Ardhanereeswara Ashtakam

field_imag_alt

Ardhanereeswara Ashtakam

Ambhodharashyaamalakuntalaayai
Tatitprabhaataamrajataadharaaya |
Nireeshvaraayai Nikhileshvaraaya
Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya || 1||

Pradeeptaratnojvalakundalaayai
Sphuranmahaapannagabhooshanaaya |
Shivapriyaayai Cha Shivaapriyaaya
Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya || 2||

Mandaaramaalaakalitaalakaayai
Kapaalamaalaankitakandharaaya |
Divyaambaraayai Cha Digambaraaya
Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya || 3||

Kastoorikaakunkumalepanaayai
Shmashaanabhasmaattavilepanaaya |
Kritasmaraayai Vikritasmaraaya
Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya || 4||

Paadaaravindaarpitahamsakaayai
Paadaabjaraajatphaninoopuraaya |
Kalaamayaayai Vikalaamayaaya
Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya || 5||

Prapanchasrishtyunmukhalaasyakaayai
Samastasamhaarakataandavaaya |
Samekshanaayai Vishamekshanaaya
Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya || 6||

Praphullaneelotpalalochanaayai
Vikaasapankeruhalochanaaya |
Jagajjananyai Jagadekapitre
Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya || 7||

Antarbahishchordhvamadhashcha Madhye
Purashcha Pashchaachcha Vidikshu Dikshu |
Sarvam Gataayai Sakalam Gataaya
Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya || 8||

Ardhanaareeshvarastotram Upamanyukritam Tvidam |
Yah Pathechchhrinuyaadvaapi Shivaloke Maheeyate || 9||

|| Iti Upamanyukritam Ardhanaareeshvaraashtakam ||