Sri Prathyangira Kavacham

field_imag_alt

Sri Prathyangira Kavacham

Harih Om- Deva Deva Mahaadeva Sarvajnya Karunaanidhe,
Pratyangiraayaah Kavacham Sarvarakshaakaram Nrinaam.
Jaganmaangalikam Naama Prasiddham Bhuvanatraye,
Sarvarakshaakaram Nrinaam Rahasyamapi Tadvada.

Shree Shiva Uvaacha:
Shrinu Kalyaani Vakshyaami Kavacham Shatrunigraham,
Parapreshitakarmaani Tatra Shalyaadi Bhakshanam.

Mahaabhichaarashamanam Sarvakaaryapradam Nrinaam,
Parasenaasamoohecha Raajnyamuddishya Mandalaat.

Japa Maatrena Deveshi Samyaguchchaatanam Bhavet,
Sarvatantra Prashamanam Kaaraagriha Vimochanam.

Kshayaapasmaarakushtaadi Taapa Jvara Nivaaranam,
Putradam Dhanadam Shreedam Punyadam Paapanaashanam.

Vashyapradam Mahaaraajnyam Visheshaachchhatrunaashanam,
Sarvarakshaaparam Shoonya Grahapeedaa Vinaashanam.

Bindutrikonam Tvatha Panchakonam Dalaashtakam Shodashapatra Vrittam,
Mahee Purenaavritamambujaakshi Likhenmanoranjana Magratopi

Yaamyaam Pureem Yaatiripuh Prayogaat,
Svatamnivrittyaa Raghunaatha Beejaat. (?)

Maheepuraatvoorvameva Dvaatrimsha Tpatra Maalikhet,
Antare Bhoopuram Lekhyam Konaagre Kshaam Samaalikhet.

Bhadrakaaleemanum Lekhyam Mantram Pratyangiraatmakam,
Bhadrakaalyuktamaargena Poojyaam Pratyangiraam Shivaam.

Raktapushpaissamabhyarchya Kavacham Japa Maacharet,
Sakritpathanamaatrena Sarvashatroon Vinaashayet.

Shatravashcha Palaayam Te Tasya Darshanamaatratah,
Maasamaatram Japeddevi Sarvashatroon Vinaashayet.

Yaam Kalpayantee Pradisham Rakshetkaalee Tvadharvanee, –
Rakshetkaraalatvaagneyyaam Sadaa Maam Simhavaahanee
.
Yaamyaam Disham Sadaa Rakshetrikshajvaalaa Svaroopinee,
Nairrityaam Rakshatu Sadaa Maasmaanrichcho Anaagasah.

Vaarunyaam Rakshatu Mama Prajaam Cha Purushaardhinee,
Vaayavyaam Rakshatu Sadaa Yaatudhaanyo Mamaakhilaah

Damshtraakaraalavadanaa Kauberyaam Badabaanalaa,
Eeshaanyaam Me Sadaa Rakshadveeraamshchaanyaanni Barhaya.

Ugraa Rakshedadhobhaage Maayaamantra Svaroopinee,
Oordhvam Kapaalinee Rakshet Ksham Hreem Hum Phat Svaroopinee.

Adho Me Vidisham Rakshotkurukullaa Kapaalinee,
Pravichittaa Sadaa Rakshet Divaaraatram Virodhinee.

Kurukullaa Tu Me Putraan Baandhavaa Nugraroopinee,
Prabhaadeepta Grahaa Rakshet Maataaputraantsvamaatrijaan.

Svabhrityaan Me Sadaa Rakshetpaayaat Saa Me Pashoonsadaa,
Ajitaa Me Sadaa Rakshedaparaajita Kaamadaa..

Kesham Rakshetsahapraanee Dvinetraa Kaasaraatrikaa,
Phaalam Paatu Mahaakrooraa Vega Keshee Shiroruhaan.

Bhruvaa Me Krooravadanaa Paayaachchandee Prachandikaa,
Shrotrayoryugalam Paatu Tadaa Me Shankhakundalaa.

Preta Chityaasanaa Devee Paayaannetrayugam Mama,
Mama Naasaayugadvandvam Brahmarochishnya Mitrahaa.


Kapolau Me Sadaa Paatu Bhrigavashchaapa Sedhire,
Oorvoshtham Tu Sadaa Paatu Rathasyeva Vibhurdiyaa

Adharoshtham Sadaa Paatu Ajnyaataste Vasho Janah,
Dantapanktidvayam Paatu Brahmaroopee Karaalinee.

Vaacham Vaageeshvaree Rakshe Drasanaam Jananee Mama,
Chubukam Paatu Mendraanee Tanoomrichchhasva Helikaa.

Karnasthaanam Mama Sadaa Rakshataam Kambukandharaa,
Kanthadhvanim Sadaa Paatu Naadabrahmamayee Mama.

Jatharam Mengirah Putree Me Vakshah Paatu Kaanchanee,
Paatu Me Bhujayormoolam Jaata Vedasvaroopinee.

Dakshinam Me Bhujam Paatu Satatam Kaalaraatrikaa,
Vaamam Bhujam Vaama Keshee Paraayantee Paraavatee.

Paatu Me Koorparadvandvam Manastatvaabhidhaa Satee,
Vaacham Vaageeshvaree Rakshetrasanaam Jananee Mama. .

Vajre Shvaree Sadaa Paatu Prakoshthayugalam Mama,
Manidvayam Sadaa Paatu Dhoomraa Shatrujighaamsayaa.

Paayaatkarataladvandvam Kadambavanavaasinee,
Vaamapaanyangulee Paatu Hinasti Parashaasanam.

Savya Paanyangulee Paatu Yadavaishi Chatushpadee,
Naabhim Nityaa Sadaa Paatu Jvaalaabhairavaroopinee.

Panchaasyapeethanilayaa Paatu Me Paarshva Yoryugam,
Prishtham Prajnyeshvari Paatu Katim Svasthanitambinee.

Guhyamaanandaroopaavyaadandam Brahmaandanaayakee,
Paayaanmama Gudasthaana Mindumaulimana Shubhaa.

Beejam Mama Sadaa Paatu Durgaa Durgaarti Haarinee,
Ooroo Me Paatu Kshaantaatmaa Tvam Pratyasya Svamrityave.

Vaanee Durgaa Sadaa Paatu Jaanunee Vanavaasinee,
Janghaakaandadvayam Paatu Yashchajaamishapaatinah.

Gulphayoryugalam Paatu Yo Smaan Dveshti Vadhasva Tam,
Padadvandvam Sadaavyaanme Padaavisphaarya Tachchhirah.

Abhiprehi Sahasraaksha Paadayoryugalam Mama,
Paayaanmama Padadvandvam Dahannagniriva Pradam.

Sarvaangam Paatu Paaneeyaatsarva Prakritiroopinee,
Mantram Pratyangiraakrityaa Krityaa Chchaasuhrido Suhaa.

Paraabhichaarakrityaatma Sammidham Jaata Vedasam,
Parapreshita Shalyaatme  Tamito Naashayaamasi.

Vrikshaadi Pratiroopaatma Shivam Dakshinataskridhi,
Abhayam Satatam Pashchaadbhadramuttarato Grihe.

Bhoota Pretapishaachaadyaan Preshitaan Jahi Maam Prati,
Bhoota Pretapishaachaadee Paratantra Vinaashinee.

Paraabhichaarashamanee Dhaaranaatsarvasiddhidaam,
Bhoorjapatre Svarna Patre Likhitvaa Dhaarayedyadi.

Sarvasiddhimavaapnoti Sarvatra Vijayee Bhavet
Ekavrittim Japeddevi Sarvarigjapadaa Bhavet.

Bhadrakaalee Prasannaa Bhoodabheeshta Phaladaa Bhavet,
Bandeegrihe Saptaraatram Choradravya Shta Raatrakam.

Mahaajvare Saptaraatram Uchchaate Maasamaatrakam,
Mahaavyaadhi Nivrittissyaanmandalam Japamaacharet. 

Putrakaarye Maasamaatram Mahaashatrutvamandalaat,
Yuddhakaarye Mandalam Syaaddhaaryam Sarveshu Karmasu.

Asminyajnye Samaavaahya Raktapushpaissamarchayet,
Natvaa Na Kartu Marhaasi Ishuroope Grihaatsadaa.


Shaastraalaye Chatushpathe Svagrihe Gehaleesthale,
Nikhanedyam Trishalyaadi Tadardham Praapayaashume.

Maasochchhishtashcha Dvipadametatkinchi Chchatushpadam,
Maajjaati Ranujaanasyaanmaasaaveshi Praveshinah. .

Bale Svapnasthale Rakshedyo Me Paapam Chikeershati,
Aapaadamastakam Rakshettameva Pratidhaavatu.

Pratisara Pratidhaava Kumaareeva Pitur Griham
Moorthaana Meshaam Sphotaya Vadhaamyeshaam Kule Jahi.

Ye Me Manasaa Vaachaa Yashcha Paapam Chikeershati,
Tatsarvam Rakshataam Devee Jahi Shatroontsadaa Mama.

Khatphadjahi Mahaakritye Vidhoomaagni Samaprabhe,
Devi Devi Mahaadevi Mama Shatroonvinaashaya. .

Trikaalam Raksha Maam Devi Pathataam Paapanaashanam,
Sarvashatrukshayakaram Sarvavyaadhi Vinaashanam.

Idam Tu Kavacham Jnyaatvaa Japetrpatyangiraa  Richam
Shatalaksham Prajaptvaapi Tasya Vidyaa Na Sidhyati.

Mantrasvaroopa Kavacha Meka Kaalam Pathedyadi,
Bhadrakaalee Prasannaatmaa Sarvaabheeshtam Dadaati Hi. 

Mahaapanno Mahaarogee Mahaagrandyaadi Peedane,
Kavacham Prathamam Japtvaa Pashchaadrigjapamaacharet.

Pakshamaatraatsarvarogaa Nashyantyeva Hi Nishchayam,
Mahaadhana Pradam Pumsaam Mahaadussvapna Naashanam.

Sarvamangaladam Nitya Vaanchhitaartha Phalapradam,
Krityaadi Preshite Graste Purastaajjuhuyaadyadi.

Preshitam Praapya Jhaditi Vinaasham Pradadaati Hi,
Svagrihyoktavidhaanena Pratishtaapya Hootaashanam.

Trikonakunde Chaavaahya Shodashairupachaaratah,
Yo Me Karoti Mantrona Khatphadjaheeti Mantratah.

Hune Dayutamaatrena Yantrasya Purato Dvijah,
Kshanaadaavesha Maapnoti Bhootagrastakalebare.

Vibheetakamapaamaargam Vishavriksha Samudbhavam,
Guloocheem Vikatam Kaantamankolam Nimbavrikshakam.

Trikatum Sarsha Pam Shigrum Lashunam Bhraamakam Phalam,
Pancha Rigbissusampaadya Aachaarya Sahitashshuchih.

Dinameka Sahasram Tu Hunedyaana Purassarah,
Sarvaarishta Ssarvashaantih Bhavishyati Na Samshayah.

Shatrukritye Chaivameva Hunedyadi Samaahitah,
Sa Shatrurmitra Putraadiyukto Yamapureem Vrajet.

Brahmaapi Rakshitum Naiva Shaktah Pratinivartane,
Mahatkaarya Samaayoge Evamevam Samaacharet.

Tatkaaryam Saphalam Praapya Vaanchhitaan Labhate Sudheeh,
Idam Rahasyam Deveshi Mantrayuktam Tavaana Ghe.

Shishyaaya Bhakti Yuktaaya Vaktavyam Naanyameva Hi,
Nikumbhilaamindrajitaa Kritam Jaya Ripukshaye.


Iti Shree Mahaalakshmeeste Pratyaksha Siddhi Prade Umaamaheshvara Samvaade Shree Shankarena Virachite Shree Pratyangiraa Kavacham.