Sri Lalitha Devi Sahasranamavali

field_imag_alt

Sri Lalitha Devi Sahasranamavali

 1. Om Aim Hreem Shreem Shreemaatre Namah
 2. Om Shreemahaaraajnyai Namah
 3. Om Shreematsimhaasaneshvaryai Namah
 4. Om Chidagnikundasambhootaayai Namah
 5. Om Devakaaryasamudyataayai Namah
 6. Om Udyadbhaanusahasraabhaayai Namah
 7. Om Chaturbaahusamanvitaayai Namah
 8. Om Raagasvaroopapaashaadhyaayai Namah
 9. Om Krodhaakaaraankushojjvalaayai Namah
 10. Om Manoroopekshukodandaayai Namah 10
 11. Om Panchatanmaatrasaayakaayai Namah
 12. Om Nijaarunaprabhaapooramajjad Brahmaandamandalaayai Namah
 13. Om Champakaashokapunnaagasaugandhikalasatkachaayai Namah
 14. Om Kuruvindamanishreneekanatkoteeramanditaayai Namah
 15. Om Ashtameechandravibhraajadalikasthalashobhitaayai Namah
 16. Om Mukhachandrakalankaabhamriganaabhivisheshakaayai Namah
 17. Om Vadanasmaramaangalyagrihatoranachillikaayai Namah
 18. Om Vaktralakshmeepareevaahachalanmeenaabhalochanaayai Namah
 19. Om Navachampakapushpaabhanaasaadandaviraajitaayai Namah
 20. Om Taaraakaantitiraskaarinaasaabharanabhaasuraayai Namah 20
 21. Om Kadambamanjareeklriptakarnapooramanoharaayai Namah
 22. Om Taatankayugaleebhootatapanodupamandalaayai Namah
 23. Om Padmaraagashilaadarshaparibhaavikapolabhuve Namah
 24. Om Navavidrumabimbashreenyakkaariradanachchhadaayai Namah
 25. Om Shuddhavidyaankuraakaaradvijapanktidvayojjvalaayai Namah
 26. Om Karpooraveetikaamodasamaakarshi Digantaraayai Namah
 27. Om Nijasallaapamaadhurya Vinirbhatsitakachchhapyai Namah
 28. Om Mandasmitaprabhaapooramajjatkaameshamaanasaayai Namah
 29. Om Anaakalitasaadrishyachibukashreeviraajitaayai Namah
 30. Om Kaameshabaddhamaangalyasootrashobhitakandharaayai Namah 30
 31. Om Kanakaangadakeyoorakamaneeyamujaanvitaayai Namah
 32. Om Ratnagraiveya Chintaakalolamuktaaphalaanvitaayai Namah
 33. Om Kaameshvarapremaratnamanipratipanastanyai Namah
 34. Om Naabhyaalavaalaromaalilataaphalakuchadvayyai Namah
 35. Om Lakshyaromalataadhaarataasamunneyamadhyamaayai Namah
 36. Om Stanabhaaradalanmadhyapattabandhavalitrayaayai Namah
 37. Om Arunaarunakausumbhavastrabhaasvatkateetatyai Namah
 38. Om Ratnakinkinikaaramyarashanaadaamabhooshitaayai Namah
 39. Om Kaameshajnyaatasaubhaagyamaardavorudvayaanvitaayai Namah
 40. Om Maanikyamukutaakaarajaanudvayaviraajitaayai Namah 40
 41. Om Indragopaparikshiptasmaratoonaabhajanghikaayai Namah
 42. Om Goodhagulphaayai Namah
 43. Om Koorma Prishthajayishnuprapadaanvitaayai Namah
 44. Om Nakhadeedhitisanchhannanamajjanatamogunaayai Namah
 45. Om Padadvayaprabhaajaalaparaakritasaroruhaayai Namah
 46. Om Shinjaanamanimanjeeramanditashreepadaambujaayai Namah
 47. Om Maraaleemandagamanaayai Namah
 48. Om Mahaalaavanyashevadhaye Namah
 49. Om Sarvaarunaayai Namah
 50. Om Anavadyaangyai Namah 50
 51. Om Sarvaabharanabhooshitaayai Namah
 52. Om Shivakaameshvaraankasthaayai Namah
 53. Om Shivaayai Namah
 54. Om Svaadheenavallabhaayai Namah
 55. Om Sumerumadhyashringasthaayai Namah
 56. Om Shreemannagaranaayikaayai Namah
 57. Om Chintaamanigrihaantasthaayai Namah
 58. Om Panchabrahmaasanasthitaayai Namah
 59. Om Mahaapadmaataveesamsthaayai Namah
 60. Om Kadambavanavaasinyai Namah 60
 61. Om Sudhaasaagaramadhyasthaayai Namah
 62. Om Kaamaakshyai Namah
 63. Om Kaamadaayinyai Namah
 64. Om Devarshiganasanghaatastooyamaanaatmavaibhaayai Namah
 65. Om Bhandaasuravadhodyuktashaktisenaasamanvitaayai Namah
 66. Om Sampatkareesamaaroodhasinduravrajasevitaayai Namah
 67. Om Ashvaaroodhaadhishthitaashvakotikotibhiraavritaayai Namah
 68. Om Chakraraajarathaaroodhasarvaayudhaparishkritaayai Namah
 69. Om Geyachakrarathaaroodhamantrineeparisevitaayai Namah
 70. Om Kirichakrarathaaroodhadandanaathaapuraskritaayai Namah 70
 71. Om Jvaalaamaalinikaakshiptavahnipraakaaramadhyagaayai Namah
 72. Om Bhandasainyavadhodyuktashaktivikramaharshitaayai Namah
 73. Om Nityaaparaakramaatopanireekshanasamutsukaayai Namah
 74. Om Bhandaputravadhodyuktabaalaavikramananditaayai Namah
 75. Om Mantrinyambaavirachitavishangavadhatoshitaayai Namah
 76. Om Vishukrapraanaharanavaaraaheeveeryananditaayai Namah
 77. Om Kaameshvaramukhaalokakalpitashreeganeshvaraayai Namah
 78. Om Mahaaganeshanirbhinnavighnayantrapraharshitaayai Namah
 79. Om Bhandaasurendranirmuktashastrapratyastravarshinyai Namah
 80. Om Karaangulinakhotpannanaaraayanadashaakrityai Namah 80
 81. Om Mahaapaashupataastraagninirdagdhaasurasainikaayai Namah
 82. Om Kaameshvaraastranirdagdhasabhaandaasurashoonyakaayai Namah
 83. Om Brahmopendramahendraadidevasamstutavaibhavaayai Namah
 84. Om Haranetraagnisandagdhakaamasanjeevanaushadhyai Namah
 85. Om Shreemadvaagbhavakootaikasvaroopamukhapankajaayai Namah
 86. Om Kanthaadhah Katiparyantamadhyakootasvaroopinyai Namah
 87. Om Shaktikootaikataapannakatyadhobhaagadhaarinyai Namah
 88. Om Moolamantraatmikaayai Namah
 89. Om Moolakootatrayakalebaraayai Namah
 90. Om Kulaamritaikarasikaayai Namah 90
 91. Om Kulasanketapaalinyai Namah
 92. Om Kulaanganaayai Namah
 93. Om Kulaantasthaayai Namah
 94. Om Kaulinyai Namah
 95. Om Kulayoginyai Namah
 96. Om Akulaayai Namah
 97. Om Samayaantasthaayai Namah
 98. Om Samayaachaaratatparaayai Namah
 99. Om Moolaadhaaraikanilayaayai Namah
 100. Om Brahmagranthivibhedinyai Namah 100
 101. Om Manipooraantaruditaayai Namah
 102. Om Vishnugranthivibhedinyai Namah
 103. Om Aajnyaachakraantaraalasthaayai Namah
 104. Om Rudragranthivibhedinyai Namah
 105. Om Sahasraaraambujaaroodhaayai Namah
 106. Om Sudhaasaaraabhivarshinyai Namah
 107. Om Tatillataasamaruchyai Namah
 108. Om Shatchakroparisamsthitaayai Namah
 109. Om Mahaasaktyai Namah
 110. Om Kundalinyai Namah 110
 111. Om Bisatantutaneeyasyai Namah
 112. Om Bhavaanyai Namah
 113. Om Bhaavanaagamyaayai Namah
 114. Om Bhavaaranyakuthaarikaayai Namah
 115. Om Bhadrapriyaayai Namah
 116. Om Bhadramoortyai Namah
 117. Om Bhaktasaubhaagyadaayinyai Namah
 118. Om Bhaktipriyaayai Namah
 119. Om Bhaktigamyaayai Namah
 120. Om Bhaktivashyaayai Namah 120
 121. Om Bhayaapahaayai Namah
 122. Om Shaambhavyai Namah
 123. Om Shaaradaaraadhyaayai Namah
 124. Om Sharvaanyai Namah
 125. Om Sharmadaayinyai Namah
 126. Om Shaankaryai Namah
 127. Om Shreekaryai Namah
 128. Om Saadhvyai Namah
 129. Om Sharachchandranibhaananaayai Namah
 130. Om Shaatodaryai Namah 130
 131. Om Shaantimatyai Namah
 132. Om Niraadhaaraayai Namah
 133. Om Niranjanaayai Namah
 134. Om Nirlepaayai Namah
 135. Om Nirmalaayai Namah
 136. Om Nityaayai Namah
 137. Om Niraakaaraayai Namah
 138. Om Niraakulaayai Namah
 139. Om Nirgunaayai Namah
 140. Om Nishkalaayai Namah 140
 141. Om Shaantaayai Namah
 142. Om Nishkaamaayai Namah
 143. Om Nirupaplavaayai Namah
 144. Om Nityamuktaayai Namah
 145. Om Nirvikaaraayai Namah
 146. Om Nishprapanchaayai Namah
 147. Om Niraashrayaayai Namah
 148. Om Nityashuddhaayai Namah
 149. Om Nityabuddhaayai Namah
 150. Om Niravadyaayai Namah 150
 151. Om Nirantaraayai Namah
 152. Om Nishkaaranaayai Namah
 153. Om Nishkalankaayai Namah
 154. Om Nirupaadhaye Namah
 155. Om Nireeshvaraayai Namah
 156. Om Neeraagaayai Namah
 157. Om Raagamathanyai Namah
 158. Om Nirmadaayai Namah
 159. Om Madanaashinyai Namah
 160. Om Nishchintaayai Namah 160
 161. Om Nirahankaaraayai Namah
 162. Om Nirmohaayai Namah
 163. Om Mohanaashinyai Namah
 164. Om Nirmamaayai Namah
 165. Om Mamataahantryai Namah
 166. Om Nishpaapaayai Namah
 167. Om Paapanaashinyai Namah
 168. Om Nishkrodhaayai Namah
 169. Om Krodhashamanyai Namah
 170. Om Nirlobhaayai Namah 170
 171. Om Lobhanaashinyai Namah
 172. Om Nihsamshayaayai Namah
 173. Om Samshayaghnyai Namah
 174. Om Nirbhavaayai Namah
 175. Om Bhavanaashinyai Namah
 176. Om Nirvikalpaayai Namah
 177. Om Niraabaadhaayai Namah
 178. Om Nirbhedaayai Namah
 179. Om Bhedanaashinyai Namah
 180. Om Nirnaashaayai Namah 180
 181. Om Mrityumathanyai Namah
 182. Om Nishkriyaayai Namah
 183. Om Nishparigrahaayai Namah
 184. Om Nistulaayai Namah
 185. Om Neelachikuraayai Namah
 186. Om Nirapaayaayai Namah
 187. Om Niratyayaayai Namah
 188. Om Durlabhaayai Namah
 189. Om Durgamaayai Namah
 190. Om Durgaayai Namah 190
 191. Om Duhkhahantryai Namah
 192. Om Sukhapradaayai Namah
 193. Om Dushtadooraayai Namah
 194. Om Duraachaarashamanyai Namah
 195. Om Doshavarjitaayai Namah
 196. Om Sarvajnyaayai Namah
 197. Om Saandrakarunaayai Namah
 198. Om Samaanaadhikavarjitaayai Namah
 199. Om Sarvashaktimayyai Namah
 200. Om Sarvamangalaayai Namah 200
 201. Om Sadgatipradaayai Namah
 202. Om Sarveshvaryai Namah
 203. Om Sarvamayyai Namah
 204. Om Sarvamantrasvaroopinyai Namah
 205. Om Sarvayantraatmikaayai Namah
 206. Om Sarvatantraroopaayai Namah
 207. Om Manonmanyai Namah
 208. Om Maaheshvaryai Namah
 209. Om Mahaadevyai Namah
 210. Om Mahaalakshmyai Namah 210
 211. Om Mridapriyaayai Namah
 212. Om Mahaaroopaayai Namah
 213. Om Mahaapoojyaayai Namah
 214. Om Mahaapaatakanaashinyai Namah
 215. Om Mahaamaayaayai Namah
 216. Om Mahaasatvaayai Namah
 217. Om Mahaashaktyai Namah
 218. Om Mahaaratyai Namah
 219. Om Mahaabhogaayai Namah
 220. Om Mahaishvaryaayai Namah 220
 221. Om Mahaaveeryaayai Namah
 222. Om Mahaabalaayai Namah
 223. Om Mahaabuddhyai Namah
 224. Om Mahaasiddhyai Namah
 225. Om Mahaayogeshvareshvaryai Namah
 226. Om Mahaatantraayai Namah
 227. Om Mahaamantraayai Namah
 228. Om Mahaayantraayai Namah
 229. Om Mahaasanaayai Namah
 230. Om Mahaayaagakramaaraadhyaayai Namah 230
 231. Om Mahaabhairavapoojitaayai Namah
 232. Om Maheshvaramahaakalpamahaa Taandavasaakshinyai Namah
 233. Om Mahaakaameshamahishyai Namah
 234. Om Mahaatripurasundaryai Namah
 235. Om Chatuhshashtyupachaaraadhyaayai Namah
 236. Om Chatuhshashtikalaamayyai Namah
 237. Om Mahaachatuhshashtikoti Yogineeganasevitaayai Namah
 238. Om Manuvidyaayai Namah
 239. Om Chandravidyaayai Namah
 240. Om Chandramandalamadhyagaayai Namah 240
 241. Om Chaaruroopaayai Namah
 242. Om Chaaruhaasaayai Namah
 243. Om Chaaruchandrakalaadharaayai Namah
 244. Om Charaacharajagannaathaayai Namah
 245. Om Chakraraajaniketanaayai Namah
 246. Om Paarvatyai Namah
 247. Om Padmanayanaayai Namah
 248. Om Padmaraagasamaprabhaayai Namah
 249. Om Panchapretaasanaaseenaayai Namah
 250. Om Panchabrahmasvaroopinyai Namah 250
 251. Om Chinmayyai Namah
 252. Om Paramaanandaayai Namah
 253. Om Vijnyaanaghanaroopinyai Namah
 254. Om Dhyaanadhyaatridhyeyaroopaayai Namah
 255. Om Dharmaadharmavivarjitaayai Namah
 256. Om Vishvaroopaayai Namah
 257. Om Jaagarinyai Namah
 258. Om Svapatnyai Namah
 259. Om Taijasaatmikaayai Namah
 260. Om Suptaayai Namah 260
 261. Om Praajnyaatmikaayai Namah
 262. Om Turyaayai Namah
 263. Om Sarvaavasthaavivarjitaayai Namah
 264. Om Srishtikartryai Namah
 265. Om Brahmaroopaayai Namah
 266. Om Goptryai Namah
 267. Om Govindaroopinyai Namah
 268. Om Samhaarinyai Namah
 269. Om Rudraroopaayai Namah
 270. Om Tirodhaanakaryai Namah 270
 271. Om Eeshvaryai Namah
 272. Om Sadaashivaayai Namah
 273. Om Anugrahadaayai Namah
 274. Om Panchakrityaparaayanaayai Namah
 275. Om Bhaanumandalamadhyasthaayai Namah
 276. Om Bhairavyai Namah
 277. Om Bhagamaalinyai Namah
 278. Om Padmaasanaayai Namah
 279. Om Bhagavatyai Namah
 280. Om Padmanaabhasahodaryai Namah 280
 281. Om Unmeshanimishotpannavipannabhuvanaavalyai Namah
 282. Om Sahasrasheershavadanaayai Namah
 283. Om Sahasraakshyai Namah
 284. Om Sahasrapade Namah
 285. Om Aabrahmakeetajananyai Namah
 286. Om Varnaashramavidhaayinyai Namah
 287. Om Nijaajnyaaroopanigamaayai Namah
 288. Om Punyaapunyaphalapradaayai Namah
 289. Om Shrutiseemantasindooreekrita Paadaabjadhoolikaayai Namah
 290. Om Sakalaagamasandohashuktisamputamauktikaayai Namah 290
 291. Om Purushaarthapradaayai Namah
 292. Om Poornaayai Namah
 293. Om Bhoginyai Namah
 294. Om Bhuvaneshvaryai Namah
 295. Om Ambikaayai Namah
 296. Om Anaadinidhanaayai Namah
 297. Om Haribrahmendrasevitaayai Namah
 298. Om Naaraayanyai Namah
 299. Om Naadaroopaayai Namah
 300. Om Naamaroopavivarjitaayai Namah 300
 301. Om Hreenkaaryai Namah
 302. Om Hreematyai Namah
 303. Om Hridyaayai Namah
 304. Om Heyopaadeyavarjitaayai Namah
 305. Om Raajaraajaarchitaayai Namah
 306. Om Raajnyai Namah
 307. Om Ramyaayai Namah
 308. Om Raajeevalochanaayai Namah
 309. Om Ranjanyai Namah
 310. Om Ramanyai Namah 310
 311. Om Rasyaayai Namah
 312. Om Ranatkinkinimekhalaayai Namah
 313. Om Ramaayai Namah
 314. Om Raakenduvadanaayai Namah
 315. Om Ratiroopaayai Namah
 316. Om Ratipriyaayai Namah
 317. Om Rakshaakaryai Namah
 318. Om Raakshasaghnyai Namah
 319. Om Raamaayai Namah
 320. Om Ramanalampataayai Namah 320
 321. Om Kaamyaayai Namah
 322. Om Kaamakalaaroopaayai Namah
 323. Om Kadambakusumapriyaayai Namah
 324. Om Kalyaanyai Namah
 325. Om Jagateekandaayai Namah
 326. Om Karunaarasasaagaraayai Namah
 327. Om Kalaavatyai Namah
 328. Om Kalaalaapaayai Namah
 329. Om Kaantaayai Namah
 330. Om Kaadambareepriyaayai Namah 330
 331. Om Varadaayai Namah
 332. Om Vaamanayanaayai Namah
 333. Om Vaaruneemadavihvalaayai Namah
 334. Om Vishvaadhikaayai Namah
 335. Om Vedavedyaayai Namah
 336. Om Vindhyaachalanivaasinyai Namah
 337. Om Vidhaatryai Namah
 338. Om Vedajananyai Namah
 339. Om Vishnumaayaayai Namah
 340. Om Vilaasinyai Namah 340
 341. Om Kshetrasvaroopaayai Namah
 342. Om Kshetreshyai Namah
 343. Om Kshetrakshetrajnyapaalinyai Namah
 344. Om Kshayavriddhivinirmuktaayai Namah
 345. Om Kshetrapaalasamarchitaayai Namah
 346. Om Vijayaayai Namah
 347. Om Vimalaayai Namah
 348. Om Vandyaayai Namah
 349. Om Vandaarujanavatsalaayai Namah
 350. Om Vaagvaadinyai Namah 350
 351. Om Vaamakeshyai Namah
 352. Om Vahnimandalavaasinyai Namah
 353. Om Bhaktimatkalpalatikaayai Namah
 354. Om Pashupaashavimochinyai Namah
 355. Om Samhritaasheshapaashandaayai Namah
 356. Om Sadaachaarapravartikaayai Namah
 357. Om Taapatrayaagnisantaptasamaahlaadanachandrikaayai Namah
 358. Om Tarunyai Namah
 359. Om Taapasaaraadhyaayai Namah
 360. Om Tanumadhyaayai Namah 360
 361. Om Tamopahaayai Namah
 362. Om Chityai Namah
 363. Om Tatpadalakshyaarthaayai Namah
 364. Om Chidekarasaroopinyai Namah
 365. Om Svaatmaanandalaveebhootabrahmaadyaanandasantatyai Namah
 366. Om Paraayai Namah
 367. Om Pratyak Chiteeroopaayai Namah
 368. Om Pashyantyai Namah
 369. Om Paradevataayai Namah
 370. Om Madhyamaayai Namah 370
 371. Om Vaikhareeroopaayai Namah
 372. Om Bhaktamaanasahamsikaayai Namah
 373. Om Kaameshvarapraananaadyai Namah
 374. Om Kritajnyaayai Namah
 375. Om Kaamapoojitaayai Namah
 376. Om Shringaararasasampoornaayai Namah
 377. Om Jayaayai Namah
 378. Om Jaalandharasthitaayai Namah
 379. Om Odyaanapeethanilayaayai Namah
 380. Om Bindumandalavaasinyai Namah 380
 381. Om Rahoyaagakramaaraadhyaayai Namah
 382. Om Rahastarpanatarpitaayai Namah
 383. Om Sadyah Prasaadinyai Namah
 384. Om Vishvasaakshinyai Namah
 385. Om Saakshivarjitaayai Namah
 386. Om Shadangadevataayuktaayai Namah
 387. Om Shaadgunyaparipooritaayai Namah
 388. Om Nityaklinnaayai Namah
 389. Om Nirupamaayai Namah
 390. Om Nirvaanasukhadaayinyai Namah 390
 391. Om Nityaashodashikaaroopaayai Namah
 392. Om Shreekanthaardhashareerinyai Namah
 393. Om Prabhaavatyai Namah
 394. Om Prabhaaroopaayai Namah
 395. Om Prasiddhaayai Namah
 396. Om Parameshvaryai Namah
 397. Om Moolaprakrityai Namah
 398. Om Avyaktaayai Namah
 399. Om Vyaktaavyaktasvaroopinyai Namah
 400. Om Vyaapinyai Namah 400
 401. Om Vividhaakaaraayai Namah
 402. Om Vidyaavidyaasvaroopinyai Namah
 403. Om Mahaakaameshanayanakumudaahlaadakaumudyai Namah
 404. Om Bhaktaahaardatamobhedabhaanumadbhaanusantatyai Namah
 405. Om Shivadootyai Namah
 406. Om Shivaaraadhyaayai Namah
 407. Om Shivamoortyai Namah
 408. Om Shivankaryai Namah
 409. Om Shivapriyaayai Namah
 410. Om Shivaparaayai Namah 410
 411. Om Shishteshtaayai Namah
 412. Om Shishtapoojitaayai Namah
 413. Om Aprameyaayai Namah
 414. Om Svaprakaashaayai Namah
 415. Om Manovaachaamagocharaayai Namah
 416. Om Chichchhaktyai Namah
 417. Om Chetanaaroopaayai Namah
 418. Om Jadashaktyai Namah
 419. Om Jadaatmikaayai Namah
 420. Om Gaayatryai Namah 420
 421. Om Vyaahrityai Namah
 422. Om Sandhyaayai Namah
 423. Om Dvijavrindanishevitaayai Namah
 424. Om Tattvaasanaayai Namah
 425. Om Tasmai Namah
 426. Om Tubhyam Namah
 427. Om Ayyai Namah
 428. Om Panchakoshaantarasthitaayai Namah
 429. Om Nihseemamahimne Namah
 430. Om Nityayauvanaayai Namah 430
 431. Om Madashaalinyai Namah
 432. Om Madaghoornitaraktaakshyai Namah
 433. Om Madapaatalagandabhuve Namah
 434. Om Chandanadravadigdhaangyai Namah
 435. Om Chaampeyakusumapriyaayai Namah
 436. Om Kushalaayai Namah
 437. Om Komalaakaaraayai Namah
 438. Om Kurukullaayai Namah
 439. Om Kuleshvaryai Namah
 440. Om Kulakundaalayaayai Namah 440
 441. Om Kaulamaargatatparasevitaayai Namah
 442. Om Kumaaragananaathaambaayai Namah
 443. Om Tushtyai Namah
 444. Om Pushtyai Namah
 445. Om Matyai Namah
 446. Om Dhrityai Namah
 447. Om Shaantyai Namah
 448. Om Svastimatyai Namah
 449. Om Kaantyai Namah
 450. Om Nandinyai Namah 450
 451. Om Vighnanaashinyai Namah
 452. Om Tejovatyai Namah
 453. Om Trinayanaayai Namah
 454. Om Lolaaksheekaamaroopinyai Namah
 455. Om Maalinyai Namah
 456. Om Hamsinyai Namah
 457. Om Maatre Namah
 458. Om Malayaachalavaasinyai Namah
 459. Om Sumukhyai Namah
 460. Om Nalinyai Namah 460
 461. Om Subhruve Namah
 462. Om Shobhanaayai Namah
 463. Om Suranaayikaayai Namah
 464. Om Kaalakanthyai Namah
 465. Om Kaantimatyai Namah
 466. Om Kshobhinyai Namah
 467. Om Sookshmaroopinyai Namah
 468. Om Vajreshvaryai Namah
 469. Om Vaamadevyai Namah
 470. Om Vayovasthaavivarjitaayai Namah 470
 471. Om Siddheshvaryai Namah
 472. Om Siddhavidyaayai Namah
 473. Om Siddhamaatre Namah
 474. Om Yashasvinyai Namah
 475. Om Vishuddhichakranilayaayai Namah
 476. Om Aaraktavarnaayai Namah
 477. Om Trilochanaayai Namah
 478. Om Khatvaangaadipraharanaayai Namah
 479. Om Vadanaikasamanvitaayai Namah
 480. Om Paayasaannapriyaayai Namah 480
 481. Om Tvaksthaayai Namah
 482. Om Pashulokabhayankaryai Namah
 483. Om Amritaadimahaashaktisamvritaayai Namah
 484. Om Daakineeshvaryai Namah
 485. Om Anaahataabjanilayaayai Namah
 486. Om Shyaamaabhaayai Namah
 487. Om Vadanadvayaayai Namah
 488. Om Damshtrojvalaayai Namah
 489. Om Akshamaalaadidharaayai Namah
 490. Om Rudhirasamsthitaayai Namah 490
 491. Om Kaalaraatryaadishaktyaughavritaayai Namah
 492. Om Snigdhaudanapriyaayai Namah
 493. Om Mahaaveerendravaradaayai Namah
 494. Om Raakinyambaasvaroopinyai Namah
 495. Om Manipooraabjanilayaayai Namah
 496. Om Vadanatrayasamyutaayai Namah
 497. Om Vajraadhikaayudhopetaayai Namah
 498. Om Daamaryaadibhiraavritaayai Namah
 499. Om Raktavarnaayai Namah
 500. Om Maamsanishthaayai Namah 500
 501. Om Gudaannapreetamaanasaayai Namah
 502. Om Samastabhaktasukhadaayai Namah
 503. Om Laakinyambaasvaroopinyai Namah
 504. Om Svaadhishthaanaambujagataayai Namah
 505. Om Chaturvaktramanoharaayai Namah
 506. Om Shoolaadyaayudhasampannaayai Namah
 507. Om Peetavarnaayai Namah
 508. Om Atigarvitaayai Namah
 509. Om Medonishthaayai Namah
 510. Om Madhupreetaayai Namah 510
 511. Om Bandinyaadisamanvitaayai Namah
 512. Om Dadhyannaasaktahridayaayai Namah
 513. Om Kaakineeroopadhaarinyai Namah
 514. Om Moolaadhaaraambujaaroodhaayai Namah
 515. Om Panchavaktraayai Namah
 516. Om Asthisamsthitaayai Namah
 517. Om Ankushaadipraharanaayai Namah
 518. Om Varadaadi Nishevitaayai Namah
 519. Om Mudgaudanaasaktachittaayai Namah
 520. Om Saakinyambaasvaroopinyai Namah 520
 521. Om Aajnyaachakraabjanilaayai Namah
 522. Om Shuklavarnaayai Namah
 523. Om Shadaananaayai Namah
 524. Om Majjaasamsthaayai Namah
 525. Om Hamsavateemukhyashaktisamanvitaayai Namah
 526. Om Haridraannaikarasikaayai Namah
 527. Om Haakineeroopadhaarinyai Namah
 528. Om Sahasradalapadmasthaayai Namah
 529. Om Sarvavarnopashobhitaayai Namah
 530. Om Sarvaayudhadharaayai Namah 530
 531. Om Shuklasamsthitaayai Namah
 532. Om Sarvatomukhyai Namah
 533. Om Sarvaudanapreetachittaayai Namah
 534. Om Yaakinyambaasvaroopinyai Namah
 535. Om Svaahaayai Namah
 536. Om Svadhaayai Namah
 537. Om Amatyai Namah
 538. Om Medhaayai Namah
 539. Om Shrutyai Namah
 540. Om Smrityai Namah 540
 541. Om Anuttamaayai Namah
 542. Om Punyakeertyai Namah
 543. Om Punyalabhyaayai Namah
 544. Om Punyashravanakeertanaayai Namah
 545. Om Pulomajaarchitaayai Namah
 546. Om Bandhamochanyai Namah
 547. Om Barbaraalakaayai Namah
 548. Om Vimarsharoopinyai Namah
 549. Om Vidyaayai Namah
 550. Om Viyadaadijagatprasuve Namah 550
 551. Om Sarva Vyaadhiprashamanyai Namah
 552. Om Sarva Mrityunivaarinyai Namah
 553. Om Agraganyaayai Namah
 554. Om Achintyaroopaayai Namah
 555. Om Kalikalmashanaashinyai Namah
 556. Om Kaatyaayanyai Namah
 557. Om Kaalahantryai Namah
 558. Om Kamalaakshanishevitaayai Namah
 559. Om Taamboolapooritamukhyai Namah
 560. Om Daadimeekusumaprabhaayai Namah 560
 561. Om Mrigaakshyai Namah
 562. Om Mohinyai Namah
 563. Om Mukhyaayai Namah
 564. Om Mridaanyai Namah
 565. Om Mitraroopinyai Namah
 566. Om Nityatriptaayai Namah
 567. Om Bhaktanidhaye Namah
 568. Om Niyantryai Namah
 569. Om Nikhileshvaryai Namah
 570. Om Maitryaadivaasanaalabhyaayai Namah 570
 571. Om Mahaapralayasaakshinyai Namah
 572. Om Paraashaktyai Namah
 573. Om Paraanishthaayai Namah
 574. Om Prajnyaanaghanaroopinyai Namah
 575. Om Maadhveepaanaalasaayai Namah
 576. Om Mattaayai Namah
 577. Om Maatrikaavarna Roopinyai Namah
 578. Om Mahaakailaasanilayaayai Namah
 579. Om Mrinaalamridudorlataayai Namah
 580. Om Mahaneeyaayai Namah 580
 581. Om Dayaamoortyai Namah
 582. Om Mahaasaamraajyashaalinyai Namah
 583. Om Aatmavidyaayai Namah
 584. Om Mahaavidyaayai Namah
 585. Om Shreevidyaayai Namah
 586. Om Kaamasevitaayai Namah
 587. Om Shreeshodashaakshareevidyaayai Namah
 588. Om Trikootaayai Namah
 589. Om Kaamakotikaayai Namah
 590. Om Kataakshakinkareebhootakamalaakotisevitaayai Namah 590
 591. Om Shirahsthitaayai Namah
 592. Om Chandranibhaayai Namah
 593. Om Bhaalasthaayai Namah
 594. Om Indradhanuhprabhaayai Namah
 595. Om Hridayasthaayai Namah
 596. Om Raviprakhyaayai Namah
 597. Om Trikonaantaradeepikaayai Namah
 598. Om Daakshaayanyai Namah
 599. Om Daityahantryai Namah
 600. Om Dakshayajnyavinaashinyai Namah 600
 601. Om Daraandolitadeerghaakshyai Namah
 602. Om Darahaasojjvalanmukhyai Namah
 603. Om Gurumoortaye Namah
 604. Om Gunanidhaye Namah
 605. Om Gomaatre Namah
 606. Om Guhajanmabhuve Namah
 607. Om Deveshyai Namah
 608. Om Dandaneetisthaayai Namah
 609. Om Daharaakaasharoopinyai Namah
 610. Om Pratipanmukhyaraakaantatithimandalapoojitaayai Namah 610
 611. Om Kalaatmikaayai Namah
 612. Om Kalaanaathaayai Namah
 613. Om Kaavyaalaapavinodinyai Namah
 614. Om Sachaamararamaavaaneesavyadakshinasevitaayai Namah
 615. Om Aadishaktayai Namah
 616. Om Ameyaayai Namah
 617. Om Aatmane Namah
 618. Om Paramaayai Namah
 619. Om Paavanaakritaye Namah
 620. Om Anekakotibrahmaandajananyai Namah 620
 621. Om Divyavigrahaayai Namah
 622. Om Kleenkaaryai Namah
 623. Om Kevalaayai Namah
 624. Om Guhyaayai Namah
 625. Om Kaivalyapadadaayinyai Namah
 626. Om Tripuraayai Namah
 627. Om Trijagadvandyaayai Namah
 628. Om Trimoortyai Namah
 629. Om Tridasheshvaryai Namah
 630. Om Tryaksharyai Namah 630
 631. Om Divyagandhaadhyaayai Namah
 632. Om Sindooratilakaanchitaayai Namah
 633. Om Umaayai Namah
 634. Om Shailendratanayaayai Namah
 635. Om Gauryai Namah
 636. Om Gandharvasevitaayai Namah
 637. Om Vishvagarbhaayai Namah
 638. Om Svarnagarbhaayai Namah
 639. Om Avaradaayai Namah
 640. Om Vaagadheeshvaryai Namah 640
 641. Om Dhyaanagamyaayai Namah
 642. Om Aparichchhedyaayai Namah
 643. Om Jnyaanadaayai Namah
 644. Om Jnyaanavigrahaayai Namah
 645. Om Sarvavedaantasamvedyaayai Namah
 646. Om Satyaanandasvaroopinyai Namah
 647. Om Lopaamudraarchitaayai Namah
 648. Om Leelaaklriptabrahmaandamandalaayai Namah
 649. Om Adrishyaayai Namah
 650. Om Drishyarahitaayai Namah 650
 651. Om Vijnyaatryai Namah
 652. Om Vedyavarjitaayai Namah
 653. Om Yoginyai Namah
 654. Om Yogadaayai Namah
 655. Om Yogyaayai Namah
 656. Om Yogaanandaayai Namah
 657. Om Yugandharaayai Namah
 658. Om Ichchhaashaktijnyaanashaktikriyaashaktisvaroopinyai Namah
 659. Om Sarvaadhaaraayai Namah
 660. Om Supratishthaayai Namah 660
 661. Om Sadasadroopadhaarinyai Namah
 662. Om Ashtamoortyai Namah
 663. Om Ajaajaitryai Namah
 664. Om Lokayaatraavidhaayinyai Namah
 665. Om Ekaakinyai Namah
 666. Om Bhoomaroopaayai Namah
 667. Om Nidvaitaayai Namah
 668. Om Dvaitavarjitaayai Namah
 669. Om Annadaayai Namah
 670. Om Vasudaayai Namah 670
 671. Om Vriddhaayai Namah
 672. Om Brahmaatmaikyasvaroopinyai Namah
 673. Om Brihatyai Namah
 674. Om Braahmanyai Namah
 675. Om Braahmyai Namah
 676. Om Brahmaanandaayai Namah
 677. Om Balipriyaayai Namah
 678. Om Bhaashaaroopaayai Namah
 679. Om Brihatsenaayai Namah
 680. Om Bhaavaabhaavavirjitaayai Namah 680
 681. Om Sukhaaraadhyaayai Namah
 682. Om Shubhakaryai Namah
 683. Om Shobhanaayai Sulabhaayai Gatyai Namah
 684. Om Raajaraajeshvaryai Namah
 685. Om Raajyadaayinyai Namah
 686. Om Raajyavallabhaayai Namah
 687. Om Raajatkripaayai Namah
 688. Om Raajapeethaniveshitanijaashritaayai Namah
 689. Om Raajyalakshmyai Namah
 690. Om Koshanaathaayai Namah 690
 691. Om Chaturangabaleshvaryai Namah
 692. Om Saamraajyadaayinyai Namah
 693. Om Satyasandhaayai Namah
 694. Om Saagaramekhalaayai Namah
 695. Om Deekshitaayai Namah
 696. Om Daityashamanyai Namah
 697. Om Sarvalokavamshakaryai Namah
 698. Om Sarvaarthadaatryai Namah
 699. Om Saavitryai Namah
 700. Om Sachchidaanandaroopinyai Namah 700
 701. Om Deshakaalaaparichchhinnaayai Namah
 702. Om Sarvagaayai Namah
 703. Om Sarvamohinyai Namah
 704. Om Sarasvatyai Namah
 705. Om Shaastramayyai Namah
 706. Om Guhaambaayai Namah
 707. Om Guhyaroopinyai Namah
 708. Om Sarvopaadhivinirmuktaayai Namah
 709. Om Sadaashivapativrataayai Namah
 710. Om Sampradaayeshvaryai Namah 710
 711. Om Saadhune Namah
 712. Om Yai Namah
 713. Om Gurumandalaroopinyai Namah
 714. Om Kulotteernaayai Namah
 715. Om Bhagaaraadhyaayai Namah
 716. Om Maayaayai Namah
 717. Om Madhumatyai Namah
 718. Om Mahyai Namah
 719. Om Ganaambaayai Namah
 720. Om Guhyakaaraadhyaayai Namah 720
 721. Om Komalaangyai Namah
 722. Om Gurupriyaayai Namah
 723. Om Svatantraayai Namah
 724. Om Sarvatantreshyai Namah
 725. Om Dakshinaamoortiroopinyai Namah
 726. Om Sanakaadisamaaraadhyaayai Namah
 727. Om Shivajnyaanapradaayinyai Namah
 728. Om Chitkalaayai Namah
 729. Om Aanandakalikaayai Namah
 730. Om Premaroopaayai Namah 730
 731. Om Priyankaryai Namah
 732. Om Naamapaaraayanapreetaayai Namah
 733. Om Nandividyaayai Namah
 734. Om Nateshvaryai Namah
 735. Om Mithyaajagadadhishthaanaayai Namah
 736. Om Muktidaayai Namah
 737. Om Muktiroopinyai Namah
 738. Om Laasyapriyaayai Namah
 739. Om Layakaryai Namah
 740. Om Lajjaayai Namah 740
 741. Om Rambhaadivanditaayai Namah
 742. Om Bhavadaavasudhaavrishtyai Namah
 743. Om Paapaaranyadavaanalaayai Namah
 744. Om Daurbhaagyatoolavaatoolaayai Namah
 745. Om Jaraadhvaantaraviprabhaayai Namah
 746. Om Bhaagyaabdhichandrikaayai Namah
 747. Om Bhaktachittakekighanaaghanaayai Namah
 748. Om Rogaparvatadambholaye Namah
 749. Om Mrityudaarukuthaarikaayai Namah
 750. Om Maheshvaryai Namah 750
 751. Om Mahaakaalyai Namah
 752. Om Mahaagraasaayai Namah
 753. Om Mahaashanaayai Namah
 754. Om Aparnaayai Namah
 755. Om Chandikaayai Namah
 756. Om Chandamundaasuranishoodinyai Namah
 757. Om Ksharaaksharaatmikaayai Namah
 758. Om Sarvalokeshyai Namah
 759. Om Vishvadhaarinyai Namah
 760. Om Trivargadaatryai Namah 760
 761. Om Subhagaayai Namah
 762. Om Tryambakaayai Namah
 763. Om Trigunaatmikaayai Namah
 764. Om Svargaapavargadaayai Namah
 765. Om Shuddhaayai Namah
 766. Om Japaapushpanibhaakritaye Namah
 767. Om Ojovatyai Namah
 768. Om Dyutidharaayai Namah
 769. Om Yajnyaroopaayai Namah
 770. Om Priyavrataayai Namah 770
 771. Om Duraaraadhyaayai Namah
 772. Om Duraadharshaayai Namah
 773. Om Paataleekusumapriyaayai Namah
 774. Om Mahatyai Namah
 775. Om Merunilayaayai Namah
 776. Om Mandaarakusumapriyaayai Namah
 777. Om Veeraaraadhyaayai Namah
 778. Om Viraadroopaayai Namah
 779. Om Virajase Namah
 780. Om Vishvatomukhyai Namah 780
 781. Om Pratyagroopaayai Namah
 782. Om Paraakaashaayai Namah
 783. Om Praanadaayai Namah
 784. Om Praanaroopinyai Namah
 785. Om Maartaandabhairavaaraadhyaayai Namah
 786. Om Mantrineenyastaraajyadhure Namah
 787. Om Tripureshyai Namah
 788. Om Jayatsenaayai Namah
 789. Om Nistraigunyaayai Namah
 790. Om Paraaparaayai Namah 790
 791. Om Satyajnyaanaanandaroopaayai Namah
 792. Om Saamarasyaparaayanaayai Namah
 793. Om Kapardinyai Namah
 794. Om Kalaamaalaayai Namah
 795. Om Kaamadughe Namah
 796. Om Kaamaroopinyai Namah
 797. Om Kalaanidhaye Namah
 798. Om Kaavyakalaayai Namah
 799. Om Rasajnyaayai Namah
 800. Om Rasashevadhaye Namah 800
 801. Om Pushtaayai Namah
 802. Om Puraatanaayai Namah
 803. Om Poojyaayai Namah
 804. Om Pushkaraayai Namah
 805. Om Pushkarekshanaayai Namah
 806. Om Parasmai Jyotishe Namah
 807. Om Parasmai Dhaamne Namah
 808. Om Paramaanave Namah
 809. Om Paraatparaayai Namah
 810. Om Paashahastaayai Namah 810
 811. Om Paashahantryai Namah
 812. Om Paramantravibhedinyai Namah
 813. Om Moortaayai Namah
 814. Om Amoortaayai Namah
 815. Om Anityatriptaayai Namah
 816. Om Munimaanasahamsikaayai Namah
 817. Om Satyavrataayai Namah
 818. Om Satyaroopaayai Namah
 819. Om Sarvaantaryaaminyai Namah
 820. Om Satyai Namah 820
 821. Om Brahmaanyai Namah
 822. Om Brahmane Namah
 823. Om Jananyai Namah
 824. Om Bahuroopaayai Namah
 825. Om Budhaarchitaayai Namah
 826. Om Prasavitryai Namah
 827. Om Prachandaayai Namah
 828. Om Aajnyaayai Namah
 829. Om Pratishthaayai Namah
 830. Om Prakataakritaye Namah 830
 831. Om Praaneshvaryai Namah
 832. Om Praanadaatryai Namah
 833. Om Panchaashatpeetharoopinyai Namah
 834. Om Vishrinkhalaayai Namah
 835. Om Viviktasthaayai Namah
 836. Om Veeramaatre Namah
 837. Om Viyatprasuve Namah
 838. Om Mukundaayai Namah
 839. Om Muktinilayaayai Namah
 840. Om Moolavigraharoopinyai Namah 840
 841. Om Bhaavajnyaayai Namah
 842. Om Bhavarogaghnyai Namah
 843. Om Bhavachakrapravartinyai Namah
 844. Om Chhandahsaaraayai Namah
 845. Om Shaastrasaaraayai Namah
 846. Om Mantrasaaraayai Namah
 847. Om Talodaryai Namah
 848. Om Udaarakeertaye Namah
 849. Om Uddaamavaibhavaayai Namah
 850. Om Varnaroopinyai Namah 850
 851. Om Janmamrityujaraataptajana Vishraantidaayinyai Namah
 852. Om Sarvopanishadud Ghushtaayai Namah
 853. Om Shaantyateetakalaatmikaayai Namah
 854. Om Gambheeraayai Namah
 855. Om Gaganaantasthaayai Namah
 856. Om Garvitaayai Namah
 857. Om Gaanalolupaayai Namah
 858. Om Kalpanaarahitaayai Namah
 859. Om Kaashthaayai Namah
 860. Om Akaantaayai Namah 860
 861. Om Kaantaardhavigrahaayai Namah
 862. Om Kaaryakaarananirmuktaayai Namah
 863. Om Kaamakelitarangitaayai Namah
 864. Om Kanatkanakataatankaayai Namah
 865. Om Leelaavigrahadhaarinyai Namah
 866. Om Ajaayai Namah
 867. Om Kshayavinirmuktaayai Namah
 868. Om Mugdhaayai Namah
 869. Om Kshipraprasaadinyai Namah
 870. Om Antarmukhasamaaraadhyaayai Namah 870
 871. Om Bahirmukhasudurlabhaayai Namah
 872. Om Trayyai Namah
 873. Om Trivarganilayaayai Namah
 874. Om Tristhaayai Namah
 875. Om Tripuramaalinyai Namah
 876. Om Niraamayaayai Namah
 877. Om Niraalambaayai Namah
 878. Om Svaatmaaraamaayai Namah
 879. Om Sudhaasrityai Namah
 880. Om Samsaarapankanirmagna Samuddharanapanditaayai Namah 880
 881. Om Yajnyapriyaayai Namah
 882. Om Yajnyakartryai Namah
 883. Om Yajamaanasvaroopinyai Namah
 884. Om Dharmaadhaaraayai Namah
 885. Om Dhanaadhyakshaayai Namah
 886. Om Dhanadhaanyavivardhinyai Namah
 887. Om Viprapriyaayai Namah
 888. Om Vipraroopaayai Namah
 889. Om Vishvabhramanakaarinyai Namah
 890. Om Vishvagraasaayai Namah 890
 891. Om Vidrumaabhaayai Namah
 892. Om Vaishnavyai Namah
 893. Om Vishnuroopinyai Namah
 894. Om Ayonyai Namah
 895. Om Yoninilayaayai Namah
 896. Om Kootasthaayai Namah
 897. Om Kularoopinyai Namah
 898. Om Veeragoshtheepriyaayai Namah
 899. Om Veeraayai Namah
 900. Om Naishkarmyaayai Namah 900
 901. Om Naadaroopinyai Namah
 902. Om Vijnyaanakalanaayai Namah
 903. Om Kalyaayai Namah
 904. Om Vidagdhaayai Namah
 905. Om Baindavaasanaayai Namah
 906. Om Tatvaadhikaayai Namah
 907. Om Tattvamayyai Namah
 908. Om Tattvamarthasvaroopinyai Namah
 909. Om Saamagaanapriyaayai Namah
 910. Om Saumyaayai Namah 910
 911. Om Sadaashivakutumbinyai Namah
 912. Om Savyaapasavyamaargasthaayai Namah
 913. Om Sarvaapadvinivaarinyai Namah
 914. Om Svasthaayai Namah
 915. Om Svabhaavamadhuraayai Namah
 916. Om Dheeraayai Namah
 917. Om Dheerasamarchitaayai Namah
 918. Om Chaitanyaarghyasamaaraadhyaayai Namah
 919. Om Chaitanyakusumapriyaayai Namah
 920. Om Sadoditaayai Namah 920
 921. Om Sadaatushtaayai Namah
 922. Om Tarunaadityapaatalaayai Namah
 923. Om Dakshinaadakshinaaraadhyaayai Namah
 924. Om Darasmeramukhaambujaayai Namah
 925. Om Kaulineekevalaayai Namah
 926. Om Anarghya Kaivalyapadadaayinyai Namah
 927. Om Stotrapriyaayai Namah
 928. Om Stutimatyai Namah
 929. Om Shrutisamstutavaibhavaayai Namah
 930. Om Manasvinyai Namah 930
 931. Om Maanavatyai Namah
 932. Om Maheshyai Namah
 933. Om Mangalaakritaye Namah
 934. Om Vishvamaatre Namah
 935. Om Jagaddhaatryai Namah
 936. Om Vishaalaakshyai Namah
 937. Om Viraaginyai Namah
 938. Om Pragalbhaayai Namah
 939. Om Paramodaaraayai Namah
 940. Om Paraamodaayai Namah 940
 941. Om Manomayyai Namah
 942. Om Vyomakeshyai Namah
 943. Om Vimaanasthaayai Namah
 944. Om Vajrinyai Namah
 945. Om Vaamakeshvaryai Namah
 946. Om Panchayajnyapriyaayai Namah
 947. Om Panchapretamanchaadhishaayinyai Namah
 948. Om Panchamyai Namah
 949. Om Panchabhooteshyai Namah
 950. Om Panchasankhyopachaarinyai Namah 950
 951. Om Shaashvatyai Namah
 952. Om Shaashvataishvaryaayai Namah
 953. Om Sharmadaayai Namah
 954. Om Shambhumohinyai Namah
 955. Om Dharaayai Namah
 956. Om Dharasutaayai Namah
 957. Om Dhanyaayai Namah
 958. Om Dharminyai Namah
 959. Om Dharmavardhinyai Namah
 960. Om Lokaateetaayai Namah 960
 961. Om Gunaateetaayai Namah
 962. Om Sarvaateetaayai Namah
 963. Om Shamaatmikaayai Namah
 964. Om Bandhookakusumaprakhyaayai Namah
 965. Om Baalaayai Namah
 966. Om Leelaavinodinyai Namah
 967. Om Sumangalyai Namah
 968. Om Sukhakaryai Namah
 969. Om Suveshaadhyaayai Namah
 970. Om Suvaasinyai Namah 970
 971. Om Suvaasinyarchanapreetaayai Namah
 972. Om Aashobhanaayai Namah
 973. Om Shuddhamaanasaayai Nama
 974. Om Bindutarpanasantushtaayai Namah
 975. Om Poorvajaayai Namah
 976. Om Tripuraambikaayai Namah
 977. Om Dashamudraasamaaraadhyaayai Namah
 978. Om Tripuraashreevashankaryai Namah
 979. Om Jnyaanamudraayai Namah
 980. Om Jnyaanagamyaayai Namah 980
 981. Om Jnyaanajnyeyasvaroopinyai Namah
 982. Om Yonimudraayai Namah
 983. Om Trikhandeshyai Namah
 984. Om Trigunaayai Namah
 985. Om Ambaayai Namah
 986. Om Trikonagaayai Namah
 987. Om Anaghaayai Namah
 988. Om Adbhutachaaritraayai Namah
 989. Om Vaanchhitaarthapradaayinyai Namah
 990. Om Abhyaasaatishayajnyaataayai Namah 990
 991. Om Shadadhvaateetaroopinyai Namah
 992. Om Avyaajakarunaamoortaye Namah
 993. Om Ajnyaanadhvaantadeepikaayai Namah
 994. Om Aabaalagopaviditaayai Namah
 995. Om Sarvaanullanghyashaasanaayai Namah
 996. Om Shreechakraraajanilayaayai Namah
 997. Om Shreemattripurasundaryai Namah
 998. Om Shreeshivaayai Namah
 999. Om Shivashaktyaikyaroopinyai Namah
 1000. Om Lalitaambikaayai Namah 1000

|| Iti Shree Lalitaa Devi Sahasranaamaavalih Sampoornam ||