Sri Anantha Padmanabha Ashtottara Shatanamavali

field_imag_alt

Sri Anantha Padmanabha Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Anantaaya Namah
 2. Om Padmanaabhaaya Namah
 3. Om Sheshaaya Namah
 4. Om Saptaphanaanvitaaya Namah
 5. Om Talpaatmakaaya Namah
 6. Om Padmakaraaya Namah
 7. Om Pingaprasannalochanaaya Namah
 8. Om Gadaadharaaya Namah
 9. Om Chaturbhaahave Namah
 10. Om Shankhachakradharaaya Namah
 11. Om Avyayaaya Namah
 12. Om Navaamrapallavaabhaasaaya Namah
 13. Om Brahmasootraviraajitaaya Namah
 14. Om Shilaasupoojitaaya Namah
 15. Om Devaaya Namah
 16. Om Kaundinyavratatoshitaaya Namah
 17. Om Nabhasyashukla Chaturdashee Poojyaaya Namah
 18. Om Phaneshvaraaya Namah
 19. Om Sangharshanaaya Namah
 20. Om Chit Svaroopaaya Namah
 21. Om Sootra Grandhi Susamstitaaya Namah
 22. Om Kaundinyavaradaaya Namah
 23. Om Prithveedhaarinee Namah
 24. Om Paataalanaayakaaya Namah
 25. Om Sahasraakshaaya Namah
 26. Om Akhilaadharaaya Namah
 27. Om Sarvayogikripaakaraaya Namah
 28. Om Sahaprapadmasam Poojyaaya Namah
 29. Om Ketakee Kusumapriyaaya Namah
 30. Om Sahasrabaahave Namah
 31. Om Sahasrashirase Namah
 32. Om Shritajanapriyaaya Namah
 33. Om Bhaktaduhkhaharaaya Namah
 34. Om Shreemate Namah
 35. Om Bhavasaagarataarakaaya Namah
 36. Om Yamunaateerasadrishtaaya Namah
 37. Om Sarvanaagendravanditaaya Namah
 38. Om Yamunaaraadhyapaadaabdaaya Namah
 39. Om Yudhishthirasupoojitaaya Namah
 40. Om Dhyeyaaya Namah
 41. Om Vishnuparyankaaya Namah
 42. Om Chakshushravanavallabhaaya Namah
 43. Om Sarvakaamapradaaya Namah
 44. Om Sevyaaya Namah
 45. Om Bheemasenaamritapradaaya Namah
 46. Om Suraasurendrasampoojyaaya Namah
 47. Om Phanaamani Vibhooshitaaya Namah
 48. Om Satyamoortaye Namah
 49. Om Shuklatanave Namah
 50. Om Neelavaasase Namah
 51. Om Jagat Gurave Namah
 52. Om Avyakta Paadaaya Namah
 53. Om Brahmanyaaya Namah
 54. Om Subrahmanyanivaasabhuve Namah
 55. Om Anantabhogashayanaaya Namah
 56. Om Divaakaramuneedataaya Namah
 57. Om Madhuka Vriksha Samstaanaaya Namah
 58. Om Divaakaravarapradaaya Namah
 59. Om Dakshahasta Sadaapoojyaaya Namah
 60. Om Shivalinganivashtadhiye Namah
 61. Om Triprateehaara Sandrishyaaya Namah
 62. Om Mukhadaapi Padaambujaaya Namah
 63. Om Nrisimha Kshetranilayaaya Namah
 64. Om Durgaasamanvitaaya Namah
 65. Om Matsyateerthavihaarine Namah
 66. Om Dharmaadharmaadi Roopavate Namah
 67. Om Mahaarogaayudhaaya Namah
 68. Om Vaardhiteerastaaya Namah
 69. Om Karunaanidhaye Namah
 70. Om Taamraparnee Paarshvavartine Namah
 71. Om Dharmaparaayanaaya Namah
 72. Om Mahaakaashyapranetre Namah
 73. Om Naagalokeshvaraaya Namah
 74. Om Svabhuve Namah
 75. Om Ratna Simhaasanaaseenaaya Namah
 76. Om Sphuranmakarakundalaaya Namah
 77. Om Sahasraaditya Sankaashaaya Namah
 78. Om Puraanapurushaaya Namah
 79. Om Jvalat Ratnakireetaadyaaya Namah
 80. Om Sarvaabharana Bhooshitaaya Namah
 81. Om Naagakanyaapdrata Praantaaya Namah
 82. Om Diknaalakaparipoojitaaya Namah
 83. Om Gandharvagaanasantushtaaya Namah
 84. Om Yogashaastra Pravartakaaya Namah
 85. Om Devavainika Sampoojyaaya Namah
 86. Om Vaikunthaaya Namah
 87. Om Sarvatomukhaaya Namah
 88. Om Ratnaangadalapadbaahaave Namah
 89. Om Balabhadraaya Namah
 90. Om Pralambaghne Namah
 91. Om Kaanteekarshanaaya Namah
 92. Om Bhaktavatsalaaya Namah
 93. Om Revateepriyaaya Namah
 94. Om Niraadhaaraaya Namah
 95. Om Kapilaaya Namah
 96. Om Kaamapaalaaya Namah
 97. Om Achyutaagrajaaya Namah
 98. Om Avyagraaya Namah
 99. Om Baladevaaya Namah
 100. Om Mahaabalaaya Namah
 101. Om Ajaaya Namah
 102. Om Vaataashanaadheeshaaya Namah
 103. Om Mahaatejase Namah
 104. Om Niranjanaaya Namah
 105. Om Sarvalokaprataapanaaya Namah
 106. Om Sajyaalapralayaagni Mukhe Namah
 107. Om Sarvalokaikasammaartre Namah
 108. Om Sarveshtaardha Pradaayakaaya Namah

|| Iti Shree Ananta Padmanaabhasvaami Ashottara Shatanaamaavali Samaaptam ||