श्री ब्रह्म अष्टोत्तर शतनामावळिः

field_imag_alt

श्री ब्रह्म अष्टोत्तर शतनामावळिः - Sri Brahma Ashtottara Shatanamavali

 1. ॐ ब्रह्मणे नमः
 2. ॐ गायत्रीपतये नमः
 3. ॐ सावित्रीपतये नमः
 4. ॐ सरस्वतिपतये नमः
 5. ॐ प्रजापतये नमः
 6. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः
 7. ॐ कमंडलुधराय नमः
 8. ॐ रक्तवर्णाय नमः
 9. ॐ ऊर्ध्वलोकपालाय नमः
 10. ॐ वरदाय नमः
 11. ॐ वनमालिने नमः
 12. ॐ सुरश्रेष्ठाय नमः
 13. ॐ पितमहाय नमः
 14. ॐ वेदगर्भाय नमः
 15. ॐ चतुर्मुखाय नमः
 16. ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः
 17. ॐ बृहस्पतये नमः
 18. ॐ बालरूपिणे नमः
 19. ॐ सुरप्रियाय नमः
 20. ॐ चक्रदेवाय नमः नमः
 21. ॐ ओं भुवनाधिपाय नमः
 22. ॐ पुंडरीकाक्षाय नमः
 23. ॐ पीताक्षाय नमः
 24. ॐ विजयाय नमः
 25. ॐ पुरुषोत्तमाय नमः
 26. ॐ पद्महस्ताय नमः
 27. ॐ तमोनुदे नमः
 28. ॐ जनानंदाय नमः
 29. ॐ जनप्रियाय नमः
 30. ॐ ब्रह्मणे नमः
 31. ॐ मुनये नमः
 32. ॐ श्रीनिवासाय नमः
 33. ॐ शुभंकराय नमः
 34. ॐ देवकर्त्रे नमः
 35. ॐ स्रष्ट्रे नमः
 36. ॐ विष्णवे नमः
 37. ॐ भार्गवाय नमः
 38. ॐ गोनर्दाय नमः
 39. ॐ पितामहाय नमः
 40. ॐ महादेवाय नमः नमः
 41. ॐ ओं राघवाय नमः
 42. ॐ विरिंचये नमः
 43. ॐ वाराहाय नमः
 44. ॐ शंकराय नमः
 45. ॐ सृकाहस्ताय नमः
 46. ॐ पद्मनेत्राय नमः
 47. ॐ कुशहस्ताय नमः
 48. ॐ गोविंदाय नमः
 49. ॐ सुरेंद्राय नमः
 50. ॐ पद्मतनवे नमः
 51. ॐ मध्वक्षाय नमः
 52. ॐ कनकप्रभाय नमः
 53. ॐ अन्नदात्रे नमः
 54. ॐ शंभवे नमः
 55. ॐ पौलस्त्याय नमः
 56. ॐ हंसवाहनाय नमः
 57. ॐ वसिष्ठाय नमः
 58. ॐ नारदाय नमः
 59. ॐ श्रुतिदात्रे नमः
 60. ॐ यजुषां पतये नमः नमः
 61. ॐ ओं मधुप्रियाय नमः
 62. ॐ नारायणाय नमः
 63. ॐ द्विजप्रियाय नमः
 64. ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः
 65. ॐ सुतप्रियाय नमः
 66. ॐ महारूपाय नमः
 67. ॐ सुरूपाय नमः
 68. ॐ विश्वकर्मणे नमः
 69. ॐ जनाध्यक्षाय नमः
 70. ॐ देवाध्यक्षाय नमः
 71. ॐ गंगाधराय नमः
 72. ॐ जलदाय नमः
 73. ॐ त्रिपुरारये नमः
 74. ॐ त्रिलोचनाय नमः
 75. ॐ वधनाशनाय नमः
 76. ॐ शौरये नमः
 77. ॐ चक्रधारकाय नमः
 78. ॐ विरूपाक्षाय नमः
 79. ॐ गौतमाय नमः
 80. ॐ माल्यवते नमः नमः
 81. ॐ ओं द्विजेंद्राय नमः
 82. ॐ दिवानाथाय नमः
 83. ॐ पुरंदराय नमः
 84. ॐ हंसबाहवे नमः
 85. ॐ गरुडप्रियाय नमः
 86. ॐ महायक्षाय नमः
 87. ॐ सुयज्ञाय नमः
 88. ॐ शुक्लवर्णाय नमः
 89. ॐ पद्मबोधकाय नमः
 90. ॐ लिंगिने नमः
 91. ॐ उमापतये नमः
 92. ॐ विनायकाय नमः
 93. ॐ धनाधिपाय नमः
 94. ॐ वासुकये नमः
 95. ॐ युगाध्यक्षाय नमः
 96. ॐ स्त्रीराज्याय नमः
 97. ॐ सुभोगाय नमः
 98. ॐ तक्षकाय नमः
 99. ॐ पापहर्त्रे नमः
 100. ॐ सुदर्शनाय नमः नमः
 101. ॐ ओं महावीराय नमः
 102. ॐ दुर्गनाशनाय नमः
 103. ॐ पद्मगृहाय नमः
 104. ॐ मृगलांछनाय नमः
 105. ॐ वेदरूपिणे नमः
 106. ॐ अक्षमालाधराय नमः
 107. ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः
 108. ॐ विधये नमः


|| इति ब्रह्माष्टोत्तरशतनामावलिः संपूर्णं ||