Sri Pratyangira Devi Ashtottara Shatanaamaavali

field_imag_alt

Sri Pratyangira Devi Ashtottara Shatanaamaavali

 1. Shree Pratyangiraayai
 2. Omkaararoopinyai
 3. Ksham Hraam Beejapreritaayai
 4. Vishvaroopaayai
 5. Viroopaakshapriyaayai
 6. Rijmantra Paaraayana Preetaayai
 7. Kapaalamaalaa Lankritaayai
 8. Naagendra Bhooshanaayai
 9. Naaga Yajnyopaveeta Dhaarinyai
 10. Kunchitakeshinyai ||10||
 11. Kapaalakhatvaanga Daarinyai
 12. Shoolinyai
 13. Rakta Netra Jvaalinyai
 14. Chaturbhujaa Yai
 15. Damaruka Dhaarinyai
 16. Jvaalaa Karaala Vadanaayai
 17. Jvaalaa Jihvaayai
 18. Karaala Damshtraa Yai
 19. Abhichaara Homaagni Samutthitaayai
 20. Simhamukhaayai ||20||
 21. Mahishaasura Mardinyai
 22. Dhoomralochanaayai
 23. Krishnaangaayai
 24. Pretavaahanaayai
 25. Pretaasanaayai
 26. Preta Bhojinyai
 27. Raktapriyaayai
 28. Shaaka Maamsa Priyaayai
 29. Ashtabhairava Sevitaayai
 30. Daakinee Parisevitaayai ||30||
 31. Madhupaana Priyaayai
 32. Bali Priyaayai
 33. Simhaavaahanaayai
 34. Simha Garjinyai
 35. Paramantra Vidaarinyai
 36. Parayantra Vinaasinyai
 37. Parakrityaa Vidhvamsinyai
 38. Guhya Vidyaayai
 39. Yoni Roopinyai
 40. Navayoni Chakraatmi Kaayai ||40||
 41. Veera Roopaayai
 42. Durgaa Roopaayai
 43. Siddha Vidyaayai
 44. Mahaa Bheeshanaayai
 45. Ghora Roopinyai
 46. Mahaa Krooraayai
 47. Himaachala Nivaasinyai
 48. Varaabhaya Pradaayai
 49. Vishu Roopaayai
 50. Shatru Bhayankaryai ||50||
 51. Vidyudgaataayai
 52. Shatrumoordha Spotanaayai
 53. Vidoomaagni Samaprabhaa Yai
 54. Mahaa Maayaayai
 55. Maheshvara Priyaayai
 56. Shatrukaarya Haani Karyai
 57. Mama Kaarya Siddhi Karye
 58. Shaatroonaam Udyoga Vighna Karyai
 59. Shatru Pashuputra Vinaasinyai
 60. Trinetraayai ||60||
 61. Suraasura Nishevi Taayai
 62. Teevrasaadhaka Poojitaayai
 63. Mama Sarvodyoga Vashya Karyai
 64. Navagraha Shaashinyai
 65. Aashrita Kalpa Vrikshaayai
 66. Bhaktaprasanna Roopinyai
 67. Anantakalyaana Gunaabhi Raamaayai
 68. Kaama Roopinyai
 69. Krodha Roopinyai
 70. Moha Roopinyai ||70||
 71. Madha Roopinyai
 72. Ugraayai
 73. Naarasimhyai
 74. Mrityu Mrityu Svaroopinyai
 75. Animaadi Siddhi Pradaayai
 76. Anta Shatru Vidhaarinyai
 77. Sakala Durita Vinaasinyai
 78. Sarvopadrava Nivaarinyai
 79. Durjana Kaalaraatryai
 80. Mahaaprajnyaayai ||80||
 81. Mahaabalaayai
 82. Kaaleeroopinyai
 83. Vajraangaayai
 84. Dushta Prayoga Nivaarinyai
 85. Sarva Shaapa Vimochanyai
 86. Nigrahaanugraha Kriyaanipunaayai
 87. Ichchaa Jnyaana Kriyaa Shakti Roopinyai
 88. Brahma Vishnu Shivaatmi Kaayai
 89. Hiranya Sataa Chchataayai
 90. Indraadi Dikpaalaka Sevitaayai ||90||
 91. Paraprayoga Pratyak Prachodinyai
 92. Ichchaajnyaana Kriyaa Shakti Roopinyai
 93. Khadgamaalaa Roopinyai
 94. Nrisimha Saalagraama Nivaasinyai
 95. Bhakta Shatru Bhakshinyai
 96. Braahmaastra Svaroopaayai
 97. Sahasraara Shakyai
 98. Siddeshvaryai
 99. Yogeshvaryai
 100. Aatma Rakshana Shaktidaayinyai ||100||
 101. Sarva Vighna Vinaasinyai
 102. Sarvaantaka Nivaarinyai
 103. Sarva Dushta Pradushta Shirachchedinyai
 104. Adharvana Veda Bhaasitaayai
 105. Smashaana Vaasinyai
 106. Bhoota Bhetaala Sevitaayai
 107. Siddha Mandala Poojitaayai
 108. Pratyangiraa Bhadrakaalee Devataayai ||108||

|| Iti Sri Pratyangira Devi Ashtottara Shatanaamaavali Sampoornam ||