श्री गणपति (विनायक) सहस्रनामावळिः - श्री गणेश सहस्रनामावळिः

field_imag_alt

श्री गणपति (विनायक) सहस्रनामावळिः - श्री गणेश सहस्रनामावळिः

 1. ॐ गणेश्वराय नमः
 2. ॐ गणक्रीडाय नमः
 3. ॐ गणनाथाय नमः
 4. ॐ गणाधिपाय नमः
 5. ॐ एकदंष्ट्राय नमः
 6. ॐ वक्रतुंडाय नमः
 7. ॐ गजवक्त्राय नमः
 8. ॐ महोदराय नमः
 9. ॐ लंबोदराय नमः
 10. ॐ धूम्रवर्णाय नमः
 11. ॐ विकटाय नमः
 12. ॐ विघ्ननायकाय नमः
 13. ॐ सुमुखाय नमः
 14. ॐ दुर्मुखाय नमः
 15. ॐ बुद्धाय नमः
 16. ॐ विघ्नराजाय नमः
 17. ॐ गजाननाय नमः
 18. ॐ भीमाय नमः
 19. ॐ प्रमोदाय नमः
 20. ॐ आमोदाय नमः
 21. ॐ सुरानंदाय नमः
 22. ॐ मदोत्कटाय नमः
 23. ॐ हेरंबाय नमः
 24. ॐ शंबराय नमः
 25. ॐ शंभवे नमः
 26. ॐ लंबकर्णाय नमः
 27. ॐ महाबलाय नमः
 28. ॐ नंदनाय नमः
 29. ॐ अलंपटाय नमः
 30. ॐ अभीरवे नमः
 31. ॐ मेघनादाय नमः
 32. ॐ गणंजयाय नमः
 33. ॐ विनायकाय नमः
 34. ॐ विरूपाक्षाय नमः
 35. ॐ धीरशूराय नमः
 36. ॐ वरप्रदाय नमः
 37. ॐ महागणपतये नमः
 38. ॐ बुद्धिप्रियाय नमः
 39. ॐ क्षिप्रप्रसादनाय नमः
 40. ॐ रुद्रप्रियाय नमः
 41. ॐ गणाध्यक्षाय नमः
 42. ॐ उमापुत्राय नमः
 43. ॐ अघनाशनाय नमः
 44. ॐ कुमारगुरवे नमः
 45. ॐ ईशानपुत्राय नमः
 46. ॐ मूषकवाहनाय नमः
 47. ॐ सिद्धिप्रियाय नमः
 48. ॐ सिद्धिपतये नमः
 49. ॐ सिद्धये नमः
 50. ॐ सिद्धिविनायकाय नमः
 51. ॐ अविघ्नाय नमः
 52. ॐ तुंबुरवे नमः
 53. ॐ सिंहवाहनाय नमः
 54. ॐ मोहिनीप्रियाय नमः
 55. ॐ कटंकटाय नमः
 56. ॐ राजपुत्राय नमः
 57. ॐ शालकाय नमः
 58. ॐ सम्मिताय नमः
 59. ॐ अमिताय नमः
 60. ॐ कूष्मांड सामसंभूतये नमः
 61. ॐ दुर्जयाय नमः
 62. ॐ धूर्जयाय नमः
 63. ॐ जयाय नमः
 64. ॐ भूपतये नमः
 65. ॐ भुवनपतये नमः
 66. ॐ भूतानां पतये नमः
 67. ॐ अव्ययाय नमः
 68. ॐ विश्वकर्त्रे नमः
 69. ॐ विश्वमुखाय नमः
 70. ॐ विश्वरूपाय नमः
 71. ॐ निधये नमः
 72. ॐ घृणये नमः
 73. ॐ कवये नमः
 74. ॐ कवीनामृषभाय नमः
 75. ॐ ब्रह्मण्याय नमः
 76. ॐ ब्रह्मणस्पतये नमः
 77. ॐ ज्येष्ठराजाय नमः
 78. ॐ निधिपतये नमः
 79. ॐ निधिप्रियपतिप्रियाय नमः
 80. ॐ हिरण्मयपुरांतःस्थाय नमः
 81. ॐ सूर्यमंडलमध्यगाय नमः
 82. ॐ कराहतिविध्वस्तसिंधुसलिलाय नमः
 83. ॐ पूषदंतभिदे नमः
 84. ॐ उमांककेलिकुतुकिने नमः
 85. ॐ मुक्तिदाय नमः
 86. ॐ कुलपालनाय नमः
 87. ॐ किरीटिने नमः
 88. ॐ कुंडलिने नमः
 89. ॐ हारिणे नमः
 90. ॐ वनमालिने नमः
 91. ॐ मनोमयाय नमः
 92. ॐ वैमुख्यहतदैत्यश्रिये नमः
 93. ॐ पादाहतिजितक्षितये नमः
 94. ॐ सद्योजातस्वर्णमुंजमेखलिने नमः
 95. ॐ दुर्निमित्तहृते नमः
 96. ॐ दुःस्वप्नहृते नमः
 97. ॐ प्रसहनाय नमः
 98. ॐ गुणिने नमः
 99. ॐ नादप्रतिष्ठिताय नमः
 100. ॐ सुरूपाय नमः 100
 101. ॐ सर्वनेत्राधिवासाय नमः
 102. ॐ वीरासनाश्रयाय नमः
 103. ॐ पीतांबराय नमः
 104. ॐ खंडरदाय नमः
 105. ॐ खंडेंदुकृतशेखराय नमः
 106. ॐ चित्रांकश्यामदशनाय नमः
 107. ॐ भालचंद्राय नमः
 108. ॐ चतुर्भुजाय नमः
 109. ॐ योगाधिपाय नमः
 110. ॐ तारकस्थाय नमः
 111. ॐ पुरुषाय नमः
 112. ॐ गजकर्णाय नमः
 113. ॐ गणाधिराजाय नमः
 114. ॐ विजयस्थिराय नमः
 115. ॐ गजपतिर्ध्वजिने नमः
 116. ॐ देवदेवाय नमः
 117. ॐ स्मरप्राणदीपकाय नमः
 118. ॐ वायुकीलकाय नमः
 119. ॐ विपश्चिद् वरदाय नमः
 120. ॐ नादोन्नादभिन्नबलाहकाय नमः
 121. ॐ वराहरदनाय नमः
 122. ॐ मृत्युंजयाय नमः
 123. ॐ व्याघ्राजिनांबराय नमः
 124. ॐ इच्छाशक्तिधराय नमः
 125. ॐ देवत्रात्रे नमः
 126. ॐ दैत्यविमर्दनाय नमः
 127. ॐ शंभुवक्त्रोद्भवाय नमः
 128. ॐ शंभुकोपघ्ने नमः
 129. ॐ शंभुहास्यभुवे नमः
 130. ॐ शंभुतेजसे नमः
 131. ॐ शिवाशोकहारिणे नमः
 132. ॐ गौरीसुखावहाय नमः
 133. ॐ उमांगमलजाय नमः
 134. ॐ गौरीतेजोभुवे नमः
 135. ॐ स्वर्धुनीभवाय नमः
 136. ॐ यज्ञकायाय नमः
 137. ॐ महानादाय नमः
 138. ॐ गिरिवर्ष्मणे नमः
 139. ॐ शुभाननाय नमः
 140. ॐ सर्वात्मने नमः
 141. ॐ सर्वदेवात्मने नमः
 142. ॐ ब्रह्ममूर्ध्ने नमः
 143. ॐ ककुप् श्रुतये नमः
 144. ॐ ब्रह्मांडकुंभाय नमः
 145. ॐ चिद् व्योमभालाय नमः
 146. ॐ सत्यशिरोरुहाय नमः
 147. ॐ जगज्जन्मलयोन्मेषनिमेषाय नमः
 148. ॐ अग्न्यर्कसोमदृशे नमः
 149. ॐ गिरींद्रैकरदाय नमः
 150. ॐ धर्माधर्मोष्ठाय नमः
 151. ॐ सामबृंहिताय नमः
 152. ॐ ग्रहर्क्षदशनाय नमः
 153. ॐ वाणीजिह्वाय नमः
 154. ॐ वासवनासिकाय नमः
 155. ॐ कुलाचलांसाय नमः
 156. ॐ सोमार्कघंटाय नमः
 157. ॐ रुद्रशिरोधराय नमः
 158. ॐ नदीनदभुजाय नमः
 159. ॐ सर्पांगुलीकाय नमः
 160. ॐ तारकानखाय नमः
 161. ॐ भ्रूमध्यसंस्थितकराय नमः
 162. ॐ ब्रह्मविद्यामदोत्कटाय नमः
 163. ॐ व्योमनाभये नमः
 164. ॐ श्रीहृदयाय नमः
 165. ॐ मेरुपृष्ठाय नमः
 166. ॐ अर्णवोदराय नमः
 167. ॐ कुक्षिस्थयक्षगंधर्व रक्षःकिन्नरमानुषाय नमः
 168. ॐ पृथ्विकटये नमः
 169. ॐ सृष्टिलिंगाय नमः
 170. ॐ शैलोरवे नमः
 171. ॐ दस्रजानुकाय नमः
 172. ॐ पातालजंघाय नमः
 173. ॐ मुनिपदे नमः
 174. ॐ कालांगुष्ठाय नमः
 175. ॐ त्रयीतनवे नमः
 176. ॐ ज्योतिर्मंडललांगूलाय नमः
 177. ॐ हृदयालाननिश्चलाय नमः
 178. ॐ हृत्पद्मकर्णिकाशालिवियत्केलिसरोवराय नमः
 179. ॐ सद्भक्तध्याननिगडाय नमः
 180. ॐ पूजावारिनिवारिताय नमः
 181. ॐ प्रतापिने नमः
 182. ॐ कश्यपसुताय नमः
 183. ॐ गणपाय नमः
 184. ॐ विष्टपिने नमः
 185. ॐ बलिने नमः
 186. ॐ यशस्विने नमः
 187. ॐ धार्मिकाय नमः
 188. ॐ स्वोजसे नमः
 189. ॐ प्रथमाय नमः
 190. ॐ प्रथमेश्वराय नमः
 191. ॐ चिंतामणिद्वीप पतये नमः
 192. ॐ कल्पद्रुमवनालयाय नमः
 193. ॐ रत्नमंडपमध्यस्थाय नमः
 194. ॐ रत्नसिंहासनाश्रयाय नमः
 195. ॐ तीव्राशिरोद्धृतपदाय नमः
 196. ॐ ज्वालिनीमौलिलालिताय नमः
 197. ॐ नंदानंदितपीठश्रिये नमः
 198. ॐ भोगदाभूषितासनाय नमः
 199. ॐ सकामदायिनीपीठाय नमः
 200. ॐ स्फुरदुग्रासनाश्रयाय नमः 200
 201. ॐ तेजोवतीशिरोरत्नाय नमः
 202. ॐ सत्यानित्यावतंसिताय नमः
 203. ॐ सविघ्ननाशिनीपीठाय नमः
 204. ॐ सर्वशक्त्यंबुजाश्रयाय नमः
 205. ॐ लिपिपद्मासनाधाराय नमः
 206. ॐ वह्निधामत्रयाश्रयाय नमः
 207. ॐ उन्नतप्रपदाय नमः
 208. ॐ गूढगुल्फाय नमः
 209. ॐ संवृतपार्ष्णिकाय नमः
 210. ॐ पीनजंघाय नमः
 211. ॐ श्लिष्टजानवे नमः
 212. ॐ स्थूलोरवे नमः
 213. ॐ प्रोन्नमत्कटये नमः
 214. ॐ निम्ननाभये नमः
 215. ॐ स्थूलकुक्षये नमः
 216. ॐ पीनवक्षसे नमः
 217. ॐ बृहद्भुजाय नमः
 218. ॐ पीनस्कंधाय नमः
 219. ॐ कंबुकंठाय नमः
 220. ॐ लंबोष्ठाय नमः
 221. ॐ लंबनासिकाय नमः
 222. ॐ भग्नवामरदाय नमः
 223. ॐ तुंगसव्यदंताय नमः
 224. ॐ महाहनवे नमः
 225. ॐ ह्रस्वनेत्रत्रयाय नमः
 226. ॐ शूर्पकर्णाय नमः
 227. ॐ निबिडमस्तकाय नमः
 228. ॐ स्तबकाकारकुंभाग्राय नमः
 229. ॐ रत्नमौलये नमः
 230. ॐ निरंकुशाय नमः
 231. ॐ सर्पहारकटिसूत्राय नमः
 232. ॐ सर्पयज्ञोपवीतये नमः
 233. ॐ सर्पकोटीरकटकाय नमः
 234. ॐ सर्पग्रैवेयकांगदाय नमः
 235. ॐ सर्पकक्ष्योदराबंधाय नमः
 236. ॐ सर्पराजोत्तरीयकाय नमः
 237. ॐ रक्ताय नमः
 238. ॐ रक्तांबरधराय नमः
 239. ॐ रक्तमाल्यविभूषणाय नमः
 240. ॐ रक्तेक्षणाय नमः
 241. ॐ रक्तकराय नमः
 242. ॐ रक्तताल्वोष्ठपल्लवाय नमः
 243. ॐ श्वेताय नमः
 244. ॐ श्वेतांबरधराय नमः
 245. ॐ श्वेतमाल्यविभूषणाय नमः
 246. ॐ श्वेतातपत्ररुचिराय नमः
 247. ॐ श्वेतचामरवीजिताय नमः
 248. ॐ सर्वावयवसंपूर्णसर्वलक्षणलक्षिताय नमः
 249. ॐ सर्वाभरणशोभाढ्याय नमः
 250. ॐ सर्वशोभासमन्विताय नमः
 251. ॐ सर्वमंगलमांगल्याय नमः
 252. ॐ सर्वकारणकारणाय नमः
 253. ॐ सर्वदैककराय नमः
 254. ॐ शार्ङ्गिणे नमः
 255. ॐ बीजापूरिणे नमः
 256. ॐ गदाधराय नमः
 257. ॐ इक्षुचापधराय नमः
 258. ॐ शूलिने नमः
 259. ॐ चक्रपाणये नमः
 260. ॐ सरोजभृते नमः
 261. ॐ पाशिने नमः
 262. ॐ धृतोत्पलाय नमः
 263. ॐ शालीमंजरीभृते नमः
 264. ॐ स्वदंतभृते नमः
 265. ॐ कल्पवल्लीधराय नमः
 266. ॐ विश्वाभयदैककराय नमः
 267. ॐ वशिने नमः
 268. ॐ अक्षमालाधराय नमः
 269. ॐ ज्ञानमुद्रावते नमः
 270. ॐ मुद्गरायुधाय नमः
 271. ॐ पूर्णपात्रिणे नमः
 272. ॐ कंबुधराय नमः
 273. ॐ विधृतालिसमुद्गकाय नमः
 274. ॐ मातुलिंगधराय नमः
 275. ॐ चूतकलिकाभृते नमः
 276. ॐ कुठारवते नमः
 277. ॐ पुष्करस्थस्वर्णघटीपूर्णरत्नाभिवर्षकाय नमः
 278. ॐ भारतीसुंदरीनाथाय नमः
 279. ॐ विनायकरतिप्रियाय नमः
 280. ॐ महालक्ष्मी प्रियतमाय नमः
 281. ॐ सिद्धलक्ष्मीमनोरमाय नमः
 282. ॐ रमारमेशपूर्वांगाय नमः
 283. ॐ दक्षिणोमामहेश्वराय नमः
 284. ॐ महीवराहवामांगाय नमः
 285. ॐ रविकंदर्पपश्चिमाय नमः
 286. ॐ आमोदप्रमोदजननाय नमः
 287. ॐ सप्रमोदप्रमोदनाय नमः
 288. ॐ समेधितसमृद्धिश्रिये नमः
 289. ॐ ऋद्धिसिद्धिप्रवर्तकाय नमः
 290. ॐ दत्तसौख्यसुमुखाय नमः
 291. ॐ कांतिकंदलिताश्रयाय नमः
 292. ॐ मदनावत्याश्रितांघ्रये नमः
 293. ॐ कृत्तदौर्मुख्यदुर्मुखाय नमः
 294. ॐ विघ्नसंपल्लवोपघ्नाय नमः
 295. ॐ सेवोन्निद्रमदद्रवाय नमः
 296. ॐ विघ्नकृन्निघ्नचरणाय नमः
 297. ॐ द्राविणीशक्ति सत्कृताय नमः
 298. ॐ तीव्राप्रसन्ननयनाय नमः
 299. ॐ ज्वालिनीपालतैकदृशे नमः
 300. ॐ मोहिनीमोहनाय नमः 300
 301. ॐ भोगदायिनीकांतिमंडिताय नमः
 302. ॐ कामिनीकांतवक्त्रश्रिये नमः
 303. ॐ अधिष्ठित वसुंधराय नमः
 304. ॐ वसुंधरामदोन्नद्धमहाशंखनिधिप्रभवे नमः
 305. ॐ नमद्वसुमतीमौलिमहापद्मनिधिप्रभवे नमः
 306. ॐ सर्वसद्गुरुसंसेव्याय नमः
 307. ॐ शोचिष्केशहृदाश्रयाय नमः
 308. ॐ ईशानमूर्ध्ने नमः
 309. ॐ देवेंद्रशिखायै नमः
 310. ॐ पवननंदनाय नमः
 311. ॐ अग्रप्रत्यग्रनयनाय नमः
 312. ॐ दिव्यास्त्राणां प्रयोगविदे नमः
 313. ॐ ऐरावतादिसर्वाशावारणावरणप्रियाय नमः
 314. ॐ वज्राद्यस्त्रपरिवाराय नमः
 315. ॐ गणचंडसमाश्रयाय नमः
 316. ॐ जयाजयापरिवाराय नमः
 317. ॐ विजयाविजयावहाय नमः
 318. ॐ अजितार्चितपादाब्जाय नमः
 319. ॐ नित्यानित्यावतंसिताय नमः
 320. ॐ विलासिनीकृतोल्लासाय नमः
 321. ॐ शौंडीसौंदर्यमंडिताय नमः
 322. ॐ अनंतानंतसुखदाय नमः
 323. ॐ सुमंगलसुमंगलाय नमः
 324. ॐ इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिनिषेविताय नमः
 325. ॐ सुभगासंश्रितपदाय नमः
 326. ॐ ललिताललिताश्रयाय नमः
 327. ॐ कामिनीकामनाय नमः
 328. ॐ काममालिनीकेलिललिताय नमः
 329. ॐ सरस्वत्याश्रयाय नमः
 330. ॐ गौरीनंदनाय नमः
 331. ॐ श्रीनिकेतनाय नमः
 332. ॐ गुरुगुप्तपदाय नमः
 333. ॐ वाचासिद्धाय नमः
 334. ॐ वागीश्वरीपतये नमः
 335. ॐ नलिनीकामुकाय नमः
 336. ॐ वामारामाय नमः
 337. ॐ ज्येष्ठामनोरमाय नमः
 338. ॐ रौद्रिमुद्रितपादाब्जाय नमः
 339. ॐ हुंबीजाय नमः
 340. ॐ तुंगशक्तिकाय नमः
 341. ॐ विश्वादिजननत्राणाय नमः
 342. ॐ स्वाहाशक्तये नमः
 343. ॐ सकीलकाय नमः
 344. ॐ अमृताब्धिकृतावासाय नमः
 345. ॐ मदघूर्णितलोचनाय नमः
 346. ॐ उच्छिष्टगणाय नमः
 347. ॐ उच्छिष्टगणेशाय नमः
 348. ॐ गणनायकाय नमः
 349. ॐ सर्वकालिकसंसिद्धये नमः
 350. ॐ नित्यशैवाय नमः
 351. ॐ दिगंबराय नमः
 352. ॐ अनपाय नमः
 353. ॐ अनंतदृष्टये नमः
 354. ॐ अप्रमेयाय नमः
 355. ॐ अजरामराय नमः
 356. ॐ अनाविलाय नमः
 357. ॐ अप्रतिरथाय नमः
 358. ॐ अच्युताय नमः
 359. ॐ अमृताय नमः
 360. ॐ अक्षराय नमः
 361. ॐ अप्रतर्क्याय नमः
 362. ॐ अक्षयाय नमः
 363. ॐ अजय्याय नमः
 364. ॐ अनाधाराय नमः
 365. ॐ अनामयाय नमः
 366. ॐ अमलाय नमः
 367. ॐ अमोघसिद्धये नमः
 368. ॐ अद्वैताय नमः
 369. ॐ अघोराय नमः
 370. ॐ अप्रमिताननाय नमः
 371. ॐ अनाकाराय नमः
 372. ॐ अब्धिभूम्याग्निबलघ्नाय नमः
 373. ॐ अव्यक्तलक्षणाय नमः
 374. ॐ आधारपीठाय नमः
 375. ॐ आधाराय नमः
 376. ॐ आधाराधेयवर्जिताय नमः
 377. ॐ आखुकेतनाय नमः
 378. ॐ आशापूरकाय नमः
 379. ॐ आखुमहारथाय नमः
 380. ॐ इक्षुसागरमध्यस्थाय नमः
 381. ॐ इक्षुभक्षणलालसाय नमः
 382. ॐ इक्षुचापातिरेकश्रिये नमः
 383. ॐ इक्षुचापनिषेविताय नमः
 384. ॐ इंद्रगोपसमानश्रिये नमः
 385. ॐ इंद्रनीलसमद्युतये नमः
 386. ॐ इंदिवरदलश्यामाय नमः
 387. ॐ इंदुमंडलनिर्मलाय नमः
 388. ॐ इष्मप्रियाय नमः
 389. ॐ इडाभागाय नमः
 390. ॐ इराधाम्ने नमः
 391. ॐ इंदिराप्रियाय नमः
 392. ॐ इअक्ष्वाकुविघ्नविध्वंसिने नमः
 393. ॐ इतिकर्तव्यतेप्सिताय नमः
 394. ॐ ईशानमौलये नमः
 395. ॐ ईशानाय नमः
 396. ॐ ईशानसुताय नमः
 397. ॐ ईतिघ्ने नमः
 398. ॐ ईषणात्रयकल्पांताय नमः
 399. ॐ ईहामात्रविवर्जिताय नमः
 400. ॐ उपेंद्राय नमः 400
 401. ॐ उडुभृन्मौलये नमः
 402. ॐ उंडेरकबलिप्रियाय नमः
 403. ॐ उन्नताननाय नमः
 404. ॐ उत्तुंगाय नमः
 405. ॐ उदारत्रिदशाग्रण्ये नमः
 406. ॐ उर्जस्वते नमः
 407. ॐ उष्मलमदाय नमः
 408. ॐ ऊहापोहदुरासदाय नमः
 409. ॐ ऋग्यजुस्सामसंभूतये नमः
 410. ॐ ऋद्धिसिद्धिप्रवर्तकाय नमः
 411. ॐ ऋजुचित्तैकसुलभाय नमः
 412. ॐ ऋणत्रयमोचकाय नमः
 413. ॐ स्वभक्तानां लुप्तविघ्नाय नमः
 414. ॐ सुरद्विषांलुप्तशक्तये नमः
 415. ॐ विमुखार्चानां लुप्तश्रिये नमः
 416. ॐ लूताविस्फोटनाशनाय नमः
 417. ॐ एकारपीठमध्यस्थाय नमः
 418. ॐ एकपादकृतासनाय नमः
 419. ॐ एजिताखिलदैत्यश्रिये नमः
 420. ॐ एधिताखिलसंश्रयाय नमः
 421. ॐ ऐश्वर्यनिधये नमः
 422. ॐ ऐश्वर्याय नमः
 423. ॐ ऐहिकामुष्मिकप्रदाय नमः
 424. ॐ ऐरम्मदसमोन्मेषाय नमः
 425. ॐ ऐरावतनिभाननाय नमः
 426. ॐ ओंकारवाच्याय नमः
 427. ॐ ओंकाराय नमः
 428. ॐ ओजस्वते नमः
 429. ॐ ओषधीपतये नमः
 430. ॐ औदार्यनिधये नमः
 431. ॐ औद्धत्यधुर्याय नमः
 432. ॐ औन्नत्यनिस्स्वनाय नमः
 433. ॐ सुरनागानामंकुशाय नमः
 434. ॐ सुरविद्विषामंकुशाय नमः
 435. ॐ अःसमस्तविसर्गांतपदेषु परिकीर्तिताय नमः
 436. ॐ कमंडलुधराय नमः
 437. ॐ कल्पाय नमः
 438. ॐ कपर्दिने नमः
 439. ॐ कलभाननाय नमः
 440. ॐ कर्मसाक्षिणे नमः
 441. ॐ कर्मकर्त्रे नमः
 442. ॐ कर्माकर्मफलप्रदाय नमः
 443. ॐ कदंबगोलकाकाराय नमः
 444. ॐ कूष्मांडगणनायकाय नमः
 445. ॐ कारुण्यदेहाय नमः
 446. ॐ कपिलाय नमः
 447. ॐ कथकाय नमः
 448. ॐ कटिसूत्रभृते नमः
 449. ॐ खर्वाय नमः
 450. ॐ खड्गप्रियाय नमः
 451. ॐ खड्गखांतांतः स्थाय नमः
 452. ॐ खनिर्मलाय नमः
 453. ॐ खल्वाटशृंगनिलयाय नमः
 454. ॐ खट्वांगिने नमः
 455. ॐ खदुरासदाय नमः
 456. ॐ गुणाढ्याय नमः
 457. ॐ गहनाय नमः
 458. ॐ ग-स्थाय नमः
 459. ॐ गद्यपद्यसुधार्णवाय नमः
 460. ॐ गद्यगानप्रियाय नमः
 461. ॐ गर्जाय नमः
 462. ॐ गीतगीर्वाणपूर्वजाय नमः
 463. ॐ गुह्याचाररताय नमः
 464. ॐ गुह्याय नमः
 465. ॐ गुह्यागमनिरूपिताय नमः
 466. ॐ गुहाशयाय नमः
 467. ॐ गुहाब्धिस्थाय नमः
 468. ॐ गुरुगम्याय नमः
 469. ॐ गुरोर्गुरवे नमः
 470. ॐ घंटाघर्घरिकामालिने नमः
 471. ॐ घटकुंभाय नमः
 472. ॐ घटोदराय नमः
 473. ॐ चंडाय नमः
 474. ॐ चंडेश्वरसुहृदे नमः
 475. ॐ चंडीशाय नमः
 476. ॐ चंडविक्रमाय नमः
 477. ॐ चराचरपतये नमः
 478. ॐ चिंतामणिचर्वणलालसाय नमः
 479. ॐ छंदसे नमः
 480. ॐ छंदोवपुषे नमः
 481. ॐ छंदोदुर्लक्ष्याय नमः
 482. ॐ छंदविग्रहाय नमः
 483. ॐ जगद्योनये नमः
 484. ॐ जगत्साक्षिणे नमः
 485. ॐ जगदीशाय नमः
 486. ॐ जगन्मयाय नमः
 487. ॐ जपाय नमः
 488. ॐ जपपराय नमः
 489. ॐ जप्याय नमः
 490. ॐ जिह्वासिंहासनप्रभवे नमः
 491. ॐ झलज्झलोल्लसद्दान झंकारिभ्रमराकुलाय नमः
 492. ॐ टंकारस्फारसंरावाय नमः
 493. ॐ टंकारिमणिनूपुराय नमः
 494. ॐ ठद्वयीपल्लवांतःस्थ सर्वमंत्रैकसिद्धिदाय नमः
 495. ॐ डिंडिमुंडाय नमः
 496. ॐ डाकिनीशाय नमः
 497. ॐ डामराय नमः
 498. ॐ डिंडिमप्रियाय नमः
 499. ॐ ढक्कानिनादमुदिताय नमः
 500. ॐ ढौकाय नमः 500
 501. ॐ ढुंढिविनायकाय नमः
 502. ॐ तत्वानां परमाय तत्वाय नमः
 503. ॐ तत्वंपदनिरूपिताय नमः
 504. ॐ तारकांतरसंस्थानाय नमः
 505. ॐ तारकाय नमः
 506. ॐ तारकांतकाय नमः
 507. ॐ स्थाणवे नमः
 508. ॐ स्थाणुप्रियाय नमः
 509. ॐ स्थात्रे नमः
 510. ॐ स्थावराय जंगमाय जगते नमः
 511. ॐ दक्षयज्ञप्रमथनाय नमः
 512. ॐ दात्रे नमः
 513. ॐ दानवमोहनाय नमः
 514. ॐ दयावते नमः
 515. ॐ दिव्यविभवाय नमः
 516. ॐ दंडभृते नमः
 517. ॐ दंडनायकाय नमः
 518. ॐ दंतप्रभिन्नाभ्रमालाय नमः
 519. ॐ दैत्यवारणदारणाय नमः
 520. ॐ दंष्ट्रालग्नद्विपघटाय नमः
 521. ॐ देवार्थनृगजाकृतये नमः
 522. ॐ धनधान्यपतये नमः
 523. ॐ धन्याय नमः
 524. ॐ धनदाय नमः
 525. ॐ धरणीधराय नमः
 526. ॐ ध्यानैकप्रकटाय नमः
 527. ॐ ध्येयाय नमः
 528. ॐ ध्यानाय नमः
 529. ॐ ध्यानपरायणाय नमः
 530. ॐ नंद्याय नमः
 531. ॐ नंदिप्रियाय नमः
 532. ॐ नादाय नमः
 533. ॐ नादमध्यप्रतिष्ठिताय नमः
 534. ॐ निष्कलाय नमः
 535. ॐ निर्मलाय नमः
 536. ॐ नित्याय नमः
 537. ॐ नित्यानित्याय नमः
 538. ॐ निरामयाय नमः
 539. ॐ परस्मै व्योम्ने नमः
 540. ॐ परस्मै धाम्मे नमः
 541. ॐ परमात्मने नमः
 542. ॐ परस्मै पदाय नमः
 543. ॐ परात्पराय नमः
 544. ॐ पशुपतये नमः
 545. ॐ पशुपाशविमोचकाय नमः
 546. ॐ पूर्णानंदाय नमः
 547. ॐ परानंदाय नमः
 548. ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः
 549. ॐ पद्मप्रसन्ननयनाय नमः
 550. ॐ प्रणताज्ञानमोचकाय नमः
 551. ॐ प्रमाणप्रत्यायातीताय नमः
 552. ॐ प्रणतार्तिनिवारणाय नमः
 553. ॐ फलहस्ताय नमः
 554. ॐ फणिपतये नमः
 555. ॐ फेत्काराय नमः
 556. ॐ फणितप्रियाय नमः
 557. ॐ बाणार्चितांघ्रियुगुलाय नमः
 558. ॐ बालकेलिकुतूहलिने नमः
 559. ॐ ब्रह्मणे नमः
 560. ॐ ब्रह्मार्चितपदाय नमः
 561. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः
 562. ॐ बृहस्पतये नमः
 563. ॐ बृहत्तमाय नमः
 564. ॐ ब्रह्मपराय नमः
 565. ॐ ब्रह्मण्याय नमः
 566. ॐ ब्रह्मवित्प्रियाय नमः
 567. ॐ बृहन्नादाग्र्यचीत्काराय नमः
 568. ॐ ब्रह्मांडावलिमेखलाय नमः
 569. ॐ भ्रूक्षेपदत्तलक्ष्मीकाय नमः
 570. ॐ भर्गाय नमः
 571. ॐ भद्राय नमः
 572. ॐ भयापहाय नमः
 573. ॐ भगवते नमः
 574. ॐ भक्तिसुलभाय नमः
 575. ॐ भूतिदाय नमः
 576. ॐ भूतिभूषणाय नमः
 577. ॐ भव्याय नमः
 578. ॐ भूतालयाय नमः
 579. ॐ भोगदात्रे नमः
 580. ॐ भ्रूमध्यगोचराय नमः
 581. ॐ मंत्राय नमः
 582. ॐ मंत्रपतये नमः
 583. ॐ मंत्रिणे नमः
 584. ॐ मदमत्तमनोरमाय नमः
 585. ॐ मेखलावते नमः
 586. ॐ मंदगतये नमः
 587. ॐ मतिमत्कमलेक्षणाय नमः
 588. ॐ महाबलाय नमः
 589. ॐ महावीर्याय नमः
 590. ॐ महाप्राणाय नमः
 591. ॐ महामनसे नमः
 592. ॐ यज्ञाय नमः
 593. ॐ यज्ञपतये नमः
 594. ॐ यज्ञगोप्ते नमः
 595. ॐ यज्ञफलप्रदाय नमः
 596. ॐ यशस्कराय नमः
 597. ॐ योगगम्याय नमः
 598. ॐ याज्ञिकाय नमः
 599. ॐ याजकप्रियाय नमः
 600. ॐ रसाय नमः 600
 601. ॐ रसप्रियाय नमः
 602. ॐ रस्याय नमः
 603. ॐ रंजकाय नमः
 604. ॐ रावणार्चिताय नमः
 605. ॐ रक्षोरक्षाकराय नमः
 606. ॐ रत्नगर्भाय नमः
 607. ॐ राज्यसुखप्रदाय नमः
 608. ॐ लक्ष्याय नमः
 609. ॐ लक्ष्यप्रदाय नमः
 610. ॐ लक्ष्याय नमः
 611. ॐ लयस्थाय नमः
 612. ॐ लड्डुकप्रियाय नमः
 613. ॐ लानप्रियाय नमः
 614. ॐ लास्यपराय नमः
 615. ॐ लाभकृल्लोकविश्रुताय नमः
 616. ॐ वरेण्याय नमः
 617. ॐ वह्निवदनाय नमः
 618. ॐ वंद्याय नमः
 619. ॐ वेदांतगोचराय नमः
 620. ॐ विकर्त्रे नमः
 621. ॐ विश्वतश्चक्षुषे नमः
 622. ॐ विधात्रे नमः
 623. ॐ विश्वतोमुखाय नमः
 624. ॐ वामदेवाय नमः
 625. ॐ विश्वनेते नमः
 626. ॐ वज्रिवज्रनिवारणाय नमः
 627. ॐ विश्वबंधनविष्कंभाधाराय नमः
 628. ॐ विश्वेश्वरप्रभवे नमः
 629. ॐ शब्दब्रह्मणे नमः
 630. ॐ शमप्राप्याय नमः
 631. ॐ शंभुशक्तिगणेश्वराय नमः
 632. ॐ शास्त्रे नमः
 633. ॐ शिखाग्रनिलयाय नमः
 634. ॐ शरण्याय नमः
 635. ॐ शिखरीश्वराय नमः
 636. ॐ षड् ऋतुकुसुमस्रग्विणे नमः
 637. ॐ षडाधाराय नमः
 638. ॐ षडक्षराय नमः
 639. ॐ संसारवैद्याय नमः
 640. ॐ सर्वज्ञाय नमः
 641. ॐ सर्वभेषजभेषजाय नमः
 642. ॐ सृष्टिस्थितिलयक्रीडाय नमः
 643. ॐ सुरकुंजरभेदनाय नमः
 644. ॐ सिंदूरितमहाकुंभाय नमः
 645. ॐ सदसद् व्यक्तिदायकाय नमः
 646. ॐ साक्षिणे नमः
 647. ॐ समुद्रमथनाय नमः
 648. ॐ स्वसंवेद्याय नमः
 649. ॐ स्वदक्षिणाय नमः
 650. ॐ स्वतंत्राय नमः
 651. ॐ सत्यसंकल्पाय नमः
 652. ॐ सामगानरताय नमः
 653. ॐ सुखिने नमः
 654. ॐ हंसाय नमः
 655. ॐ हस्तिपिशाचीशाय नमः
 656. ॐ हवनाय नमः
 657. ॐ हव्यकव्यभुजे नमः
 658. ॐ हव्याय नमः
 659. ॐ हुतप्रियाय नमः
 660. ॐ हर्षाय नमः
 661. ॐ हृल्लेखामंत्रमध्यगाय नमः
 662. ॐ क्षेत्राधिपाय नमः
 663. ॐ क्षमाभर्त्रे नमः
 664. ॐ क्षमापरपरायणाय नमः
 665. ॐ क्षिप्रक्षेमकराय नमः
 666. ॐ क्षेमानंदाय नमः
 667. ॐ क्षोणीसुरद्रुमाय नमः
 668. ॐ धर्मप्रदाय नमः
 669. ॐ अर्थदाय नमः
 670. ॐ कामदात्रे नमः
 671. ॐ सौभाग्यवर्धनाय नमः
 672. ॐ विद्याप्रदाय नमः
 673. ॐ विभवदाय नमः
 674. ॐ भुक्तिमुक्तिफलप्रदाय नमः
 675. ॐ अभिरूप्यकराय नमः
 676. ॐ वीरश्रीप्रदाय नमः
 677. ॐ विजयप्रदाय नमः
 678. ॐ सर्ववश्यकराय नमः
 679. ॐ गर्भदोषघ्ने नमः
 680. ॐ पुत्रपौत्रदाय नमः
 681. ॐ मेधादाय नमः
 682. ॐ कीर्तिदाय नमः
 683. ॐ शोकहारिणे नमः
 684. ॐ दौर्भाग्यनाशनाय नमः
 685. ॐ प्रतिवादिमुखस्तंभाय नमः
 686. ॐ रुष्टचित्तप्रसादनाय नमः
 687. ॐ पराभिचारशमनाय नमः
 688. ॐ दुःखभंजनकारकाय नमः
 689. ॐ लवाय नमः
 690. ॐ त्रुटये नमः
 691. ॐ कलायै नमः
 692. ॐ काष्टायै नमः
 693. ॐ निमेषाय नमः
 694. ॐ तत्पराय नमः
 695. ॐ क्षणाय नमः
 696. ॐ घट्यै नमः
 697. ॐ मुहूर्ताय नमः
 698. ॐ प्रहराय नमः
 699. ॐ दिवा नमः
 700. ॐ नक्तं नमः 700
 701. ॐ अहर्निशं नमः
 702. ॐ पक्षाय नमः
 703. ॐ मासाय नमः
 704. ॐ अयनाय नमः
 705. ॐ वर्षाय नमः
 706. ॐ युगाय नमः
 707. ॐ कल्पाय नमः
 708. ॐ महालयाय नमः
 709. ॐ राशये नमः
 710. ॐ तारायै नमः
 711. ॐ तिथये नमः
 712. ॐ योगाय नमः
 713. ॐ वाराय नमः
 714. ॐ करणाय नमः
 715. ॐ अंशकाय नमः
 716. ॐ लग्नाय नमः
 717. ॐ होरायै नमः
 718. ॐ कालचक्राय नमः
 719. ॐ मेरवे नमः
 720. ॐ सप्तर्षिभ्यो नमः
 721. ॐ ध्रुवाय नमः
 722. ॐ राहवे नमः
 723. ॐ मंदाय नमः
 724. ॐ कवये नमः
 725. ॐ जीवाय नमः
 726. ॐ बुधाय नमः
 727. ॐ भौमाय नमः
 728. ॐ शशिने नमः
 729. ॐ रवये नमः
 730. ॐ कालाय नमः
 731. ॐ सृष्टये नमः
 732. ॐ स्थितये नमः
 733. ॐ विश्वस्मै स्थावराय जंगमाय नमः
 734. ॐ भुवे नमः
 735. ॐ अद्भ्यो नमः
 736. ॐ अग्नये नमः
 737. ॐ मरुते नमः
 738. ॐ व्योम्ने नमः
 739. ॐ अहंकृतये नमः
 740. ॐ प्रकृतये नमः
 741. ॐ पुंसे नमः
 742. ॐ ब्रह्मणे नमः
 743. ॐ विष्णवे नमः
 744. ॐ शिवाय नमः
 745. ॐ रुद्राय नमः
 746. ॐ ईशाय नमः
 747. ॐ शक्तये नमः
 748. ॐ सदाशिवाय नमः
 749. ॐ त्रिदशेभ्यो नमः
 750. ॐ पितृभ्यो नमः
 751. ॐ सिद्धेभ्यो नमः
 752. ॐ यक्षेभ्यो नमः
 753. ॐ रक्षोभ्यो नमः
 754. ॐ किन्नरेभ्यो नमः
 755. ॐ साध्येभ्यो नमः
 756. ॐ विद्याधरेभ्यो नमः
 757. ॐ भूतेभ्यो नमः
 758. ॐ मनुष्येभ्यो नमः
 759. ॐ पशुभ्यो नमः
 760. ॐ खगेभ्यो नमः
 761. ॐ समुद्रेभ्यो नमः
 762. ॐ सरिद्भ्यो नमः
 763. ॐ शैलेभ्यो नमः
 764. ॐ भूताय नमः
 765. ॐ भव्याय नमः
 766. ॐ भवोद्भवाय नमः
 767. ॐ सांख्याय नमः
 768. ॐ पातंजलाय नमः
 769. ॐ योगाय नमः
 770. ॐ पुराणेभ्यो नमः
 771. ॐ श्रुत्यै नमः
 772. ॐ स्मृत्यै नमः
 773. ॐ वेदांगेभ्यो नमः
 774. ॐ सदाचाराय नमः
 775. ॐ मीमांसायै नमः
 776. ॐ न्यायविस्तराय नमः
 777. ॐ आयुर्वेदाय नमः
 778. ॐ धनुर्वेदीय नमः
 779. ॐ गांधर्वाय नमः
 780. ॐ काव्यनाटकाय नमः
 781. ॐ वैखानसाय नमः
 782. ॐ भागवताय नमः
 783. ॐ सात्वताय नमः
 784. ॐ पांचरात्रकाय नमः
 785. ॐ शैवाय नमः
 786. ॐ पाशुपताय नमः
 787. ॐ कालामुखाय नमः
 788. ॐ भैरवशासनाय नमः
 789. ॐ शाक्ताय नमः
 790. ॐ वैनायकाय नमः
 791. ॐ सौराय नमः
 792. ॐ जैनाय नमः
 793. ॐ आर्हत सहितायै नमः
 794. ॐ सते नमः
 795. ॐ असते नमः
 796. ॐ व्यक्ताय नमः
 797. ॐ अव्यक्ताय नमः
 798. ॐ सचेतनाय नमः
 799. ॐ अचेतनाय नमः
 800. ॐ बंधाय नमः 800
 801. ॐ मोक्षाय नमः
 802. ॐ सुखाय नमः
 803. ॐ भोगाय नमः
 804. ॐ अयोगाय नमः
 805. ॐ सत्याय नमः
 806. ॐ अणवे नमः
 807. ॐ महते नमः
 808. ॐ स्वस्ति नमः
 809. ॐ हुं नमः
 810. ॐ फट् नमः
 811. ॐ स्वधा नमः
 812. ॐ स्वाहा नमः
 813. ॐ श्रौषण्णमः
 814. ॐ वौषण्णमः
 815. ॐ वषण्णमः
 816. ॐ नमो नमः
 817. ॐ ज्ञानाय नमः
 818. ॐ विज्ञानाय नमः
 819. ॐ आनंदाय नमः
 820. ॐ बोधाय नमः
 821. ॐ संविदे नमः
 822. ॐ शमाय नमः
 823. ॐ यमाय नमः
 824. ॐ एकस्मै नमः
 825. ॐ एकाक्षराधाराय नमः
 826. ॐ एकाक्षरपरायणाय नमः
 827. ॐ एकाग्रधिये नमः
 828. ॐ एकवीराय नमः
 829. ॐ एकानेकस्वरूपधृते नमः
 830. ॐ द्विरूपाय नमः
 831. ॐ द्विभुजाय नमः
 832. ॐ द्व्यक्षाय नमः
 833. ॐ द्विरदाय नमः
 834. ॐ द्विपरक्षकाय नमः
 835. ॐ द्वैमातुराय नमः
 836. ॐ द्विवदनाय नमः
 837. ॐ द्वंद्वातीताय नमः
 838. ॐ द्व्यातीगाय नमः
 839. ॐ त्रिधाम्ने नमः
 840. ॐ त्रिकराय नमः
 841. ॐ त्रेतात्रिवर्गफलदायकाय नमः
 842. ॐ त्रिगुणात्मने नमः
 843. ॐ त्रिलोकादये नमः
 844. ॐ त्रिशक्तिशाय नमः
 845. ॐ त्रिलोचनाय नमः
 846. ॐ चतुर्बाहवे नमः
 847. ॐ चतुर्दंताय नमः
 848. ॐ चतुरात्मने नमः
 849. ॐ चतुर्मुखाय नमः
 850. ॐ चतुर्विधोपायमयाय नमः
 851. ॐ चतुर्वर्णाश्रमाश्रयाय नमः
 852. ॐ चतुर्विधवचोवृत्तिपरिवृत्तिप्रवर्तकाय नमः
 853. ॐ चतुर्थीपूजनप्रीताय नमः
 854. ॐ चतुर्थीतिथिसंभवाय नमः
 855. ॐ पंचाक्षरात्मने नमः
 856. ॐ पंचात्मने नमः
 857. ॐ पंचास्याय नमः
 858. ॐ पंचकृत्यकृते नमः
 859. ॐ पंचाधाराय नमः
 860. ॐ पंचवर्णाय नमः
 861. ॐ पंचाक्षरपरायणाय नमः
 862. ॐ पंचतालाय नमः
 863. ॐ पंचकराय नमः
 864. ॐ पंचप्रणवभाविताय नमः
 865. ॐ पंचब्रह्ममयस्फूर्तये नमः
 866. ॐ पंचावरणवारिताय नमः
 867. ॐ पंचभक्ष्यप्रियाय नमः
 868. ॐ पंचबाणाय नमः
 869. ॐ पंचशिवात्मकाय नमः
 870. ॐ षट्कोणपीठाय नमः
 871. ॐ षट्चक्रधाम्ने नमः
 872. ॐ षड्ग्रंथिभेदकाय नमः
 873. ॐ षडध्वध्वांतविध्वंसिने नमः
 874. ॐ षडंगुलमहाह्रदाय नमः
 875. ॐ षण्मुखाय नमः
 876. ॐ षण्मुखभ्रात्रे नमः
 877. ॐ षट्शक्तिपरिवारिताय नमः
 878. ॐ षड्वैरिवर्गविध्वंसिने नमः
 879. ॐ षडूर्मिमयभंजनाय नमः
 880. ॐ षट्तर्कदूराय नमः
 881. ॐ षट्कर्मनिरताय नमः
 882. ॐ षड्रसाश्रयाय नमः
 883. ॐ सप्तपातालचरणाय नमः
 884. ॐ सप्तद्वीपोरुमंडलाय नमः
 885. ॐ सप्तस्वर्लोकमुकुटाय नमः
 886. ॐ सप्तसाप्तिवरप्रदाय नमः
 887. ॐ सप्तांगराज्यसुखदाय नमः
 888. ॐ सप्तर्षिगणमंडिताय नमः
 889. ॐ सप्तछंदोनिधये नमः
 890. ॐ सप्तहोत्रे नमः
 891. ॐ सप्तस्वराश्रयाय नमः
 892. ॐ सप्ताब्धिकेलिकासाराय नमः
 893. ॐ सप्तमातृनिषेविताय नमः
 894. ॐ सप्तछंदो मोदमदाय नमः
 895. ॐ सप्तछंदोमखप्रभवे नमः
 896. ॐ अष्टमूर्तिध्येयमूर्तये नमः
 897. ॐ अष्टप्रकृतिकारणाय नमः
 898. ॐ अष्टांगयोगफलभुवे नमः
 899. ॐ अष्टपत्रांबुजासनाय नमः
 900. ॐ अष्टशक्तिसमृद्धश्रिये नमः 900
 901. ॐ अष्टैश्वर्यप्रदायकाय नमः
 902. ॐ अष्टपीठोपपीठश्रिये नमः
 903. ॐ अष्टमातृसमावृताय नमः
 904. ॐ अष्टभैरवसेव्याय नमः
 905. ॐ अष्टवसुवंद्याय नमः
 906. ॐ अष्टमूर्तिभृते नमः
 907. ॐ अष्टचक्रस्फूरन्मूर्तये नमः
 908. ॐ अष्टद्रव्यहविः प्रियाय नमः
 909. ॐ नवनागासनाध्यासिने नमः
 910. ॐ नवनिध्यनुशासिताय नमः
 911. ॐ नवद्वारपुराधाराय नमः
 912. ॐ नवाधारनिकेतनाय नमः
 913. ॐ नवनारायणस्तुत्याय नमः
 914. ॐ नवदुर्गा निषेविताय नमः
 915. ॐ नवनाथमहानाथाय नमः
 916. ॐ नवनागविभूषणाय नमः
 917. ॐ नवरत्नविचित्रांगाय नमः
 918. ॐ नवशक्तिशिरोधृताय नमः
 919. ॐ दशात्मकाय नमः
 920. ॐ दशभुजाय नमः
 921. ॐ दशदिक्पतिवंदिताय नमः
 922. ॐ दशाध्यायाय नमः
 923. ॐ दशप्राणाय नमः
 924. ॐ दशेंद्रियनियामकाय नमः
 925. ॐ दशाक्षरमहामंत्राय नमः
 926. ॐ दशाशाव्यापिविग्रहाय नमः
 927. ॐ एकादशादिभीरुद्रैः स्तुताय नमः
 928. ॐ एकादशाक्षराय नमः
 929. ॐ द्वादशोद्दंडदोर्दंडाय नमः
 930. ॐ द्वादशांतनिकेतनाय नमः
 931. ॐ त्रयोदशाभिदाभिन्नविश्वेदेवाधिदैवताय नमः
 932. ॐ चतुर्दशेंद्रवरदाय नमः
 933. ॐ चतुर्दशमनुप्रभवे नमः
 934. ॐ चतुर्दशादिविद्याढ्याय नमः
 935. ॐ चतुर्दशजगत्प्रभवे नमः
 936. ॐ सामपंचदशाय नमः
 937. ॐ पंचदशीशीतांशुनिर्मलाय नमः
 938. ॐ षोडशाधारनिलयाय नमः
 939. ॐ षोडशस्वरमातृकाय नमः
 940. ॐ षोडशांत पदावासाय नमः
 941. ॐ षोडशेंदुकलात्मकाय नमः
 942. ॐ कलायैसप्तदश्यै नमः
 943. ॐ सप्तदशाय नमः
 944. ॐ सप्तदशाक्षराय नमः
 945. ॐ अष्टादशद्वीप पतये नमः
 946. ॐ अष्टादशपुराणकृते नमः
 947. ॐ अष्टादशौषधीसृष्टये नमः
 948. ॐ अष्टादशविधिस्मृताय नमः
 949. ॐ अष्टादशलिपिव्यष्टिसमष्टिज्ञानकोविदाय नमः
 950. ॐ एकविंशाय पुंसे नमः
 951. ॐ एकविंशत्यंगुलिपल्लवाय नमः
 952. ॐ चतुर्विंशतितत्वात्मने नमः
 953. ॐ पंचविंशाख्यपुरुषाय नमः
 954. ॐ सप्तविंशतितारेशाय नमः
 955. ॐ सप्तविंशति योगकृते नमः
 956. ॐ द्वात्रिंशद्भैरवाधीशाय नमः
 957. ॐ चतुस्त्रिंशन्महाह्रदाय नमः
 958. ॐ षट् त्रिंशत्तत्त्वसंभूतये नमः
 959. ॐ अष्टात्रिंशकलातनवे नमः
 960. ॐ नमदेकोनपंचाशन्मरुद्वर्गनिरर्गलाय नमः
 961. ॐ पंचाशदक्षरश्रेण्यै नमः
 962. ॐ पंचाशद् रुद्रविग्रहाय नमः
 963. ॐ पंचाशद् विष्णुशक्तीशाय नमः
 964. ॐ पंचाशन्मातृकालयाय नमः
 965. ॐ द्विपंचाशद्वपुःश्रेण्यै नमः
 966. ॐ त्रिषष्ट्यक्षरसंश्रयाय नमः
 967. ॐ चतुषष्ट्यर्णनिर्णेत्रे नमः
 968. ॐ चतुःषष्टिकलानिधये नमः
 969. ॐ चतुःषष्टिमहासिद्धयोगिनीवृंदवंदिताय नमः
 970. ॐ अष्टषष्टिमहातीर्थक्षेत्रभैरवभावनाय नमः
 971. ॐ चतुर्नवतिमंत्रात्मने नमः
 972. ॐ षण्णवत्यधिकप्रभवे नमः
 973. ॐ शतानंदाय नमः
 974. ॐ शतधृतये नमः
 975. ॐ शतपत्रायतेक्षणाय नमः
 976. ॐ शतानीकाय नमः
 977. ॐ शतमखाय नमः
 978. ॐ शतधारावरायुधाय नमः
 979. ॐ सहस्रपत्रनिलयाय नमः
 980. ॐ सहस्रफणभूषणाय नमः
 981. ॐ सहस्रशीर्ष्णे पुरुषाय नमः
 982. ॐ सहस्राक्षाय नमः
 983. ॐ सहस्रपदे नमः
 984. ॐ सहस्रनाम संस्तुत्याय नमः
 985. ॐ सहस्राक्षबलापहाय नमः
 986. ॐ दशसहस्रफणभृत्फणिराजकृतासनाय नमः
 987. ॐ अष्टाशीतिसहस्राद्यमहर्षि स्तोत्रयंत्रिताय नमः
 988. ॐ लक्षाधीशप्रियाधाराय नमः
 989. ॐ लक्ष्याधारमनोमयाय नमः
 990. ॐ चतुर्लक्षजपप्रीताय नमः
 991. ॐ चतुर्लक्षप्रकाशिताय नमः
 992. ॐ चतुरशीतिलक्षाणां जीवानां देहसंस्थिताय नमः
 993. ॐ कोटिसूर्यप्रतीकाशाय नमः
 994. ॐ कोटिचंद्रांशुनिर्मलाय नमः
 995. ॐ शिवाभवाध्युष्टकोटिविनायकधुरंधराय नमः
 996. ॐ सप्तकोटिमहामंत्रमंत्रितावयवद्युतये नमः
 997. ॐ त्रयस्रिंशत्कोटिसुरश्रेणीप्रणतपादुकाय नमः
 998. ॐ अनंतनाम्ने नमः
 999. ॐ अनंतश्रिये नमः
 1000. ॐ अनंतानंतसौख्यदाय नमः 1000


|| इति श्री गणपति सहस्रनामावळिः संपूर्णं ||