ப³க³லாமுகீ² கவசம்ʼ

field_imag_alt

ப³க³லாமுகீ² கவசம்ʼ - Sri Baglamukhi Kavacham

|| அத² ப³க³லாமுகீ²கவசம்ʼ ||

ஶ்ருத்வா ச ப³க³லாபூஜாம்ʼ ஸ்தோத்ரம்ʼ சாபி மஹேஶ்வர |
இதா³னீம்ʼ ஶ்ரோதுமிச்சா²மி கவசம்ʼ வத³ மே ப்ரபோ⁴ ||

வைரிநாஶகரம்ʼ தி³வ்யம்ʼ ஸர்வாஶுப⁴விநாஶனம்ʼ |
ஶுப⁴த³ம்ʼ ஸ்மரணாத்புண்யம்ʼ த்ராஹி மாம்ʼ து³꞉க²நாஶனம்ʼ ||

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச ||

கவசம்ʼ ஶ்ருʼணு வக்ஷ்யாமி பை⁴ரவீ ப்ராணவல்லபே⁴ ||

படி²த்வா தா⁴ரயித்வா து த்ரைலௌக்யே விஜயீ ப⁴வேத் ||

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீப³க³லாமுகீ²கவசஸ்ய நாரத³ருʼஷிரனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉
ஶ்ரீப³க³லாமுகீ² தே³வதா லம்ʼ பீ³ஜம்ʼ ஐம்ʼ கீலகம்ʼ
புருஷார்த²சதுஷ்டயே ஜபே விநியோக³꞉ ||

ஶிரோ மே ப³க³லா பாது ஹ்ருʼத³யைகாக்ஷரீ பரா |
ௐ ஹ்ரீம்ʼ ௐ மே லலாடே ச ப³க³லா வைரிநாஶினீ ||

க³தா³ஹஸ்தா ஸதா³ பாது முக²ம்ʼ மே மோக்ஷதா³யினீ |
வைரிஜிஹ்வாந்த⁴ரா பாது கண்ட²ம்ʼ மே ப³க³லாமுகீ² ||

உத³ரம்ʼ நாபி⁴தே³ஶம்ʼ ச பாது நித்யம்ʼ பராத்பரா |
பராத்பரபரா பாது மம கு³ஹ்யம்ʼ ஸுரேஶ்வரீ ||

ஹஸ்தௌ சைவ ததா² பாது பார்வதீபரிபாது மே |
விவாதே³ விஷமே கோ⁴ரே ஸங்க்³ராமே ரிபுஸங்கடே ||

பீதாம்ப³ரத⁴ரா பாது ஸர்வாங்க³ம்ʼ ஶிவனர்தகீ |
ஶ்ரீவித்³யாஸமயோ பாது மாதங்கீ³து³ரிதாஶிவா ||

பாதுபுத்ரம்ʼ ஸுதாம்ʼ சைவ கலத்ரம்ʼ காலிகா மம |
பாது நித்யம்ʼ ப்⁴ராதரம்ʼ மே பிதரம்ʼ ஶூலினீ ஸதா³ ||

ஸந்தே³ஹி ப³க³லாதே³வ்யா꞉ கவசம்ʼ மன்முகோ²தி³தம்ʼ |
நைவ தே³யமமுக்²யாய ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யகம்ʼ ||

பட²நாத்³தா⁴ரணாத³ஸ்ய பூஜநாத்³வாஞ்சி²தம்ʼ லபே⁴த் |
இத³ம்ʼ கவசமஜ்ஞாத்வா யோ ஜபேத்³ ப³க³லாமுகீ²ம்ʼ ||

பிப³ந்தி ஶோணிதம்ʼ தஸ்ய யோகி³ன்ய꞉ ப்ராப்யஸாத³ரா꞉ |
வஶ்யே சாகர்ஷணே சைவ மாரணே மோஹனே ததா² ||

மஹாப⁴யே விபத்தௌ ச படே²த்³வாபாட²யேத்து ய꞉ |
தஸ்ய ஸர்வார்த²ஸித்³தி⁴꞉ ஸ்யாத்³ப⁴க்தியுக்தஸ்ய பார்வதீ ||

இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலே ப³க³லாமுகீ²கவசம்ʼ ஸம்பூர்ணம்ʼ ||