Shivaashtakam

field_imag_alt

Shivaashtakam

Namo Namaste Tridasheshvaraaya
     Bhootaadinaathaaya Mridaaya Nityam |
Gangaatarangotthitabaalachandra-
     Choodaaya Gaureenayanotsavaaya || 1||

Sutaptachaameekarachandraneela-
     Padmapravaalaambudakaantivastraih |
Sunrityarangeshtavarapradaaya
     Kaivalyanaathaaya Vrishadhvajaaya || 2||

Sudhaamshusooryaagnivilochanena
     Tamobhide Te Jagatah Shivaaya |
Sahasrashubhraamshusahasrarashmi-
     Sahasrasanjittvaratejasestu || 3||

Naagesharatnojjvalavigrahaaya
     Shaardoolacharmaamshukadivyatejase |
Sahasrapatropari Samsthitaaya
     Varaangadaamuktabhujadvayaaya || 4||

Sunoopuraaranjitapaadapadma-
     Ksharatsudhaabhrityasukhapradaaya |
Vichitraratnaughavibhooshitaaya
     Premaanamevaadya Harau Vidhehi || 5||

Shreeraama Govinda Mukunda Shaure
     Shreekrishna Naaraayana Vaasudeva |
Ityaadinaamaamritapaanamatta-
     Bhringaadhipaayaakhiladuhkhahantre || 6||

Shreenaaradaadyaih Satatam Sugopya-
     Jijnyaasitaayaashu Varapradaaya |
Tebhyo Harerbhaktisukhapradaaya
     Shivaaya Sarvagurave Namo Namah || 7||

Shreegaureenetrotsavamangalaaya
     Tatpraananaathaaya Rasapradaaya |
Sadaa Samutkanthagovindaleelaa-
     Gaanapraveenaaya Namostu Tubhyam || 8||

Etat Shivasyaashtakamadbhutam Mahat
     Shrinvan Hariprema Labheta Sheeghram |
Jnyaanancha Vijnyaanamapoorvavaibhavam
     Yo Bhaavapoornah Paramam Samaadaram || 9||

Iti Shivaashtakam Sampoornam |