श्री धर्मशास्त अष्टोत्तर शतनामावळिः

field_imag_alt

श्री धर्मशास्त अष्टोत्तर शतनामावळिः - Sri Dharmashastra Ashtottara Shatanamavali

 1. ॐ महाशास्त्रे नमः
 2. ॐ महादेवाय नमः
 3. ॐ महादेवसुताय नमः
 4. ॐ अव्याय नमः
 5. ॐ लोककर्त्रे नमः
 6. ॐ लोकभर्त्रे नमः
 7. ॐ लोकहर्त्रे नमः
 8. ॐ परात्पराय नमः
 9. ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमः
 10. ॐ धन्विने नमः 10
 11. ॐ तपस्विने नमः
 12. ॐ भूतसैनिकाय नमः
 13. ॐ मंत्रवेदिने नमः
 14. ॐ महावेदिने नमः
 15. ॐ मारुताय नमः
 16. ॐ जगदीश्वराय नमः
 17. ॐ लोकाध्यक्षाय नमः
 18. ॐ अग्रण्ये नमः
 19. ॐ श्रीमते नमः
 20. ॐ अप्रमेयपराक्रमाय नमः 20
 21. ॐ सिंहारूढाय नमः
 22. ॐ गजारूढाय नमः
 23. ॐ हयारूढाय नमः
 24. ॐ महेश्वराय नमः
 25. ॐ नानाशस्त्रधराय नमः
 26. ॐ अनर्घाय नमः
 27. ॐ नानाविद्याविशारदाय नमः
 28. ॐ नानारूपधराय नमः
 29. ॐ वीराय नमः
 30. ॐ नानाप्राणिनिषेविताय नमः 30
 31. ॐ भूतेशाय नमः
 32. ॐ भूतिदाय नमः
 33. ॐ भृत्याय नमः
 34. ॐ भुजंगाभरणोज्ज्वलाय नमः
 35. ॐ इक्षुधन्विने नमः
 36. ॐ पुष्पबाणाय नमः
 37. ॐ महारूपाय नमः
 38. ॐ महाप्रभवे नमः
 39. ॐ मायादेवीसुताय नमः
 40. ॐ मान्याय नमः 40
 41. ॐ महनीयाय नमः
 42. ॐ महागुणाय नमः
 43. ॐ महाशैवाय नमः
 44. ॐ महारुद्राय नमः
 45. ॐ वैष्णवाय नमः
 46. ॐ विष्णुपूजकाय नमः
 47. ॐ विघ्नेशाय नमः
 48. ॐ वीरभद्रेशाय नमः
 49. ॐ भैरवाय नमः
 50. ॐ षण्मुखप्रियाय नमः 50
 51. ॐ मेरुशृंगसमासीनाय नमः
 52. ॐ मुनिसंघनिषेविताय नमः
 53. ॐ देवाय नमः
 54. ॐ भद्राय नमः
 55. ॐ जगन्नाथाय नमः
 56. ॐ गणनाथाय नाम्ः
 57. ॐ गणेश्वराय नमः
 58. ॐ महायोगिने नमः
 59. ॐ महामायिने नमः
 60. ॐ महाज्ञानिने नमः 60
 61. ॐ महास्थिराय नमः
 62. ॐ देवशास्त्रे नमः
 63. ॐ भूतशास्त्रे नमः
 64. ॐ भीमहासपराक्रमाय नमः
 65. ॐ नागहाराय नमः
 66. ॐ नागकेशाय नमः
 67. ॐ व्योमकेशाय नमः
 68. ॐ सनातनाय नमः
 69. ॐ सगुणाय नमः
 70. ॐ निर्गुणाय नमः 70
 71. ॐ नित्याय नमः
 72. ॐ नित्यतृप्ताय नमः
 73. ॐ निराश्रयाय नमः
 74. ॐ लोकाश्रयाय नमः
 75. ॐ गणाधीशाय नमः
 76. ॐ चतुःषष्टिकलामयाय नमः
 77. ॐ ऋग्यजुःसामाथर्वात्मने नमः
 78. ॐ मल्लकासुरभंजनाय नमः
 79. ॐ त्रिमूर्तये नमः
 80. ॐ दैत्यमथनाय नमः 80
 81. ॐ प्रकृतये नमः
 82. ॐ पुरुषोत्तमाय नमः
 83. ॐ कालज्ञानिने नमः
 84. ॐ महाज्ञानिने नमः
 85. ॐ कामदाय नमः
 86. ॐ कमलेक्षणाय नमः
 87. ॐ कल्पवृक्षाय नमः
 88. ॐ महावृक्षाय नमः
 89. ॐ विद्यावृक्षाय नमः
 90. ॐ विभूतिदाय नमः 90
 91. ॐ संसारतापविच्छेत्रे नमः
 92. ॐ पशुलोकभयंकराय नमः
 93. ॐ रोगहंत्रे नमः
 94. ॐ प्राणदात्रे नमः
 95. ॐ परगर्वविभंजनाय नमः
 96. ॐ सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञाय नमः
 97. ॐ नीतिमते नमः
 98. ॐ पापभंजनाय नमः
 99. ॐ पुष्कलापूर्णासंयुक्ताय नमः
 100. ॐ परमात्मने नमः 100
 101. ॐ सतांगतये नमः
 102. ॐ अनंतादित्यसंकाशाय नमः
 103. ॐ सुब्रह्मण्यानुजाय नमः
 104. ॐ बलिने नमः
 105. ॐ भक्तानुकंपिने नमः
 106. ॐ देवेशाय नमः
 107. ॐ भगवते नमः
 108. ॐ भक्तवत्सलाय नमः 108


|| इति श्री धर्मशास्त अष्टोत्तर शतनामावळिः संपूर्णं ||