Sri Kailashnatha Ashtottara Shatanamavali

field_imag_alt

Sri Kailashnatha Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Mahaakailaasashikhara Nilayaaya Namah
 2. Om Himaachalendra Tanayaavallabhaaya Namah
 3. Om Vaamabhaagashareeraartha Kalatraaya Namah
 4. Om Vilasaddivya Karpoora Gauraangaaya Namah
 5. Om Kotikandarpa Sadrisha Laavanyaaya Namah
 6. Om Ratnamauktika Vaidoorya Kireetaaya Namah
 7. Om Mandaakinee Jalopeta Moordhajaaya Namah
 8. Om Chaarusheetaamshu Shakala Shekharaaya Namah
 9. Om Tripundra Vilasatpaala Phalakaaya Namah
 10. Om Somapaanaka Maartaanda Lochanaayanamah
 11. Om Vaasukeetakshaka Lasatkundalaaya Namah
 12. Om Chaaru Prasannasusmera Vadanaaya Namah
 13. Om Samudrodbhoota Garalakandharaaya Namah
 14. Om Kuranga Vilasatpaala Phalakaaya Namah
 15. Om Parashvadha Lasaddivya Karaabhaaya Namah
 16. Om Varadaayaprada Karayugalaaya Namah
 17. Om Aneka Ratnamaanikya Suhaaraaya Namah
 18. Om Mauktika Svarnarudraaksha Maalikaaya Namah
 19. Om Hiranyakinkinee Yuktakankanaaya Namah
 20. Om Mandaaramallikaa Daamabhooshitaaya Namah
 21. Om Mattamaatanga Satkrittivasanaaya Namah
 22. Om Naagendrayajnyopaveeta Shobhitaaya Namah
 23. Om Saudaaminee Samachchaaya Suvastraaya Namah
 24. Om Shinjaanamani Manjeera Charanaaya Namah
 25. Om Chakraabdadhvajayuktaam Ghrisarojaaya Namah
 26. Om Aparnaakhila Kastooree Ranjitaaya Namah
 27. Om Guhamattebha Vadana Janakaaya Namah
 28. Om Bidaujaavidhivaikuntha Poojitaaya Namah
 29. Om Kamalaabhaarateendraanee Sevitaaya Namah
 30. Om Panchaaksharee Mahaamantra Svaroopaaya Namah
 31. Om Sahasrakoti Tapana Sankaashaaya Namah
 32. Om Kailaasa Sadrisha Vrishabha Vaahanaaya Namah
 33. Om Nandeebhringeemukhaaneka Samptataaya Namah
 34. Om Nijapaadaambujaa Saktasulabhaaya Namah
 35. Om Praarabdhajanmamarana Mochakaaya Namah
 36. Om Samsaaramaya Duhkheshubheshajaaya Namah
 37. Om Charaachara Sthoola Sookshmashilpakaaya Namah
 38. Om Brahmaadikeetaka Paryanta Vyaapakaaya Namah
 39. Om Sarvasarvam Sahaachakrasyandanaaya Namah
 40. Om Bhujangaraaja Vilasanmaurvikaaya Namah
 41. Om Sudhaakarajagachchakshooranthaagaaya Namah
 42. Om Saamaadharvana Rigyajusturangaaya Namah
 43. Om Saraseejaasana Sampraaptasaaradhyaaya Namah
 44. Om Vaikunthanaatha Jvalana Saayakaaya Namah
 45. Om Chaameekara Mahaashaila Kaarmukaaya Namah
 46. Om Kallomaali Tooneerakalikaaya Namah
 47. Om Chandabhandaasuraaneeka Khandanaaya Namah
 48. Om Nijaakshijaagni Sandagdha Tripuraaya Namah
 49. Om Jalandharaa Surashirashchedakaaya Namah
 50. Om Muraarinetrapoojitaanghri Pankajaaya Namah
 51. Om Sahasrabhaanu Sankaasha Chakradaaya Namah
 52. Om Kritaantaka Mahaadarpashamanaaya Namah
 53. Om Maarkandeya Manobheeshtadaayakaaya Namah
 54. Om Samastaloka Nirvaana Karanaaya Namah
 55. Om Jvalajvaalaavalee Bheemadishaghnaaya Namah
 56. Om Shikshitaandhaka Daiteya Vikramaaya Namah
 57. Om Rati Praarthita Maangalyapradaanaaya Namah
 58. Om Svadohadaksha Savanaparighaaya Namah
 59. Om Sanakaadi Samaayukta Dakshinaaya Namah
 60. Om Ghoraapa Smaaradanujamathanaaya Namah
 61. Om Upamanyu Mahaamohabhanjanaaya Namah
 62. Om Anantavedavedaanta Samvedyaaya Namah
 63. Om Naasaagranyasta Samlakshyanayanaaya Namah
 64. Om Keshavabrahma Sangraamadaaranaaya Namah
 65. Om Kolaahala Mahodaara Sharabhaaya Namah
 66. Om Druhinaambhojanaya Nadurlabhaayanamah
 67. Om Utpatti Sthiti Samhaarakaaranaaya Namah
 68. Om Prapanchanaashakalpaanta Bhairavaaya Namah
 69. Om Patanjali Vyaakarana Sannutaaya Namah
 70. Om Dharmaardhakaamakaivalya Soochakaaya Namah
 71. Om Anantakoti Brahmaandanaayakaaya Namah
 72. Om Narasimha Mahaagarvaharanaaya Namah
 73. Om Hiranyagarbhottamaangakhanditaaya Namah
 74. Om Mahaataandava Chaaturyapanditaaya Namah
 75. Om Vimalapranavaakaasha Maadhyagaaya Namah
 76. Om Mahaapaataka Toolaughapaavakaaya Namah
 77. Om Chandeeshadosha Nirbheda Praveenaaya Namah
 78. Om Rajastamassatvaguna Vibhinnaaya Namah
 79. Om Daarukaavanamauneendramohakaayanamah
 80. Om Apraakrita Mahaadevee Purasthaaya Namah
 81. Om Akhandasachchidaananda Vigrahaaya Namah
 82. Om Aneka Devataaraadhya Paadukaaya Namah
 83. Om Bhoomyaadi Panchabhootaadikaaranaaya Namah
 84. Om Vasundharaa Mahaabhaara Soodanaayanamah
 85. Om Devakeesuta Kaunteya Varadaaya Namah
 86. Om Ajnyaanatimira Dhvamsa Bhaaskaraaya Namah
 87. Om Avyayaananda Vijnyaana Sukhadaaya Namah
 88. Om Avidyopaadhirahita Nirgunaaya Namah
 89. Om Saptakoti Mahaamantra Phaladaaya Namah
 90. Om Shabdaadi Vishayaasvaadarasikaaya Namah
 91. Om Aksharaksharakootastha Varadaaya Namah
 92. Om Shodashaabda Vayo Peta Divyaangaaya Namah
 93. Om Sahajaananda Nandoha Samyuktaaya Namah
 94. Om Sahasraara Mahaapadma Mandiraaya Namah
 95. Om Akaaraadi Kshakaaraantavarnakaaya Namah
 96. Om Nistulaudaarya Saubhaagya Prabalaaya Namah
 97. Om Kaivalya Paramaananda Niyogaaya Namah
 98. Om Hiranyajyotirvibhraaja Suprabhaaya Namah
 99. Om Jyotishaa Muttamajyoti Svaroopaaya Namah
 100. Om Anupama Mahaasaukhya Pradaanaaya Namah
 101. Om Achintya Divyamahimaraajitaaya Namah
 102. Om Anityadehavibhraanti Bhanjanaaya Namah
 103. Om Daaridryaduhkha Daurbhaagyabhedakaaya Namah
 104. Om Shadrimshattatva Jananakaaranaaya Namah
 105. Om Aadi Madhyaantarahita Dehasthaaya Namah
 106. Om Paramaanandaroopaartha Bodhakaaya Namah
 107. Om Shaashvataishvarya Mahita Vibhavaaya Namah
 108. Om Jataavalkala Rudraakshadhaaranaaya Namah

|| Iti Shree Kailaasanaadha Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||