ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய மங்க³ளாஷ்டகம்ʼ

field_imag_alt

ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய மங்க³ளாஷ்டகம்ʼ - Sri Subrahmanya Mangala Ashtakam

ஶிவயோஸூனுஜாயாஸ்து ஶ்ரிதமந்தா³ர ஶாகி²னே |
ஶிகி²வர்யாதுரங்கா³ய ஸுப்³ரஹ்மண்யாய மங்க³ளம்ʼ ||

ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யாஸ்து ப⁴வமோக³ விநாஶினே |
ராஜராஜாதி³வந்த்³யாய ரணதீ⁴ராய மங்க³ளம்ʼ ||

ஶூரபத்³மாதி³ தை³தேய தமிஸ்ரகுலபா⁴னவே |
தாரகாஸுரகாலாய பா³லகாயாஸ்து மங்க³ளம்ʼ ||

வல்லீவத³னராஜீவ மது⁴பாய மஹாத்மனே |
உல்லஸன்மணி கோடீர பா⁴ஸுராயாஸ்து மங்க³ளம்ʼ ||

கந்த³ர்பகோடிலாவண்யநித⁴யே காமதா³யினே |
குலிஶாயுத⁴ஹஸ்தாய குமாராயாஸ்து மங்க³ளம்ʼ ||

முக்தாஹாரலஸத் குண்ட³ ராஜயே முக்திதா³யினே |
தே³வஸேனாஸமேதாய தை³வதாயாஸ்து மங்க³ளம்ʼ ||

கனகாம்ப³ரஸம்ʼஶோபி⁴ கடயே கலிஹாரிணே |
கமலாபதி வந்த்³யாய கார்திகேயாய மங்க³ளம்ʼ ||

ஶரகானனஜாதாய ஶூராய ஶுப⁴தா³யினே |
ஶீதபா⁴னுஸமாஸ்யாய ஶரண்யாயாஸ்து மங்க³ளம்ʼ ||

மங்க³ளாஷ்டகமேதன்யே மஹாஸேனஸ்யமானவா꞉ |
பட²ந்தீ ப்ரத்யஹம்ʼ ப⁴க்த்யாப்ராப்னுயுஸ்தேபராம்ʼ ஶ்ரியம்ʼ ||

|| இதி ஸுப்³ரஹ்மண்ய மங்க³ளாஷ்டகம்ʼ ஸம்பூர்ணம்ʼ ||

|| இதர மங்க³ள ஶ்லோகானி ||

நித்யோத்ஸவோ ப⁴வத்யேஷாம்ʼ நித்யஶ்ரீர்நித்ய மங்க³ளம்ʼ |
யேஷாம்ʼ ஹ்ருʼதி³ஸ்தோ² ப⁴க³வான் மங்க³ளாயதனம்ʼ கு³ஹ꞉ ||

ராஜாதி⁴ராஜவேஷாய ராஜத் கோமளபாணயே |
ராஜீவசாருநேத்ராய ஸுப்³ரஹ்மண்யாய மங்க³ளம்ʼ ||