श्री नागराज अष्टोत्तरशतनामावलिः

field_imag_alt

श्री नागराज अष्टोत्तरशतनामावलिः - Sri Nagaraja Ashtottara Shatanamavali

 1. ॐ अनंताय नमः
 2. ॐ वासुदेवाख्याय नमः
 3. ॐ तक्षकाय नमः
 4. ॐ विश्वतोमुखाय नमः
 5. ॐ कार्कोटकाय नमः
 6. ॐ महापद्माय नमः
 7. ॐ पद्माय नमः
 8. ॐ शंखाय नमः
 9. ॐ शिवप्रियाय नमः
 10. ॐ धृतराष्ट्राय नमः 10
 11. ॐ शंखपालाय नमः
 12. ॐ गुलिकाय नमः
 13. ॐ इष्टदायिने नमः
 14. ॐ नागराजाय नमः
 15. ॐ पुराणपुरूषाय नमः
 16. ॐ अनघाय नमः
 17. ॐ विश्वरूपाय नमः
 18. ॐ महीधारिणे नमः
 19. ॐ कामदायिने नमः
 20. ॐ सुरार्चिताय नमः 20
 21. ॐ कुंदप्रभाय नमः
 22. ॐ बहुशिरसे नमः
 23. ॐ दक्षाय नमः
 24. ॐ दामोदराय नमः
 25. ॐ अक्षराय नमः
 26. ॐ गणाधिपाय नमः
 27. ॐ महासेनाय नमः
 28. ॐ पुण्यमूर्तये नमः
 29. ॐ गणप्रियाय नमः
 30. ॐ वरप्रदाय नमः 30
 31. ॐ वायुभक्षाय नमः
 32. ॐ विश्वधारिणे नमः
 33. ॐ विहंगमाय नमः
 34. ॐ पुत्रप्रदाय नमः
 35. ॐ पुण्यरूपाय नमः
 36. ॐ पन्नगेशाय नमः
 37. ॐ बिलेशयाय नमः
 38. ॐ परमेष्ठिने नमः
 39. ॐ पशुपतये नमः
 40. ॐ पवनाशिने नमः 40
 41. ॐ बलप्रदाय नमः
 42. ॐ दैत्यहंत्रे नमः
 43. ॐ दयारूपाय नमः
 44. ॐ धनप्रदाय नमः
 45. ॐ मतिदायिने नमः
 46. ॐ महामायिने नमः
 47. ॐ मधुवैरिणे नमः
 48. ॐ महोरगाय नमः
 49. ॐ भुजगेशाय नमः
 50. ॐ भूमरूपाय नमः 50
 51. ॐ भीमकायाय नमः
 52. ॐ भयापहृते नमः
 53. ॐ शुक्लरूपाय नमः
 54. ॐ शुद्धदेहाय नमः
 55. ॐ शोकहारिणे नमः
 56. ॐ शुभप्रदाय नमः
 57. ॐ संतानदायिने नमः
 58. ॐ सर्पेशाय नमः
 59. ॐ सर्वदायिने नमः
 60. ॐ सरीसृपाय नमः 60
 61. ॐ लक्ष्मीकराय नमः
 62. ॐ लाभदायिने नमः
 63. ॐ ललिताय नमः
 64. ॐ लक्ष्मणाकृतये नमः
 65. ॐ दयाराशये नमः
 66. ॐ दाशरथये नमः
 67. ॐ दमाश्रयाय नमः
 68. ॐ रम्यरूपाय नमः
 69. ॐ रामभक्ताय नमः
 70. ॐ रणधीराय नमः 70
 71. ॐ रतिप्रदाय नमः
 72. ॐ सौमित्रये नमः
 73. ॐ सोमसंकाशाय नमः
 74. ॐ सर्पराजाय नमः
 75. ॐ सतांप्रियाय नमः
 76. ॐ कर्बुराय नमः
 77. ॐ काम्यफलदाय नमः
 78. ॐ किरीटिने नमः
 79. ॐ किन्नरार्चिताय नमः
 80. ॐ पातालवासिने नमः 80
 81. ॐ परमाय नमः
 82. ॐ फणामंडलमंडिताय नमः
 83. ॐ बाहुलेयाय नमः
 84. ॐ भक्तनिधये नमः
 85. ॐ भूमिधारिणे नमः
 86. ॐ भवप्रियाय नमः
 87. ॐ नारायणाय नमः
 88. ॐ नानारूपाय नमः
 89. ॐ नतप्रियाय नमः
 90. ॐ काकोदराय नमः 90
 91. ॐ काम्यरूपाय नमः
 92. ॐ कल्याणाय नमः
 93. ॐ कामितार्थदाय नमः
 94. ॐ हतासुराय नमः
 95. ॐ हल्यहीनाय नमः
 96. ॐ हर्षदाय नमः
 97. ॐ हरभूषणाय नमः
 98. ॐ जगदादये नमः
 99. ॐ जराहीनाय नमः
 100. ॐ जातिशून्याय नमः 100
 101. ॐ जगन्मयाय नमः
 102. ॐ वंध्यात्वदोषशमनाय नमः
 103. ॐ वरपुत्रफलप्रदाय नमः
 104. ॐ बलभद्ररूपाय नमः
 105. ॐ श्रीकृष्णपूर्वजाय नमः
 106. ॐ विष्णुतल्पाय नमः
 107. ॐ बल्वलध्नाय नमः
 108. ॐ भूधराय नमः 108


|| इति श्री नागराजाष्टोत्तरशतनामावलिः संपूर्णं ||