ஶ்ரீ ப்³ரஹ்ம அஷ்டோத்தர ஶதநாமாவளி꞉

field_imag_alt

ஶ்ரீ ப்³ரஹ்ம அஷ்டோத்தர ஶதநாமாவளி꞉ - Sri Brahma Ashtottara Shatanamavali

 1. ௐ ப்³ரஹ்மணே நம꞉
 2. ௐ கா³யத்ரீபதயே நம꞉
 3. ௐ ஸாவித்ரீபதயே நம꞉
 4. ௐ ஸரஸ்வதிபதயே நம꞉
 5. ௐ ப்ரஜாபதயே நம꞉
 6. ௐ ஹிரண்யக³ர்பா⁴ய நம꞉
 7. ௐ கமண்ட³லுத⁴ராய நம꞉
 8. ௐ ரக்தவர்ணாய நம꞉
 9. ௐ ஊர்த்⁴வலோகபாலாய நம꞉
 10. ௐ வரதா³ய நம꞉
 11. ௐ வனமாலினே நம꞉
 12. ௐ ஸுரஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉
 13. ௐ பிதமஹாய நம꞉
 14. ௐ வேத³க³ர்பா⁴ய நம꞉
 15. ௐ சதுர்முகா²ய நம꞉
 16. ௐ ஸ்ருʼஷ்டிகர்த்ரே நம꞉
 17. ௐ ப்³ருʼஹஸ்பதயே நம꞉
 18. ௐ பா³லரூபிணே நம꞉
 19. ௐ ஸுரப்ரியாய நம꞉
 20. ௐ சக்ரதே³வாய நம꞉ நம꞉
 21. ௐ ஓம்ʼ பு⁴வனாதி⁴பாய நம꞉
 22. ௐ புண்ட³ரீகாக்ஷாய நம꞉
 23. ௐ பீதாக்ஷாய நம꞉
 24. ௐ விஜயாய நம꞉
 25. ௐ புருஷோத்தமாய நம꞉
 26. ௐ பத்³மஹஸ்தாய நம꞉
 27. ௐ தமோனுதே³ நம꞉
 28. ௐ ஜனானந்தா³ய நம꞉
 29. ௐ ஜனப்ரியாய நம꞉
 30. ௐ ப்³ரஹ்மணே நம꞉
 31. ௐ முனயே நம꞉
 32. ௐ ஶ்ரீநிவாஸாய நம꞉
 33. ௐ ஶுப⁴ங்கராய நம꞉
 34. ௐ தே³வகர்த்ரே நம꞉
 35. ௐ ஸ்ரஷ்ட்ரே நம꞉
 36. ௐ விஷ்ணவே நம꞉
 37. ௐ பா⁴ர்க³வாய நம꞉
 38. ௐ கோ³னர்தா³ய நம꞉
 39. ௐ பிதாமஹாய நம꞉
 40. ௐ மஹாதே³வாய நம꞉ நம꞉
 41. ௐ ஓம்ʼ ராக⁴வாய நம꞉
 42. ௐ விரிஞ்சயே நம꞉
 43. ௐ வாராஹாய நம꞉
 44. ௐ ஶங்கராய நம꞉
 45. ௐ ஸ்ருʼகாஹஸ்தாய நம꞉
 46. ௐ பத்³மநேத்ராய நம꞉
 47. ௐ குஶஹஸ்தாய நம꞉
 48. ௐ கோ³விந்தா³ய நம꞉
 49. ௐ ஸுரேந்த்³ராய நம꞉
 50. ௐ பத்³மதனவே நம꞉
 51. ௐ மத்⁴வக்ஷாய நம꞉
 52. ௐ கனகப்ரபா⁴ய நம꞉
 53. ௐ அன்னதா³த்ரே நம꞉
 54. ௐ ஶம்ப⁴வே நம꞉
 55. ௐ பௌலஸ்த்யாய நம꞉
 56. ௐ ஹம்ʼஸவாஹனாய நம꞉
 57. ௐ வஸிஷ்டா²ய நம꞉
 58. ௐ நாரதா³ய நம꞉
 59. ௐ ஶ்ருதிதா³த்ரே நம꞉
 60. ௐ யஜுஷாம்ʼ பதயே நம꞉ நம꞉
 61. ௐ ஓம்ʼ மது⁴ப்ரியாய நம꞉
 62. ௐ நாராயணாய நம꞉
 63. ௐ த்³விஜப்ரியாய நம꞉
 64. ௐ ப்³ரஹ்மக³ர்பா⁴ய நம꞉
 65. ௐ ஸுதப்ரியாய நம꞉
 66. ௐ மஹாரூபாய நம꞉
 67. ௐ ஸுரூபாய நம꞉
 68. ௐ விஶ்வகர்மணே நம꞉
 69. ௐ ஜனாத்⁴யக்ஷாய நம꞉
 70. ௐ தே³வாத்⁴யக்ஷாய நம꞉
 71. ௐ க³ங்கா³த⁴ராய நம꞉
 72. ௐ ஜலதா³ய நம꞉
 73. ௐ த்ரிபுராரயே நம꞉
 74. ௐ த்ரிலோசனாய நம꞉
 75. ௐ வத⁴நாஶனாய நம꞉
 76. ௐ ஶௌரயே நம꞉
 77. ௐ சக்ரதா⁴ரகாய நம꞉
 78. ௐ விரூபாக்ஷாய நம꞉
 79. ௐ கௌ³தமாய நம꞉
 80. ௐ மால்யவதே நம꞉ நம꞉
 81. ௐ ஓம்ʼ த்³விஜேந்த்³ராய நம꞉
 82. ௐ தி³வாநாதா²ய நம꞉
 83. ௐ புரந்த³ராய நம꞉
 84. ௐ ஹம்ʼஸபா³ஹவே நம꞉
 85. ௐ க³ருட³ப்ரியாய நம꞉
 86. ௐ மஹாயக்ஷாய நம꞉
 87. ௐ ஸுயஜ்ஞாய நம꞉
 88. ௐ ஶுக்லவர்ணாய நம꞉
 89. ௐ பத்³மபோ³த⁴காய நம꞉
 90. ௐ லிங்கி³னே நம꞉
 91. ௐ உமாபதயே நம꞉
 92. ௐ விநாயகாய நம꞉
 93. ௐ த⁴னாதி⁴பாய நம꞉
 94. ௐ வாஸுகயே நம꞉
 95. ௐ யுகா³த்⁴யக்ஷாய நம꞉
 96. ௐ ஸ்த்ரீராஜ்யாய நம꞉
 97. ௐ ஸுபோ⁴கா³ய நம꞉
 98. ௐ தக்ஷகாய நம꞉
 99. ௐ பாபஹர்த்ரே நம꞉
 100. ௐ ஸுத³ர்ஶனாய நம꞉ நம꞉
 101. ௐ ஓம்ʼ மஹாவீராய நம꞉
 102. ௐ து³ர்க³நாஶனாய நம꞉
 103. ௐ பத்³மக்³ருʼஹாய நம꞉
 104. ௐ ம்ருʼக³லாஞ்ச²னாய நம꞉
 105. ௐ வேத³ரூபிணே நம꞉
 106. ௐ அக்ஷமாலாத⁴ராய நம꞉
 107. ௐ ப்³ராஹ்மணப்ரியாய நம꞉
 108. ௐ வித⁴யே நம꞉


|| இதி ப்³ரஹ்மாஷ்டோத்தரஶதநாமாவலி꞉ ஸம்பூர்ணம்ʼ ||