Sri Varaha Sahasranamavali

field_imag_alt

Sri Varaha Sahasranamavali | Bhu Varaha Sahasranamavali

 1. Om Shree Varaahaaya Namah
 2. Om Bhoovaraahaaya Namah
 3. Om Parasmai Jyotishe Namah
 4. Om Paraatparaaya Namah
 5. Om Paramaaya Purushaaya Namah
 6. Om Siddhaaya Namah
 7. Om Vibhave Namah
 8. Om Vyomacharaaya Namah
 9. Om Baline Namah
 10. Om Adviteeyaaya Namah
 11. Om Parasmai Brahmane Namah
 12. Om Sachchidaanandavigrahaaya Namah
 13. Om Nirdvandvaaya Namah
 14. Om Nirahankaaraaya Namah
 15. Om Nirmaayaaya Namah
 16. Om Nishchalaaya Namah
 17. Om Amalaaya Namah
 18. Om Vishikhaaya Namah
 19. Om Vishvaroopaaya Namah
 20. Om Vishvadrishe Namah
 21. Om Om Vishvabhaavanaaya Namah
 22. Om Vishvaatmane Namah
 23. Om Vishvanetre Namah
 24. Om Vimalaaya Namah
 25. Om Veeryavardhanaaya Namah
 26. Om Vishvakarmane Namah
 27. Om Vinodine Namah
 28. Om Vishveshaaya Namah
 29. Om Vishvamangalaaya Namah
 30. Om Vishvaaya Namah
 31. Om Vasundharaanaathaaya Namah
 32. Om Vasuretase Namah
 33. Om Virodhahride Namah
 34. Om Hiranyagarbhaaya Namah
 35. Om Haryashvaaya Namah
 36. Om Daityaaraye Namah
 37. Om Harasevitaaya Namah
 38. Om Mahaadarshaaya Namah
 39. Om Manojnyaaya Namah
 40. Om Om Naikasaadhanaaya Namah
 41. Om Sarvaatmane Namah
 42. Om Sarvavikhyaataaya Namah
 43. Om Sarvasaakshine Namah
 44. Om Sataam Pataye Namah
 45. Om Sarvagaaya Namah
 46. Om Sarvabhootaatmane Namah
 47. Om Sarvadoshavivarjitaaya Namah
 48. Om Sarvabhootahitaaya Namah
 49. Om Asangaaya Namah
 50. Om Satyaaya Namah
 51. Om Satyavyavasthitaaya Namah
 52. Om Satyakarmane Namah
 53. Om Satyapataye Namah
 54. Om Sarvasatyapriyaaya Namah
 55. Om Mataaya Namah
 56. Om Aadhivyaadhibhiyo Hantre Namah
 57. Om Mrigaangaaya Namah
 58. Om Niyamapriyaaya Namah
 59. Om Balaveeraaya Namah
 60. Om Om Tapahshreshthaaya Namah
 61. Om Gunakartre Namah
 62. Om Gunaaya Namah
 63. Om Baline Namah
 64. Om Anantaaya Namah
 65. Om Prathamaaya Namah
 66. Om Mantraaya Namah
 67. Om Sarvabhaavavide Namah
 68. Om Avyayaaya Namah
 69. Om Sahasranaamne Namah
 70. Om Anantaaya Namah
 71. Om Anantaroopaaya Namah
 72. Om Rameshvaraaya Namah
 73. Om Agaadhanilayaaya Namah
 74. Om Apaaraaya Namah
 75. Om Niraakaaraaya Namah
 76. Om Niraayudhaaya Namah
 77. Om Amoghadrishe Namah
 78. Om Ameyaatmane Namah
 79. Om Vedavedyaaya Namah
 80. Om Om Vishaampataye Namah
 81. Om Vihutaye Namah
 82. Om Vibhavaaya Namah
 83. Om Bhavyaaya Namah
 84. Om Bhavaheenaaya Namah
 85. Om Bhavaantakaaya Namah
 86. Om Bhaktipriyaaya Namah
 87. Om Pavitraanghraye Namah
 88. Om Sunaasaaya Namah
 89. Om Pavanaarchitaaya Namah
 90. Om Bhajaneeyagunaaya Namah
 91. Om Adrishyaaya Namah
 92. Om Bhadraaya Namah
 93. Om Bhadrayashase Namah
 94. Om Haraye Namah
 95. Om Vedaantakrite Namah
 96. Om Vedavandyaaya Namah
 97. Om Vedaadhyayanatatparaaya Namah
 98. Om Vedagoptre Namah
 99. Om Dharmagoptre Namah
 100. Om Om Vedamaargapravartakaaya Namah
 101. Om Vedaantavedyaaya Namah
 102. Om Vedaatmane Namah
 103. Om Vedaateetaaya Namah
 104. Om Jagatpriyaaya Namah
 105. Om Janaardanaaya Namah
 106. Om Janaadhyakshaaya Namah
 107. Om Jagadeeshaaya Namah
 108. Om Janeshvaraaya Namah
 109. Om Sahasrabaahave Namah
 110. Om Satyaatmane Namah
 111. Om Hemaangaaya Namah
 112. Om Hemabhooshanaaya Namah
 113. Om Harida(Taa)Shvapriyaaya Namah
 114. Om Nityaaya Namah
 115. Om Haraye Namah
 116. Om Poornaaya Namah
 117. Om Halaayudhaaya Namah
 118. Om Ambujaakshaaya Namah
 119. Om Ambujaadhaaraaya Namah
 120. Om Om Nirjaraaya Namah
 121. Om Nirankushaaya Namah
 122. Om Nishthuraaya Namah
 123. Om Nityasantoshaaya Namah
 124. Om Nityaanandapadapradaaya Namah
 125. Om Nirjareshaaya Namah
 126. Om Niraalambaaya Namah
 127. Om Nirgunaaya Namah
 128. Om Gunaanvitaaya Namah
 129. Om Mahaamaayaaya Namah
 130. Om Mahaaveeryaaya Namah
 131. Om Mahaatejase Namah
 132. Om Madoddhataaya Namah
 133. Om Manobhimaanine Namah
 134. Om Maayaavine Namah
 135. Om Maanadaaya Namah
 136. Om Maanala(Ra)Kshanaaya Namah
 137. Om Mandaaya Namah
 138. Om Maanine Namah
 139. Om Manahkalpaaya Namah
 140. Om Om Mahaakalpaaya Namah
 141. Om Maheshvaraaya Namah
 142. Om Maayaapataye Namah
 143. Om Maanapataye Namah
 144. Om Manasahpataye Namah
 145. Om Eeshvaraaya Namah
 146. Om Akshobhyaaya Namah
 147. Om Baahyaaya Namah
 148. Om Aanandine Namah
 149. Om Anirdeshyaaya Namah
 150. Om Aparaajitaaya Namah
 151. Om Ajaaya Namah
 152. Om Anantaaya Namah
 153. Om Aprameyaaya Namah
 154. Om Sadaanandaaya Namah
 155. Om Janapriyaaya Namah
 156. Om Anantagunagambheeraaya Namah
 157. Om Ugrakrite Namah
 158. Om Pariveshtanaaya Namah
 159. Om Jitendirayaaya Namah
 160. Om Om Jitakrodhaaya Namah
 161. Om Jitaamitraaya Namah
 162. Om Jayaaya Namah
 163. Om Ajayaaya Namah
 164. Om Sarvaarishtaartighne Namah
 165. Om Sarvahridantaranivaasakaaya Namah
 166. Om Antaraatmane Namah
 167. Om Paraatmane Namah
 168. Om Sarvaatmane Namah
 169. Om Sarvakaarakaaya Namah
 170. Om Gurave Namah
 171. Om Kavaye Namah
 172. Om Kitaye Namah
 173. Om Kaantaaya Namah
 174. Om Kanjaakshaaya Khagavaahanaaya Namah
 175. Om Susharmane Namah
 176. Om Varadaaya Namah
 177. Om Shaarngine Namah
 178. Om Sudaasaabhishtadaaya Namah
 179. Om Om Prabhave Namah
 180. Om Jhillikaatanayaaya Namah
 181. Om Preshine Namah
 182. Om Jhillikaamuktidaayakaaya Namah
 183. Om Gunajite Namah
 184. Om Kathitaaya Namah
 185. Om Kaalaaya Namah
 186. Om Kolaaya Namah
 187. Om Shramaapahaaya Namah
 188. Om Kitaye Namah
 189. Om Kripaaparaaya Namah
 190. Om Svaamine Namah
 191. Om Sarvadrishe Namah
 192. Om Sarvagocharaaya Namah
 193. Om Yogaachaaryaaya Namah
 194. Om Mataaya Namah
 195. Om Vastune Namah
 196. Om Brahmanyaaya Namah
 197. Om Vedasattamaaya Namah
 198. Om Om Mahaalamboshthakaaya Namah
 199. Om Mahaadevaaya Namah
 200. Om Manoramaaya Namah
 201. Om Oordhvabaahave Namah
 202. Om Ibhasthoolaaya Namah
 203. Om Shyenaaya Namah
 204. Om Senaapataye Namah
 205. Om Khanaye Namah
 206. Om Deerghaayushe Namah
 207. Om Shankaraaya Namah
 208. Om Keshine Namah
 209. Om Suteerthaaya Namah
 210. Om Meghanihsvanaaya Namah
 211. Om Ahoraatraaya Namah
 212. Om Sooktavaakaaya Namah
 213. Om Suhrinmaanyaaya Namah
 214. Om Suvarchalaaya Namah
 215. Om Saarabhrite Namah
 216. Om Sarvasaaraaya Namah
 217. Om Sarvagra(Graa)Haaya Namah
 218. Om Om Sadaagataye Namah
 219. Om Sooryaaya Namah
 220. Om Chandraaya Namah
 221. Om Kujaaya Namah
 222. Om Jnyaaya Namah
 223. Om Devamantrine Namah
 224. Om Bhrigave Namah
 225. Om Shanaye Namah
 226. Om Raahave Namah
 227. Om Ketave Namah
 228. Om Grahapataye Namah
 229. Om Yajnyabhrite Namah
 230. Om Yajnyasaadhanaaya Namah
 231. Om Sahasrapade Namah
 232. Om Sahasraakshaaya Namah
 233. Om Somakaantaaya Namah
 234. Om Sudhaakaraaya Namah
 235. Om Yajnyaaya Namah
 236. Om Yajnyapataye Namah
 237. Om Yaajine Namah
 238. Om Om Yajnyaangaaya Namah
 239. Om Yajnyavaahanaaya Namah
 240. Om Yajnyaantakrite Namah
 241. Om Yajnyaguhyaaya Namah
 242. Om Yajnyakrite Namah
 243. Om Yajnyasaadhakaaya Namah
 244. Om Idaagarbhaaya Namah
 245. Om Sravatkarnaaya Namah
 246. Om Yajnyakarmaphalapradaaya Namah
 247. Om Gopataye Namah
 248. Om Shreepataye Namah
 249. Om Ghonaaya Namah
 250. Om Trikaalajnyaaya Namah
 251. Om Shuchishravase Namah
 252. Om Shivaaya Namah
 253. Om Shivataraaya Namah
 254. Om Shooraaya Namah
 255. Om Shivapreshthaaya Namah
 256. Om Shivaarchitaaya Namah
 257. Om Shuddhasattvaaya Namah
 258. Om Om Suraartighnaaya Namah
 259. Om Kshetrajnyaaya Namah
 260. Om Aksharaaya Namah
 261. Om Aadikrite Namah
 262. Om Shankhine Namah
 263. Om Chakrine Namah
 264. Om Gadine Namah
 265. Om Khadgine Namah
 266. Om Padmine Namah
 267. Om Chandaparaakramaaya Namah
 268. Om Chandaaya Namah
 269. Om Kolaahalaaya Namah
 270. Om Shaarngine Namah
 271. Om Svayambhuve Namah
 272. Om Agryabhuje Namah
 273. Om Vibhave Namah
 274. Om Sadaachaaraaya Namah
 275. Om Sadaarambhaaya Namah
 276. Om Duraachaaranivartakaaya Namah
 277. Om Jnyaanine Namah
 278. Om Om Jnyaanapriyaaya Namah
 279. Om Avajnyaaya Namah
 280. Om Jnyaanadaaya Namah
 281. Om Ajnyaanadaaya Namah
 282. Om Yamine Namah
 283. Om Layodakavihaarine Namah
 284. Om Saamagaanapriyaaya Namah
 285. Om Gataye Namah
 286. Om Yajnyamoortaye Namah
 287. Om Brahmachaarine Namah
 288. Om Yajvane Namah
 289. Om Yajnyapriyaaya Namah
 290. Om Haraye Namah
 291. Om Sootrakrite Namah
 292. Om Lolasootraaya Namah
 293. Om Chaturmoortaye Namah
 294. Om Chaturbhujaaya Namah
 295. Om Trayeemoortaye Namah
 296. Om Trilokeshaaya Namah
 297. Om Tridhaamne Namah
 298. Om Om Kaustubhojjvalaaya Namah
 299. Om Shreevatsalaanchhanaaya Namah
 300. Om Shreemate Namah
 301. Om Shreedharaaya Namah
 302. Om Bhoodharaaya Namah
 303. Om Arbhakaaya Namah
 304. Om Varunaaya Namah
 305. Om Vrikshaaya Namah
 306. Om Vrishabhaaya Namah
 307. Om Vardhanaaya Namah
 308. Om Varaaya Namah
 309. Om Yugaadikrite Namah
 310. Om Yugaavartaaya Namah
 311. Om Pakshaaya Namah
 312. Om Maasaaya Namah
 313. Om Ritave Namah
 314. Om Yugaaya Namah
 315. Om Vatsaraaya Namah
 316. Om Vatsalaaya Namah
 317. Om Om Vedaaya Namah
 318. Om Shipivishtaaya Namah
 319. Om Sanaatanaaya Namah
 320. Om Indratraatre Namah
 321. Om Bhayatraatre Namah
 322. Om Kshudrakrite Namah
 323. Om Kshudranaashanaaya Namah
 324. Om Mahaahanave Namah
 325. Om Mahaaghoraaya Namah
 326. Om Mahaadeeptaye Namah
 327. Om Mahaavrataaya Namah
 328. Om Mahaapaadaaya Namah
 329. Om Mahaakaalaaya Namah
 330. Om Mahaakaayaaya Namah
 331. Om Mahaabalaaya Namah
 332. Om Gambheeraghoshaaya Namah
 333. Om Gambheeraaya Namah
 334. Om Gabheeraaya Namah
 335. Om Ghurghurasvanaaya Namah
 336. Om Omkaaragarbhaaya Namah
 337. Om Onnyagrodhaaya Namah
 338. Om Vashatkaaraaya Namah
 339. Om Hutaashanaaya Namah
 340. Om Bhooyase Namah
 341. Om Bahumataaya Namah
 342. Om Bhoomne Namah
 343. Om Vishvakarmane Namah
 344. Om Vishaampataye Namah
 345. Om Vyavasaayaaya Namah
 346. Om Aghamarshaaya Namah
 347. Om Viditaaya Namah
 348. Om Abhyutthitaaya Namah
 349. Om Mahase Namah
 350. Om Balabhide Namah
 351. Om Balavate Namah
 352. Om Dandine Namah
 353. Om Vakradamshtraaya Namah
 354. Om Vashaaya Namah
 355. Om Vashine Namah
 356. Om Siddhaaya Namah
 357. Om Om Siddhipradaaya Namah
 358. Om Saadhyaaya Namah
 359. Om Siddhasankalpaaya Namah
 360. Om Oorjavate Namah
 361. Om Dhritaaraye Namah
 362. Om Asahaayaaya Namah
 363. Om Sumukhaaya Namah
 364. Om Badavaamukhaaya Namah
 365. Om Vasave Namah
 366. Om Vasumanase Namah
 367. Om Saamashareeraaya Namah
 368. Om Vasudhaapradaaya Namah
 369. Om Peetaambaraaya Namah
 370. Om Vaasudevaaya Namah
 371. Om Vaamanaaya Namah
 372. Om Jnyaanapanjaraaya Namah
 373. Om Nityatriptaaya Namah
 374. Om Niraadhaaraaya Namah
 375. Om Nissangaaya Namah
 376. Om Nirjitaamaraaya Namah
 377. Om Om Nityamuktaaya Namah
 378. Om Nityavandyaaya Namah
 379. Om Muktavandyaaya Namah
 380. Om Muraantakaaya Namah
 381. Om Bandhakaaya Namah
 382. Om Mochakaaya Namah
 383. Om Rudraaya Namah
 384. Om Yuddhasenaavimardanaaya Namah
 385. Om Prasaaranaaya Namah
 386. Om Nishedhaatmane Namah
 387. Om Bhikshave Namah
 388. Om Bhikshupriyaaya Namah
 389. Om Rijave Namah
 390. Om Mahaahamsaaya Namah
 391. Om Bhikshuroopine Namah
 392. Om Mahaakandaaya Namah
 393. Om Mahaashanaaya Namah
 394. Om Manojavaaya Namah
 395. Om Kaalakaalaaya Namah
 396. Om Kaalamrityave Namah
 397. Om Om Sabhaajitaaya Namah
 398. Om Prasannaaya Namah
 399. Om Nirvibhaavaaya Namah
 400. Om Bhoovidaarine Namah
 401. Om Duraasadaaya Namah
 402. Om Vasanaaya Namah
 403. Om Vaasavaaya Namah
 404. Om Vishvavaasavaaya Namah
 405. Om Vaasavapriyaaya Namah
 406. Om Siddhayogine Namah
 407. Om Siddhakaamaaya Namah
 408. Om Siddhikaamaaya Namah
 409. Om Shubhaarthavide Namah
 410. Om Ajeyaaya Namah
 411. Om Vijayine Namah
 412. Om Indraaya Namah
 413. Om Visheshajnyaaya Namah
 414. Om Vibhaavasave Namah
 415. Om Eekshaamaatrajagatsrashtre Namah
 416. Om Bhroobhanganiyataakhilaaya Namah
 417. Om Om Mahaadhvagaaya Namah
 418. Om Digeesheshaaya Namah
 419. Om Munimaanyaaya Namah
 420. Om Muneeshvaraaya Namah
 421. Om Mahaakaayaaya Namah
 422. Om Vajrakaayaaya Namah
 423. Om Varadaaya Namah
 424. Om Vaayuvaahanaaya Namah
 425. Om Vadaanyaaya Namah
 426. Om Vajrabhedine Namah
 427. Om Madhuhrite Namah
 428. Om Kalidoshaghne Namah
 429. Om Vaageeshvaraaya Namah
 430. Om Vaajasanaaya Namah
 431. Om Vaanaspatyaaya Namah
 432. Om Manoramaaya Namah
 433. Om Subrahmanyaaya Namah
 434. Om Brahmadhanaaya Namah
 435. Om Brahmanyaaya Namah
 436. Om Brahmavardhanaaya Namah
 437. Om Om Vishtambhine Namah
 438. Om Vishvahastaaya Namah
 439. Om Vishvahaaya Namah
 440. Om Vishvatomukhaaya Namah
 441. Om Atulaaya Namah
 442. Om Vasuvegaaya Namah
 443. Om Arkaaya Namah
 444. Om Samraaje Namah
 445. Om Saamraajyadaayakaaya Namah
 446. Om Shaktipriyaaya Namah
 447. Om Shaktiroopaaya Namah
 448. Om Maarashaktivibhanjanaaya Namah
 449. Om Svatantraaya Namah
 450. Om Sarvatantrajnyaaya Namah
 451. Om Meemaamsitagunaakaraaya Namah
 452. Om Anirdeshyavapushe Namah
 453. Om Shreeshaaya Namah
 454. Om Nityashriye Namah
 455. Om Nityamangalaaya Namah
 456. Om Nityotsavaaya Namah
 457. Om Om Nijaanandaaya Namah
 458. Om Nityabhedine Namah
 459. Om Niraashrayaaya Namah
 460. Om Antashcharaaya Namah
 461. Om Bhavaadheeshaaya Namah
 462. Om Brahmayogine Namah
 463. Om Kalaapriyaaya Namah
 464. Om Gobraahmanahitaachaaraaya Namah
 465. Om Jagaddhitamahaavrataaya Namah
 466. Om Durdhyeyaaya Namah
 467. Om Sadaadhyeyaaya Namah
 468. Om Durvaasaadivibodhanaaya Namah
 469. Om Durdhiyaam Duraapaaya Namah
 470. Om Gopyaaya Namah
 471. Om Dooraaddooraaya Namah
 472. Om Sameepagaaya Namah
 473. Om Vrishaakapaye Namah
 474. Om Kapaye Namah
 475. Om Kaaryaaya Namah
 476. Om Kaaranaaya Namah
 477. Om Om Kaaranakramaaya Namah
 478. Om Jyotishaam Mathanajyotishe Namah
 479. Om Jyotishchakrapravartakaaya Namah
 480. Om Prathamaaya Namah
 481. Om Madhyamaaya Namah
 482. Om Taaraaya Namah
 483. Om Suteekshnodarkakaayavate Namah
 484. Om Suroopaaya Namah
 485. Om Sadaavettre Namah
 486. Om Sumukhaaya Namah
 487. Om Sujanapriyaaya Namah
 488. Om Mahaavyaakaranaachaaryaaya Namah
 489. Om Shikshaakalpapravartakaaya Namah
 490. Om Svachchhaaya Namah
 491. Om Chhandomayaaya Namah
 492. Om Svechchhaasvaahitaarthavinaashanaaya Namah
 493. Om Saahasine Namah
 494. Om Sarvahantre Namah
 495. Om Sammataaya Namah
 496. Om Asakridaninditaaya Namah
 497. Om Om Kaamaroopaaya Namah
 498. Om Kaamapaalaaya Namah
 499. Om Suteerthyaaya Namah
 500. Om Kshapaakaraaya Namah
 501. Om Jvaaline Namah
 502. Om Vishaalaaya Namah
 503. Om Paraaya Namah
 504. Om Vedakrijjanavardhanaaya Namah
 505. Om Vedyaaya Namah
 506. Om Vaidyaaya Namah
 507. Om Mahaavedine Namah
 508. Om Veeraghne Namah
 509. Om Vishamaaya Namah
 510. Om Mahaaya Namah
 511. Om Eetibhaanave Namah
 512. Om Grahaaya Namah
 513. Om Pragrahaaya Namah
 514. Om Nigrahaaya Namah
 515. Om Agnighne Namah
 516. Om Utsargaaya Namah
 517. Om Om Sannishedhaaya Namah
 518. Om Suprataapaaya Namah
 519. Om Prataapadhrite Namah
 520. Om Sarvaayudhadharaaya Namah
 521. Om Shaalaaya Namah
 522. Om Suroopaaya Namah
 523. Om Sapramodanaaya Namah
 524. Om Chatushkishkave Namah
 525. Om Saptapaadaaya Namah
 526. Om Simhaskandhaaya Namah
 527. Om Trimekhalaaya Namah
 528. Om Sudhaapaanarataaya Namah
 529. Om Arighnaaya Namah
 530. Om Suramedyaaya Namah
 531. Om Sulochanaaya Namah
 532. Om Tattvavide Namah
 533. Om Tattvagoptre Namah
 534. Om Paratattvaaya Namah
 535. Om Prajaagaraaya Namah
 536. Om Eeshaanaaya Namah
 537. Om Om Eeshvaraaya Namah
 538. Om Adhyakshaaya Namah
 539. Om Mahaamerave Namah
 540. Om Amoghadrishe Namah
 541. Om Bhedaprabhedavaadine Namah
 542. Om Svaadvaitaparinishthitaaya Namah
 543. Om Bhaagahaarine Namah
 544. Om Vamshakaraaya Namah
 545. Om Nimittasthaaya Namah
 546. Om Nimittakrite Namah
 547. Om Niyantre Namah
 548. Om Niyamaaya Namah
 549. Om Yantre Namah
 550. Om Nandakaaya Namah
 551. Om Nandivardhanaaya Namah
 552. Om Shadvimshakaaya Namah
 553. Om Mahaavishnave Namah
 554. Om Brahmajnyaaya Namah
 555. Om Brahmatatparaaya Namah
 556. Om Vedakrite Namah
 557. Om Om Naamne Namah
 558. Om Anantanaamne Namah
 559. Om Shabdaatigaaya Namah
 560. Om Kripaaya Namah
 561. Om Dambhaaya Namah
 562. Om Dambhakaraaya Namah
 563. Om Dambhavamshaaya Namah
 564. Om Vamshakaraaya Namah
 565. Om Varaaya Namah
 566. Om Ajanaye Namah
 567. Om Janikartre Namah
 568. Om Suraadhyakshaaya Namah
 569. Om Yugaantakaaya Namah
 570. Om Darbharomne Namah
 571. Om Budhaadhyakshaaya Namah
 572. Om Maanukoolaaya Namah
 573. Om Madoddhataaya Namah
 574. Om Shaantanave Namah
 575. Om Shankaraaya Namah
 576. Om Sookshmaaya Namah
 577. Om Om Pratyayaaya Namah
 578. Om Chandashaasanaaya Namah
 579. Om Vrittanaasaaya Namah
 580. Om Mahaagreevaaya Namah
 581. Om Kambugreevaaya Namah
 582. Om Mahaanrinaaya Namah
 583. Om Vedavyaasaaya Namah
 584. Om Devabhootaye Namah
 585. Om Antaraatmane Namah
 586. Om Hridaalayaaya Namah
 587. Om Mahabhaagaaya Namah
 588. Om Mahaasparshaaya Namah
 589. Om Mahaamaatraaya Namah
 590. Om Mahaamanase Namah
 591. Om Mahodaraaya Namah
 592. Om Mahoshthaaya Namah
 593. Om Mahaajihvaaya Namah
 594. Om Mahaamukhaaya Namah
 595. Om Pushkaraaya Namah
 596. Om Tumburave Namah
 597. Om Om Khetine Namah
 598. Om Sthaavaraaya Namah
 599. Om Sthitimattaraaya Namah
 600. Om Shvaasaayudhaaya Namah
 601. Om Samarthaaya Namah
 602. Om Vedaarthaaya Namah
 603. Om Susamaahitaaya Namah
 604. Om Vedasheershaaya Namah
 605. Om Prakaashaatmane Namah
 606. Om Pramodaaya Namah
 607. Om Saamagaayanaaya Namah
 608. Om Antarbhaavyaaya Namah
 609. Om Bhaavitaatmane Namah
 610. Om Maheedaasaaya Namah
 611. Om Divaspataye Namah
 612. Om Mahaasudarshanaaya Namah
 613. Om Vidushe Namah
 614. Om Upahaarapriyaaya Namah
 615. Om Achyutaaya Namah
 616. Om Analaaya Namah
 617. Om Om Dvishaphaaya Namah
 618. Om Guptaaya Namah
 619. Om Shobhanaaya Namah
 620. Om Niravagrahaaya Namah
 621. Om Bhaashaakaraaya Namah
 622. Om Mahaabhargaaya Namah
 623. Om Sarvadeshavibhaagakrite Namah
 624. Om Kaalakanthaaya Namah
 625. Om Mahaakeshaaya Namah
 626. Om Lomashaaya Namah
 627. Om Kaalapoojitaaya Namah
 628. Om Aasevanaaya Namah
 629. Om Avasaanaatmane Namah
 630. Om Buddhyaatmane Namah
 631. Om Raktalochanaaya Namah
 632. Om Naarangaaya Namah
 633. Om Narakoddhartre Namah
 634. Om Kshetrapaalaaya Namah
 635. Om Durishtaghne Namah
 636. Om Hunkaaragarbhaaya Namah
 637. Om Om Digvaasase Namah
 638. Om Brahmendraadhipataye Namah
 639. Om Balaaya Namah
 640. Om Varchasvine Namah
 641. Om Brahmavadanaaya Namah
 642. Om Kshatrabaahave Namah
 643. Om Vidooragaaya Namah
 644. Om Chaturthapade Namah
 645. Om Chatushpade Namah
 646. Om Chaturvedapravartakaaya Namah
 647. Om Chaaturhotrakrite Namah
 648. Om Avyaktaaya Namah
 649. Om Sarvavarnavibhaagakrite Namah
 650. Om Mahaapataye Namah
 651. Om Grihapataye Namah
 652. Om Vidyaadheeshaaya Namah
 653. Om Vishaampataye Namah
 654. Om Aksharaaya Namah
 655. Om Adhokshajaaya Namah
 656. Om Adhoortaaya Namah
 657. Om Om Rakshitre Namah
 658. Om Raakshasaantakrite Namah
 659. Om Rajassattvatamohantre Namah
 660. Om Kootasthaaya Namah
 661. Om Prakriteh Paraaya Namah
 662. Om Teerthakrite Namah
 663. Om Teerthavaasine Namah
 664. Om Teertharoopaaya Namah
 665. Om Apaampataye Namah
 666. Om Punyabeejaaya Namah
 667. Om Puraanarshaye Namah
 668. Om Pavitraaya Namah
 669. Om Paramotsavaaya Namah
 670. Om Shuddhikrite Namah
 671. Om Shuddhidaaya Namah
 672. Om Shuddhaaya Namah
 673. Om Shuddhasattvaniroopakaaya Namah
 674. Om Suprasannaaya Namah
 675. Om Shubhaarhaayaa Namah
 676. Om Shubhaditsave Namah
 677. Om Om Shubhapriyaaya Namah
 678. Om Yajnyabhaagabhujaam Mukhyaaya Namah
 679. Om Yakshagaanapriyaaya Namah
 680. Om Baline Namah
 681. Om Samaaya Namah
 682. Om Modaaya Namah
 683. Om Modaatmane Namah
 684. Om Modadaaya Namah
 685. Om Mokshadasmritaye Namah
 686. Om Paraayanaaya Namah
 687. Om Prasaadaaya Namah
 688. Om Lokabandhave Namah
 689. Om Brihaspataye Namah
 690. Om Leelaavataaraaya Namah
 691. Om Jananaviheenaaya Namah
 692. Om Janmanaashanaaya Namah
 693. Om Mahaabheemaaya Namah
 694. Om Mahaagartaaya Namah
 695. Om Maheshvaasaaya Namah
 696. Om Mahodayaaya Namah
 697. Om Om Arjunaaya Namah
 698. Om Bhaasuraaya Namah
 699. Om Prakhyaaya Namah
 700. Om Vidoshaaya Namah
 701. Om Vishtarashravase Namah
 702. Om Sahasrapade Namah
 703. Om Sabhaagyaaya Namah
 704. Om Punyapaakaaya Namah
 705. Om Duravyayaaya Namah
 706. Om Krityaheenaaya Namah
 707. Om Mahaavaagmine Namah
 708. Om Mahaapaapavinigrahaaya Namah
 709. Om Tejopahaarine Namah
 710. Om Balavate Namah
 711. Om Sarvadaarividooshakaaya Namah
 712. Om Kavaye Namah
 713. Om Kanthagataye Namah
 714. Om Koshthaaya Namah
 715. Om Manimuktaajalaaplutaaya Namah
 716. Om Aprameyagataye Namah
 717. Om Om Krishnaaya Namah
 718. Om Hamsaaya Namah
 719. Om Shuchipriyaaya Namah
 720. Om Vijayine Namah
 721. Om Indraaya Namah
 722. Om Surendraaya Namah
 723. Om Vaagindraaya Namah
 724. Om Vaakpataye Namah
 725. Om Prabhave Namah
 726. Om Tirashcheenagataye Namah
 727. Om Shuklaaya Namah
 728. Om Saaragreevaaya Namah
 729. Om Dharaadharaaya Namah
 730. Om Prabhaataaya Namah
 731. Om Sarvatobhadraaya Namah
 732. Om Mahaajantave Namah
 733. Om Mahaushadhaye Namah
 734. Om Praaneshaaya Namah
 735. Om Vardhakaaya Namah
 736. Om Teevrapraveshaaya Namah
 737. Om Om Parvatopamaaya Namah
 738. Om Sudhaasiktaaya Namah
 739. Om Sadasyasthaaya Namah
 740. Om Raajaraaje Namah
 741. Om Dandakaantakaaya Namah
 742. Om Oordhvakeshaaya Namah
 743. Om Ajameedhaaya Namah
 744. Om Pippalaadaaya Namah
 745. Om Bahushravase Namah
 746. Om Gandharvaaya Namah
 747. Om Abhyuditaaya Namah
 748. Om Keshine Namah
 749. Om Veerapeshaaya Namah
 750. Om Vishaaradaaya Namah
 751. Om Hiranyavaasase Namah
 752. Om Stabdhaakshaaya Namah
 753. Om Brahmalaalitashaishavaaya Namah
 754. Om Padmagarbhaaya Namah
 755. Om Jambumaline Namah
 756. Om Sooryamandalamadhyagaaya Namah
 757. Om Om Chandramandalamadhyasthaaya Namah
 758. Om Karabhaaje Namah
 759. Om Agnisamshrayaaya Namah
 760. Om Ajeegartaaya Namah
 761. Om Shaakalaagrayaaya Namah
 762. Om Sandhaanaaya Namah
 763. Om Simhavikramaaya Namah
 764. Om Prabhaavaatmane Namah
 765. Om Jagatkaalaaya Namah
 766. Om Kaalakaalaaya Namah
 767. Om Brihadrathaaya Namah
 768. Om Saaraangaaya Namah
 769. Om Yatamaanyaaya Namah
 770. Om Satkritaye Namah
 771. Om Shuchimandalaaya Namah
 772. Om Kumaarajite Namah
 773. Om Vanechaarine Namah
 774. Om Saptakanyaamanoramaaya Namah
 775. Om Dhoomaketave Namah
 776. Om Mahaaketave Namah
 777. Om Om Pakshiketave Namah
 778. Om Prajaapataye Namah
 779. Om Oordhvaretase Namah
 780. Om Balopaayaaya Namah
 781. Om Bhootaavartaaya Namah
 782. Om Sajangamaaya Namah
 783. Om Ravaye Namah
 784. Om Vaayave Namah
 785. Om Vidhaatre Namah
 786. Om Siddhaantaaya Namah
 787. Om Nishchalaaya Namah
 788. Om Achalaaya Namah
 789. Om Aasthaanakrite Namah
 790. Om Ameyaatmane Namah
 791. Om Anukoolaaya Namah
 792. Om Bhuvodhikaaya Namah
 793. Om Hrasvaaya Namah
 794. Om Pitaamahaaya Namah
 795. Om Anarthaaya Namah
 796. Om Kaalaveeryaaya Namah
 797. Om Om Vrikodaraaya Namah
 798. Om Sahishnave Namah
 799. Om Sahadevaaya Namah
 800. Om Sarvajite Namah
 801. Om Shatrutaapanaaya Namah
 802. Om Paancharaatraparaaya Namah
 803. Om Hamsine Namah
 804. Om Panchabhootapravartakaaya Namah
 805. Om Bhoorishravase Namah
 806. Om Shikhandine Namah
 807. Om Suyajnyaaya Namah
 808. Om Satyaghoshanaaya Namah
 809. Om Pragaadhaaya Namah
 810. Om Pravanaaya Namah
 811. Om Haarine Namah
 812. Om Pramaanaaya Namah
 813. Om Pranavaaya Namah
 814. Om Nidhaye Namah
 815. Om Mahopanishado Namah
 816. Om Vaache Namah
 817. Om Vedaneedaaya Namah
 818. Om Om Kireetadhrite Namah
 819. Om Bhavarogabhishaje Namah
 820. Om Bhaavaaya Namah
 821. Om Bhaavasaadhyaaya Namah
 822. Om Bhavaatigaaya Namah
 823. Om Shaddharmavarjitaaya Namah
 824. Om Keshine Namah
 825. Om Kaaryavide Namah
 826. Om Karmagocharaaya Namah
 827. Om Yamavidhvamsanaaya Namah
 828. Om Paashine Namah
 829. Om Yamivarganishevitaaya Namah
 830. Om Matangaaya Namah
 831. Om Mechakaaya Namah
 832. Om Medhyaaya Namah
 833. Om Medhaavine Namah
 834. Om Sarvamelakaaya Namah
 835. Om Manojnyadrishtaye Namah
 836. Om Maaraarinigrahaaya Namah
 837. Om Kamalaakaraaya Namah
 838. Om Om Namadganeshaaya Namah
 839. Om Gopeedaaya Namah
 840. Om Santaanaaya Namah
 841. Om Santatipradaaya Namah
 842. Om Bahupradaaya Namah
 843. Om Balaadhyakshaaya Namah
 844. Om Bhinnamaryaadabhedanaaya Namah
 845. Om Anirmuktaaya Namah
 846. Om Chaarudeshnaaya Namah
 847. Om Satyaashaadhaaya Namah
 848. Om Suraadhipaaya Namah
 849. Om Aavedaneeyaaya Namah
 850. Om Avedyaaya Namah
 851. Om Taaranaaya Namah
 852. Om Tarunaaya Namah
 853. Om Arunaaya Namah
 854. Om Sarvalakshanalakshanyaaya Namah
 855. Om Sarvalokavilakshanaaya Namah
 856. Om Sarvaakshaaya Namah
 857. Om Sudhaadheeshaaya Namah
 858. Om Om Sharanyaaya Namah
 859. Om Shaantavigrahaaya Namah
 860. Om Rohineeshaaya Namah
 861. Om Varaahaaya Namah
 862. Om Vyaktaavyaktasvaroopadhrite Namah
 863. Om Svargadvaaraaya Namah
 864. Om Sukhadvaaraaya Namah
 865. Om Mokshadvaaraaya Namah
 866. Om Trivishtapaaya Namah
 867. Om Adviteeyaaya Namah
 868. Om Kevalaaya Namah
 869. Om Kaivalyapataye Namah
 870. Om Arhanaaya Namah
 871. Om Taalapakshaaya Namah
 872. Om Taalakaraaya Namah
 873. Om Yantirane Namah
 874. Om Tantravibhedanaaya Namah
 875. Om Shadrasaaya Namah
 876. Om Kusumaastraaya Namah
 877. Om Satyamoolaphalodayaaya Namah
 878. Om Om Kalaayai Namah
 879. Om Kaashthaayai Namah
 880. Om Muhoortaaya Namah
 881. Om Manibimbaaya Namah
 882. Om Jagaddhrinaye Namah
 883. Om Abhayaaya Namah
 884. Om Rudrageetaaya Namah
 885. Om Gunajite Namah
 886. Om Gunabhedanaaya Namah
 887. Om Gunabhedanaaya Namah
 888. Om Devaasuravinirmaatre Namah
 889. Om Devaasuraniyaamakaaya Namah
 890. Om Praarambhaaya Namah
 891. Om Viraamaaya Namah
 892. Om Saamraajyaadhipataye Namah
 893. Om Prabhave Namah
 894. Om Panditaaya Namah
 895. Om Gahanaarambhaaya Namah
 896. Om Jeevanaaya Namah
 897. Om Jeevanapradaaya Namah
 898. Om Raktadevaaya Namah
 899. Om Om Devamoolaaya Namah
 900. Om Vedamoolaaya Namah
 901. Om Manahpriyaaya Namah
 902. Om Virochanaaya Namah
 903. Om Sudhaajaataaya Namah
 904. Om Svargaadhyakshaaya Namah
 905. Om Mahaakapaye Namah
 906. Om Viraadroopaaya Namah
 907. Om Prajaaroopaaya Namah
 908. Om Sarvadevashikhaamanaye Namah
 909. Om Bhagavate Namah
 910. Om Sumukhaaya Namah
 911. Om Svargaaya Namah
 912. Om Manjukeshaaya Namah
 913. Om Sutundilaaya Namah
 914. Om Vanamaaline Namah
 915. Om Gandhamaaline Namah
 916. Om Muktaamaaline Namah
 917. Om Achalopamaaya Namah
 918. Om Muktaaya Namah
 919. Om Om Asripyaaya Namah
 920. Om Suhride Namah
 921. Om Bhraatre Namah
 922. Om Pitre Namah
 923. Om Maatre Namah
 924. Om Paraayai Gatyai Namah
 925. Om Sattvadhvanaye Namah
 926. Om Sadaabandhave Namah
 927. Om Brahmarudraadhidaivataaya Namah
 928. Om Samaatmane Namah
 929. Om Sarvadaaya Namah
 930. Om Saankhyaaya Namah
 931. Om Sanmaargadhyeyasatpadaaya Namah
 932. Om Sasankalpaaya Namah
 933. Om Vikalpaaya Namah
 934. Om Kartre Namah
 935. Om Svaadine Namah
 936. Om Tapodhanaaya Namah
 937. Om Virajase Namah
 938. Om Virajaanaathaaya Namah
 939. Om Om Svachchhashringaaya Namah
 940. Om Durishtaghne Namah
 941. Om Ghonaaya Namah
 942. Om Bandhave Namah
 943. Om Mahaacheshtaaya Namah
 944. Om Puraanaaya Namah
 945. Om Pushkarekshanaaya Namah
 946. Om Ahaye Budhnyaaya Namah
 947. Om Munaye Namah
 948. Om Vishnave Namah
 949. Om Dharmayoopaaya Namah
 950. Om Tamoharaaya Namah
 951. Om Agraahyaaya Namah
 952. Om Shaashvataaya Namah
 953. Om Krishnaaya Namah
 954. Om Pravaraaya Namah
 955. Om Pakshivaahanaaya Namah
 956. Om Kapilaaya Namah
 957. Om Khapathisthaaya Namah
 958. Om Pradyumnaaya Namah
 959. Om Om Amitabhojanaaya Namah
 960. Om Sankarshanaaya Namah
 961. Om Mahaavaayave Namah
 962. Om Trikaalajnyaaya Namah
 963. Om Trivikramaaya Namah
 964. Om Poornaprajnyaaya Namah
 965. Om Sudhiye Namah
 966. Om Hrishtaaya Namah
 967. Om Prabuddhaaya Namah
 968. Om Shamanaaya Namah
 969. Om Sadase Namah
 970. Om Brahmaandakotinirmaatre Namah
 971. Om Maadhavaaya Namah
 972. Om Madhusoodanaaya Namah
 973. Om Shashvadekaprakaaraaya Namah
 974. Om Kotibrahmaandanaayakaaya Namah
 975. Om Shashvadbhaktaparaadheenaaya Namah
 976. Om Shashvadaanandadaayakaaya Namah
 977. Om Sadaanandaaya Namah
 978. Om Sadaabhaasaaya Namah
 979. Om Om Sadaa Sarvaphalapradaaya Namah
 980. Om Ritumate Namah
 981. Om Rituparnaaya Namah
 982. Om Vishvanetre Namah
 983. Om Vibhoottamaaya Namah
 984. Om Rukmaangadapriyaaya Namah
 985. Om Avyangaaya Namah
 986. Om Mahaalingaaya Namah
 987. Om Mahaakapaye Namah
 988. Om Samsthaanasthaanadaaya Namah
 989. Om Srashtre Namah
 990. Om Jaahnaveevaahadhrishe Namah
 991. Om Prabhave Namah
 992. Om Maandukeshtapradaatre Namah
 993. Om Mahaadhanvantaraye Namah
 994. Om Kshitaye Namah
 995. Om Sabhaapataye Namah
 996. Om Siddhamoolaaya Namah
 997. Om Charakaadaye Namah
 998. Om Mahaapathaaya Namah
 999. Om Om Aasannamrityuhantre Namah
 1000. Om Vishvaasyaaya Namah
 1001. Om Praananaayakaaya Namah
 1002. Om Budhaaya Namah
 1003. Om Budhejyaaya Namah
 1004. Om Dharmejyaaya Namah
 1005. Om Vaikunthapataye Namah
 1006. Om Ishtadaaya Namah
 1007. Om Vishvamangalakaantaarakrita Leelaavihaaraaya Namah
 1008. Om Vishvamangaladottungakarunaapaangaaya Namah

|| Iti Shree Varaaha Sahasranaamaavalih Sampoornam ||