Sri Shiva Mangala Ashtakam

field_imag_alt

Sri Shiva Mangala Ashtakam

Bhavaaya Chandrachoodaaya Nirgunaaya Gunaatmane |
Kaalakaalaaya Rudraaya Neelagreevaaya Mangalam || 1 ||

Vrishaaroodhaaya Bheemaaya Vyaaghracharmaambaraaya Cha |
Pashoonaam Pataye Tubhyam Gaureekaantaaya Mangalam || 2 ||

Bhasmoddhoolitadehaaya Vyaalayajnyopaveetine |
Rudraakshamaalaabhooshaaya Vyomakeshaaya Mangalam || 3 ||

Sooryachandraagninetraaya Namah Kailaasavaasine |
Sachchidaanandaroopaaya Pramatheshaaya Mangalam || 4 ||

Mrityunjayaaya Saambaaya Srishtisthityantakaarine |
Tryambakaaya Sushaantaaya Trilokeshaaya Mangalam || 5 ||

Gangaadharaaya Somaaya Namo Hariharaatmane |
Ugraaya Tripuraghnaaya Vaamadevaaya Mangalam || 6 ||

Sadyojaataaya Sharvaaya Divyajnyaanapradaayine |
Eeshaanaaya Namastubhyam Panchavaktraaya Mangalam || 7 ||

Sadaashivasvaroopaaya Namastatpurushaaya Cha |
Aghoraayacha Ghoraaya Mahaadevaaya Mangalam || 8 ||

Mangalaashtakametadvai Shambhoryah Keertayeddine |
Tasya Mrityubhayam Naasti Rogapeedaabhayam Tathaa || 9 ||