मूलतत्वाय नमः
 869. ॐ मूलकारणविग्रहाय नमः
 870. ॐ आदिनाथाय नमः
 871. ॐ अक्षयफलाय नमः
 872. ॐ पाणिजन्मने नमः
 873. ॐ अपराजिताय नमः
 874. ॐ गानप्रियाय नमः
 875. ॐ गानलोलाय नमः
 876. ॐ महेशाय नमः
 877. ॐ विज्ञमानसाय नमः
 878. ॐ गिरिजास्तन्यरसिकाय नमः
 879. ॐ गिरिराजवरस्तुताय नमः
 880. ॐ पीयूषकुंभहस्ताब्जाय नमः
 881. ॐ पाशत्यागिने नमः
 882. ॐ चिरंतनाय नमः
 883. ॐ सुधालालसवक्त्राब्जाय नमः
 884. ॐ सुरद्रुमफलेप्सिताय नमः
 885. ॐ रत्नहाटकभूषांगाय नमः
 886. ॐ रावणाभिप्रपूजिताय नमः
 887. ॐ कनत्कालेयसुप्रीताय नमः
 888. ॐ क्रौंचगर्वविनाशनाय नमः
 889. ॐ अशेषजनसम्मोहनाय नमः
 890. ॐ आयुर्विद्याफलप्रदाय नमः
 891. ॐ अवबद्धदुकूलांगाय नमः
 892. ॐ हारालंकृतकंधराय नमः
 893. ॐ केतकीकुसुमप्रियाय नमः
 894. ॐ कलभैःपरिवारिताय नमः
 895. ॐ केकाप्रियाय नमः
 896. ॐ कार्तिकेयाय नमः
 897. ॐ सारंगनिनदप्रियाय नमः
 898. ॐ चातकालापसंतुष्टाय नमः
 899. ॐ चमरीमृगसेविताय नमः
 900. ॐ आम्रकूटाद्रिसंचाराय नमः
 901. ॐ आम्नायफलदायकाय नमः
 902. ॐ धृताक्षसूत्रपाणये नमः
 903. ॐ अक्षिरोगविनाशनाय नमः
 904. ॐ मुकुंदपूज्याय नमः
 905. ॐ मोहांगाय नमः
 906. ॐ मुनिमानसतोषिताय नमः
 907. ॐ तैलाभिषिक्तसुशिरसे नमः
 908. ॐ तर्जनीमुद्रिकायुताय नमः
 909. ॐ तटातकामनःप्रीताय नमः
 910. ॐ तमोगुणविनाशनाय नमः
 911. ॐ अनामयाय नमः
 912. ॐ अनादर्शाय नमः
 913. ॐ अर्जुनाभाय नमः
 914. ॐ हुतप्रियाय नमः
 915. ॐ षाड्गुण्यपरिसंपूर्णाय नमः
 916. ॐ सप्ताश्वादिग्रहैः स्तुताय नमः
 917. ॐ वीतशोकाय नमः
 918. ॐ प्रसादज्ञाय नमः
 919. ॐ सप्तप्राणवरप्रदाय नमः
 920. ॐ सप्तार्चिषे नमः
 921. ॐ त्रिनयनाय नमः
 922. ॐ त्रिवेणीफलदायकाय नमः
 923. ॐ कृष्णवर्त्मने नमः
 924. ॐ देवमुखाय नमः
 925. ॐ दारुमंडलमध्यकाय नमः
 926. ॐ वीरनूपुरपादाब्जाय नमः
 927. ॐ वीरकंकणपाणिमते नमः
 928. ॐ विश्वमूर्तये नमः
 929. ॐ शुद्धमुखाय नमः
 930. ॐ शुद्धभस्मानुलेपनाय नमः
 931. ॐ शुंभध्वंसिन्यासंपूज्याय नमः
 932. ॐ रक्तबीजकुलांतकाय नमः
 933. ॐ निषादादिसुरप्रीताय नमः
 934. ॐ नमस्कारफलप्रदाय नमः
 935. ॐ भक्तारिपंचतादायिने नमः
 936. ॐ सज्जीकृतशरायुधाय नमः
 937. ॐ अभयंकरमंत्रज्ञाय नमः
 938. ॐ कुब्जिकामंत्रविग्रहाय नमः
 939. ॐ धूम्राश्वाय नमः
 940. ॐ उग्रतेजस्विने नमः
 941. ॐ दशकंठविनाशनाय नमः
 942. ॐ आशुगायुधहस्ताब्जाय नमः
 943. ॐ गदायुधकरांबुजाय नमः
 944. ॐ पाशायुधसुपाणये नमः
 945. ॐ कपालायुधसद्भुजाय नमः
 946. ॐ सहस्रशीर्षवदनाय नमः
 947. ॐ सहस्रद्वयलोचनाय नमः
 948. ॐ नानाहेतये नमः
 949. ॐ धनुष्पाणये नमः
 950. ॐ नानास्रग्भूषणप्रियाय नमः
 951. ॐ आश्यामकोमलतनवे नमः
 952. ॐ आरक्तापांगलोचनाय नमः
 953. ॐ द्वादशाहक्रतुप्रीताय नमः
 954. ॐ पौंडरीकफलप्रदाय नमः
 955. ॐ अप्तोऽर्यामक्रतुमयाय नमः
 956. ॐ चयनादिफलप्रदाय नमः
 957. ॐ पशुबंधस्यफलदाय नमः
 958. ॐ वाजपेयात्मदैवताय नमः
 959. ॐ आब्रह्मकीटजननावनात्मने नमः
 960. ॐ चंपकप्रियाय नमः
 961. ॐ पशुपाशविभागज्ञाय नमः
 962. ॐ परिज्ञानप्रदायकाय नमः
 963. ॐ कल्पेश्वराय नमः
 964. ॐ कल्पवर्याय नमः
 965. ॐ जातवेदप्रभाकराय नमः
 966. ॐ कुंभीश्वराय नमः
 967. ॐ कुंभपाणये नमः
 968. ॐ कुंकुमाक्तललाटकाय नमः
 969. ॐ शिलींध्रपत्रसंकाशाय नमः
 970. ॐ सिंहवक्त्रप्रमर्दनाय नमः
 971. ॐ कोकिलक्वणनाकर्णिने नमः
 972. ॐ कालनाशनतत्पराय नमः
 973. ॐ नैयायिकमतघ्नाय नमः
 974. ॐ बौद्धसंघविनाशनाय नमः
 975. ॐ धृतहेमाब्जपाणये नमः
 976. ॐ होमसंतुष्टमानसाय
 977. ॐ पितृयज्ञस्यफलदाय नमः
 978. ॐ पितृवज्जनरक्षकाय नमः
 979. ॐ पदातिकर्मनिरताय नमः
 980. ॐ पृषदाज्यप्रदायकाय नमः
 981. ॐ महासुरवधोद्युक्ताय नमः
 982. ॐ स्वास्त्रप्रत्यस्त्रवर्षकाय नमः
 983. ॐ महावर्षतिरोधानाय नमः
 984. ॐ नागाभृतकरांबुजाय नमः
 985. ॐ नमःस्वाहावषड्वौषट्वल्लवप्रतिपादकाय नमः
 986. ॐ महीरसदृशग्रीवाय नमः
 987. ॐ महीरसदृशस्तवाय नमः
 988. ॐ तंत्रीवादनहस्ताग्राय नमः
 989. ॐ संगीतप्रियमानसाय नमः
 990. ॐ चिदंशमुकुरावासाय नमः
 991. ॐ मणिकूटाद्रिसंचाराय नमः
 992. ॐ लीलासंचारतनुकाय नमः
 993. ॐ लिंगशास्त्रप्रवर्तकाय नमः
 994. ॐ राकेंदुद्युतिसंपन्नाय नमः
 995. ॐ यागकर्मफलप्रदाय नमः
 996. ॐ मैनाकगिरिसंचारिणे नमः
 997. ॐ मधुवंशविनाशनाय नमः
 998. ॐ तालखंडपुरावासाय नमः
 999. ॐ तमालनिभतेजसे नमः
 1000. ॐ पूर्णापुष्कलांबासमेत श्रीहरिहरपुत्रस्वामिने नमः


|| इति श्री धर्मशास्ता अथवा श्री हरिहरपुत्र सहस्रनामावळिः संपूर्णं ||