Sri Sharada Ashtakam

field_imag_alt

Sri Sharada Ashtakam

shailasutaa bhava bhaagyavidhaatree
shaaradachandrakalaavaradaatree |
sundarapaarvanapaalanakartree
durgatinaashini deva-sunetree || 1||

           kunkumachandanasheetaladehaa
           samskri'tagandhavilolitagehaa |
           daanavataaranamaaranamaayaa
           he parameshvari shankarajaayaa || 2||

neelavalaahakashaankaradri'sht'i-
rbhaaskarabhaasuramohanasri'sht'ih' |
paarthivabhogavishaaradadhaaraa
mokshamahaamukut'ojjvalahaaraa || 3||

           mri'nmayamohini sundari naaree
           he bhavakhand'ini jeevanadhaaree |
           haimadharaadhararaajasuputree
           gauravasaurabhavaibhavadaatree || 4||

mohanasundaradhee-varamoorttih'
taaranamaaranakaaranagoptree |
vishvavinodanananditagauree
he mahishaasuranaashanasauree || 5||

           saaradashaaradaroopasukaantih'
           shaantisukhaamri'tamaanasamuktih' |
           paarvanamand'ini duh'khavisargaa
           he shivabhaamini taarini durgaa || 6||

shreenavaraatravidhaanavidhaatree
yaugikasiddhividhaaranagotree |
deenadayaasitasheetalachhatraa
simhamahaabaladhaaritapatraa || 7||

           raamadayaamayavishvavihaaree-
           bhaktirasaamri'tasevanapauree |
           shumbhanishumbhamahaamahishaarih'
           siddhasuraasuradaivikanaaree || 8||

iti pradeeptananda sharma virachitam shaaradaasht'akam sampoornam |